Föreningsliv och bidrag

Fritids- och kulturverksamheten i Vaxholms stad arbetar tillsammans med de många olika föreningar och organisationer som finns i staden.

Kommunens invånare i alla olika åldrar ska kunna erbjudas meningsfulla och varierande aktiviteter i en bra friluftsmiljö både ute och inne i kommunens fina anläggningar.

Du finner kontaktuppgifter till föreningar i Vaxholms stad i föreningsregistret Länk till annan webbplats..

Vaxholms stad önskar bidra till att skapa goda förutsättningar för föreningslivet och stimulera dess verksamhet genom att stötta med bidrag. Det finns olika bidrag att ansöka. Läs mer på sidan Bidrag, stöd och stipender som du hittar i menyn till vänster.