Bygga, bo & miljö

I Vaxholms stad bor du i skärdgårdsmiljö och naturnära, samtidigt som du har tillgång till stadspulsen i Stockholm. Här har vi samlat information om sådant som rör ditt boende, pågående bostadsutveckling och planerna inför framtiden i Vaxholms stad. Här finns även information om Vaxholms stads natur, kommunens miljö- och hälsoskyddsarbete samt bestämmelser kring naturvård och lantbruk.

Bygglov och anmälan

Här hittar du information om vad som gäller när du vill bygga och hur du går tillväga för att ansöka om bygglov.

Gällande detaljplaner

En detaljplan visar hur marken får användas inom ett avgränsat område och ger ramar för prövning av bygglov.

Attefallsåtgärder

Här hittar du information om attefallshus och de åtgärder som räknas som attefallsåtgärder.