Elda utomhus

Här hittar du information om vad som gäller vid eldning utomhus.

Eldning

Bor du i ett detaljplanelagt område är det tillåtet att elda trädgårdsavfall under perioden 1 oktober till och med 1 maj, men du bör kontrollera att inte eldningsförbud råder.

Under vissa perioder, då det är extremt torrt ute i skog och mark, kan räddningstjänsten även utfärda ett tillfälligt eldningsförbud. Information om eldning och eldningsförbud kan du hitta på Länsstyrelsen Länk till annan webbplats. och Storstockholms brandförsvar Länk till annan webbplats..

Du kan också ringa till Storstockholms brandförsvars automatiska telefonsvarare.
Telefonnummer: 08-454 83 39

All eldning sker på eget ansvar

Om det är blåsigt ute eller om marken är torr bör du inte elda. Om du bedömer att eldning kan genomföras på ett säkert sätt ska du se till att släckutrustning, till exempel vattenslang, hink och lövräfsa finns i närheten. Håll koll på elden hela tiden, det är alltid du som ansvarar för säkerheten.

Grilla i naturen

Var alltid försiktig när du grillar ute i naturen och avstå om det blåser hårt eller är mycket torrt. Grillning får ske på allmän plats om man grillar på särskilt iordningsställda grillplatser. Grillplatserna är ofta byggda i betong och sten för att minimera risken att elden sprider sig och blir en brand. Det går också bra använda särskild grillanordning det vill säga hemmagrillar för kol och briketter samt gasolgrill.

Håll dig uppdaterad

Läs mer om gällande avrådan på Storstockholms brandförsvar Länk till annan webbplats..

Du kan ringa den automatiska telefonsvararen för att få information om brandrisk och ev. eldningsförbud:

Storstockholms brandförsvar: 08-454 83 39

Information om aktuell brandrisk hittar du på

Mer råd och information om vad som alltid gäller vid eldning utomhus finns hos din räddningstjänst och på Dinsäkerhet.se Länk till annan webbplats..

Att tänka på vid eldning utomhus

  • Eldning sker alltid under eget ansvar
  • Kontrollera först om räddningstjänsten eller Länsstyrelsen har utfärdat eldningsförbud
  • Elda inte vid stark vind
  • Elda inte i närheten av elektriska luft- eller markledningar
  • Elda inte i närheten av byggnader. Närmaste avstånd till en byggnad bör vara 50 meter
  • Elda inte när det är mörkt ute
  • Se till att ha nödvändiga redskap till hands, till exempel en hacka, spade eller kratta och en hink vatten för att kunna släcka om olyckan är framme
  • Bevaka elden till dess risken för att den ska sprida sig har upphört
  • Kontrollera askhögen efter eldning för att förhindra glödbrand. Häll vatten på askan eller täck den med jord. Elden kan ha gått ner en bit i marken så använd mycket vatten och försäkra dig om att den är helt släckt innan du lämnar den
  • Släck elden ordentligt innan du lämnar platsen. Du kan bli dömd till böter och skadestånd om elden sprider sig

Allemansrätten och eldning

Allemansrätten innebär inte någon självklar rätt att göra upp eld, utan ger en möjlighet att elda under säkra förhållanden. I broschyren Eldning och allemansrätt, Länk till annan webbplats. som du kan ta del av på MSBs webbplats, får du veta mer om när du får och inte får elda i naturen och hur du gör det på ett säkert sätt.

Om eldningsförbud

Länsstyrelsen har rätt att besluta om eldningsförbud utifrån lagen om skydd mot olyckor (LSO) när det råder stor risk för brand i skog och mark. Beslutet sker i samråd med länets räddningstjänster och utifrån SMHI:s prognoser. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Mer information om eledningsförbud och vanliga frågor och svar hittar du på Länsstyrelsen Länk till annan webbplats..

Lokala eldningsförbud

Kommunen har rätt att fatta beslut om eldningsförbud inom sin kommun. Det är därför viktigt att hålla sig informerad om vad som gäller i kommunen där man bor eller befinner sig. Vaxholms stad informerar om eventuella eldningsförbud via den här webbplatsen.

Kontakt

Storstockholms brandförsvars automatiska telefonsvarare.
Telefonnummer: 08-454 83 39