Fyrverkerier

För att få köpa, inneha, använda eller befatta sig med fyrverkerier måste du ha fyllt 18 år.

Vilka fyrverkeriprodukter är godkända?

Smällare är i stort sett förbjudna i Sverige utom så kallade Ryska smällare som ger en mildare ljudeffekt.

Fyrverkeriartiklar måste vara klassificerade för att få släppas ut på marknaden och för att få transporteras. Tillverkaren eller importören av artikeln ansvarar för att klassificeringen utförs.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, Länk till annan webbplats. testar alla produkter som ska ut på den svenska marknaden. De granskar även dokumentation för olika fyrverkeriprodukter såsom konstruktion, vilka kemikalier produkten innehåller etc. Produkten ska ha en etikett som ska innehålla bruksanvisning, åldersgräns samt MSB:s godkännandenummer.

Hur kan vi förhindra fyrverkeriolyckor?

Varje år skadas cirka 100 personer så allvarligt av fyrverkerier att de behöver uppsöka en akutmottagning. Drygt tjugo av dessa har så allvarliga skador att de behöver läggas in på sjukhus för fortsatt vård. De flesta av dessa olyckor sker i samband med nyårsfirandet.

Antalet insatser till bränder fördubblas under nyår jämfört med andra dagar under jul och nyårshelgen. Fyrverkerier står för en stor andel av denna ökning. Kopplingen mellan insatser till bränder orsakade av fyrverkerier på nyårsafton och tid är tydlig. Vid 12-slaget och timmen efter sker inte helt oväntat flest insatser till bränder som orsakats av fyrverkerier. De flesta av dessa bränder sker utomhus och 70 % begränsas till det föremål där branden startade.

Tillstånd för att skjuta fyrverkerier

I Sverige krävs tillstånd från Transportstyrelsen för att få skjuta upp raketer som väger mer än 500 gram.

I övrigt behövs det generellt inte tillstånd för att skjuta fyrverkerier på allmän plats. Dock säger ordningslagen att man ska ”göra en bedömning om användning av fyrverkeri kan innebära risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom”.

Om du är osäker så rådgör med Polisen och sök eventuellt tillstånd. Det är Polisen som i sådana fall utfärdar ett sådant tillstånd.

När man vill använda fyrverkerier inomhus, t.ex. vid evenemang och konserter krävs det vanligtvis tillstånd enligt ordningslagen. Det finns risker att hantera explosiva varor inomhus och därmed måste en pyrotekniker bedöma riskerna. Anlita en pyrotekniker som vet hur en sådan ansökan ska gå till.

Det krävs inget tillstånd för partypoppers, tomtebloss, isfacklor och liknande som är avsedda att användas inomhus. Dock måste dessa hanteras varsamt eftersom brännbart material antänds lätt vid kontakt med sådana artiklar.

Tänk på djuren

Både människor och djur kan bli skrämda av fyrverkerier och många husdjur är ljudkänsliga och skotträdda. Fundera en gång extra på om du verkligen ska använda dig av fyrverkerier.

Svävande lyktor

Användandet av svävande lyktor, ofta kallade thailyktor ,"kom loy", blir alltmer vanligt i samband med någon typ av högtidsfirande.

Lyktorna kan vara ett tyst alternativ till fyrverkerier vid nyårsfirande, men även de har sina risker.

Det är tillåtet att släppa upp max 50 lyktor per gång oavsett stigningshöjd. Lyktorna får vara max 100 cm höga.

I vissa fall krävs tillstånd från Transportstyrelsen. Läs mer om svävande lyktor och vailka regler som rör thailyktor på Transportstyrelsen. Länk till annan webbplats.