Djur och lantbruk

Djurskyddslagen gäller djur i fångenskap, sällskapsdjur och lantbrukets djur.

I djurskyddslagen (SFS 1988:534) finns bestämmelser om hur djur ska hållas och skötas. Bestämmelserna kompletteras genom djurskyddsförordningen, olika föreskrifter samt allmänna råd.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för djurskyddet. Det innebär att det är dit man ska vända sig om du ser att djur far illa. Läs mer om djurskydd på Länsstyrelsen i Stockholms län Länk till annan webbplats..

Aktuellt om smittsamma sjukdomar hos djur

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/djur/djur-i-verksamheten/smittskydd/aktuellt-om-smittsamma-sjukdomar.html Länk till annan webbplats.

Kontaktinformation

Enheten för länsveterinärer
Telefonnummer: 010-223 10 00
E-post: stockholm@lansstyrelsen.se