Så styrs Vaxholm

Vaxholms stad är en demokratiskt styrd organisation. Det innebär att huvudansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos de förtroendevalda politikerna. Tjänstepersoner bereder och genomför vad politiken beslutar.

Bilden ger en överblick över Vaxholms stads organisation. Du kan också läsa om det under politisk organisation och förvaltningsorganisation.