Bostäder

I Vaxholms stad finns en kommunal bostadskö för den som söker seniorboende. Här kan du läsa om hur den kön fungerar och vilka seniorboenden som vi kan erbjuda.

Däremot tillhandahåller inte staden bostadskö för icke-seniorer.

Du hittar också information om adressättning, lägenhetsregister samt tillgänglighetskrav för bostäder och vart du vänder dig i dessa frågor.

Seniorboende

Här hittar du information om Vaxholms stads seniorbostäder Lägerbacken och Västra Ekuddsgatan.

Läs mer om seniorboende

Tillgänglighet

Här hittar du information om möjlighet att söka bidrag för anpassning av funktioner i bostaden.

Läs mer om tillgänglighet

Lägenhetsregister

Här hittar du information om lägenhetsregister, lägenhetsnummer och lägenhetsbestånd.

Läs mer om lägenhetsregister