Bostäder

Här kan du bland annat läsa om Vaxholms stads seniorboenden, adressättning och lägenhetsregister. Du hittar också information om tillgänglighetskraven för bostäder och vart du vänder dig i dessa frågor.

Seniorboende

Här hittar du information om Vaxholms stads seniorbostäder Lägerbacken och Västra Ekuddsgatan.

Läs mer om seniorboende

Tillgänglighet

Här hittar du information om möjlighet att söka bidrag för anpassning av funktioner i bostaden.

Läs mer om tillgänglighet

Lägenhetsregister

Här hittar du information om lägenhetsregister, lägenhetsnummer och lägenhetsbestånd.

Läs mer om lägenhetsregister