Elevhälsa och hälsovård

Vaxholms stads skolor har god tillgång till både elevhälsa och hälsovård. Skolläkare, skolsköterskor, skolpsykologer och skolkuratorer finns tillgängliga på samtliga skolor.

Vi ser barns och ungdomars utveckling och lärande som en del av vårt huvudsakliga uppdrag, och då måste den fysiska och psykiska hälsan ingå till stor del.

Alla skolor i Vaxholms stad har ett elevhälsoteam (förkortat EHT) som bidrar till att främja goda lärmiljöer genom att erbjuda speciallärare, elevvård och samtalsstöd.

Svårigheter i skolan

Har du svårigheter eller problem i skolan finns det många vuxna som kan hjälpa dig. Du kan exempelvis få hjälp av psykolog, specialpedagog och skolsköterska via elevhälsan.

På skolan hålls så kallade skolhälsomöten. Det kan vara din mentor eller skolsköterskan som anmäler att något inte stämmer, att det finns problem som måste hanteras. På dessa möten diskuteras hur man ska jobba vidare med problemet. Det är skolans rektor som är ansvarig för elevhälsans arbete.

Kontakta din mentor eller klasslärare om du upplever problem i skolan.

Växter, husdjur och hästar

Många elever är allergiska eller överkänsliga mot blommor, växter och olika djur. Vi tar hänsyn till detta genom några enkla förhållningsregler. Det är viktigt att vi hjälps åt att skapa en god miljö för samtliga elever. Du kan bidra genom att:

  • tvätta händerna om du har klappat ett djur
  • undvika att ta med rid- eller stallkläder till skolan
  • duscha och tvätta håret efter kontakt med hästar
  • undvika att ta med blommor, växter och husdjur till skolan.

Mellanmål och snacks

Mellanmål i form av nötter kan vara livshotande för en nötallergiker.

Följande produkter är förbjudna att ta med till skolan, det vill säga inte ens tillåtna att ha i fickan eller väskan:

  • nötter och mandel
  • produkter som innehåller nötter och mandel.

Ibland kan skolor eller förskolor ha andra specifika förbud mot livsmedel.