Elda utomhus

Här hittar du information om vad som gäller vid eldning utomhus.

Många hör av sig till oss med frågor om det krävs dispens från EU:s avfallsdirektiv för att få elda trädgårdsavfall. Bestämmelser om eldning finns också i våra lokala föreskrifter Pdf, 477.1 kB..

Nuvarande regler i Vaxholms stad innebär att inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser får eldning av trädgårdsavfall ske enbart under perioden 1 oktober till 1 maj, och att eldningsförbud råder under perioden 2 maj till 30 september.

Under vissa perioder, då det är extremt torrt ute i skog och mark, kan räddningstjänsten utfärda ett tillfälligt eldningsförbud. Information om eldning och eldningsförbud kan du hitta på Länsstyrelsen Länk till annan webbplats. och Storstockholms brandförsvar Länk till annan webbplats..

Kommunen har rätt att fatta beslut om eldningsförbud inom sin kommun. Vaxholms stad informerar om eventuella eldningsförbud via den här webbplatsen.

Eldning av trädgårdsavfall

Inom detaljplanelagt område

Tillåten eldning av trädgårdsavfall: 1 oktober till 1 maj
Eldningsförbud av trädgårdsavfall: 2 maj till 30 september

I Vaxholm gäller även följande: Inom områden med detaljplan på öar utan väg- eller färjeförbindelse får eldning av kvistar och annat trädgårdsavfall ske året runt om det kan ske utan olägenhet för människors hälsa eller att miljön utsätts för skada eller olägenhet. Innan du eldar ska du kontakta brandförsvaret för att kontrollera att inte eldningsförbud råder.

När du ska elda trädgårdsavfall måste det vara torrt avfall som kvistar och grenar. Gräs och löv kan orsaka mycket rök och får därför inte eldas utan ska komposteras eller köras till en avfallsanläggning.

Eldning, Storstockholms brandförsvar Länk till annan webbplats.

Vill du veta mer om när eldningsförbud råder kan du ladda ner appen "Brandrisk ute" till Android eller Iphone:

Behöver du verkligen elda?

Det finns bra alternativ till att elda. Bor du i Vaxholms stad kan du utan kostnad lämna trädgårdsavfall på återvinningscentralen på Eriksövägen.

Stubbar får ej lämnas på återvinningscentralen utan kan istället lämnas mot en avgift på SÖRAB:s anläggningar. Det går också bra att beställa hämtning från en valfri entreprenör.

Trädgårdsavfall ska i första hand omhändertas på den egna fastigheten genom kompostering. För att kompostera trädgårdsavfall behövs ingen anmälan. Det är förbjudet att slänga trädgårdsavfall på annan mark.

Grillning

Var alltid försiktig när du grillar ute i naturen och avstå om det blåser eller är mycket torrt. Grillning får ske på allmän plats om man grillar på särskilt iordningsställda grillplatser. Grillplatserna är ofta byggda i betong och sten för att minimera risken att elden sprider sig och orsakar brand. Det går också bra att använda särskild grillanordning, det vill säga hemmagrillar för kol och briketter samt gasolgrill.

Valborgsmässoeldar

Tillstånd

För att anordna en Valborgsmässoeld på allmän plats behöver tillstånd sökas hos polisen. Polismyndigheten i Stockholms län, Tillståndsenheten, beviljar tillstånd. Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen, Polismyndigheten Länk till annan webbplats.

Om det är fråga om en mindre valborgsmässoeld i en egen förening på privat mark, krävs inget tillstånd.

Brandsäkerhet

För att minimera risken för oönskade skador uppmanas ansvariga arrangörer av eldar att beakta följande:

 • Tillgång till släckredskap ska finnas. Fyll hinkar/dunkar med vatten eller ha en vattenslang nära till hands
 • Utse ansvariga för släckning och säkerställ att ni har tillgång till telefon att ringa 112 vid behov
 • Bålet får inte vara stort. Cirka 50 meter skyddsavstånd rekommenderas vid bål som är 3-4 meter höga och har 6-8 meter i diameter. Vid mindre bål kan avståndet minskas
 • Bålet ska bevakas tills det är släckt innan det lämnas för natten
 • Bålet får inte innehålla miljöfarligt avfall som till exempel: bildäck, madrasser, plastpåsar eller dylikt

Övrigt att tänka på

 • Eldning sker alltid på eget ansvar
 • Ta hänsyn till djuren. Igelkottarna trivs väldigt bra i rishögar och bygger gärna sina vinterbon i dessa. Om rishögen legat länge kan du rassla runt eller till och med flytta högen för att minimera risken att igelkotten brinner inne
 • Brandförsvaret kan komma att kontrollera bålets storlek och placering någon eller några dagar innan Valborg

På brandförsvarets webbplats kan du också ata del av deras tips till dig som ska arrangera en brasa. Länk till annan webbplats.

Att tänka på vid eldning

 • Eldning sker alltid under eget ansvar.
 • Kontrollera först om räddningstjänsten eller Länsstyrelsen har utfärdat eldningsförbud.
 • Elda inte vid blåsigt väder och när marken är torr.
 • Elda inte i närheten av elektriska luft- eller markledningar.
 • Elda inte i närheten av byggnader, närmaste avstånd till en byggnad bör vara 50 meter.
 • Elda inte när det är mörkt ute.
 • Se till att ha nödvändiga redskap till hands, till exempel en hacka, spade eller kratta och en hink vatten för att kunna släcka om olyckan är framme.
 • Bevaka elden till dess att risken för spridning har upphört.
 • Kontrollera askhögen efter eldning för att förhindra glödbrand. Häll vatten på askan eller täck den med jord. Elden kan ha gått ner en bit i marken så använd mycket vatten och försäkra dig om att den är helt släckt innan du lämnar den.
 • Släck elden ordentligt innan du lämnar platsen. Du kan bli dömd till böter och skadestånd om elden sprider sig.

Allemansrätten och eldning

Allemansrätten innebär inte någon självklar rätt att göra upp eld, utan ger en möjlighet att elda under säkra förhållanden. I broschyren Eldning och allemansrätt, Länk till annan webbplats. som du kan ta del av på MSBs webbplats, får du veta mer om när du får och inte får elda i naturen och hur du gör det på ett säkert sätt.

Mer information

Kontaktinformation

Kontakta Storstockholms brandförsvars automatiska telefonsvarare för att få information om brandrisk och eventuellt eldningsförbud.

Telefonnummer: 08-454 83 39