Ekonomiskt stöd och rådgivning

Alla har rätt till en levnadsstandard som är tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande. Vaxholms stad kan ge dig stöd och råd i frågor som rör din ekonomi.

Om du har svåra ekonomiska problem och inte kan försörja dig och din familj kan du få ekonomiskt stöd i form av ekonomiskt bistånd, tidigare kallat socialbidrag. Du kan även få kostnadsfri ekonomisk rådgivning hos kommunens budget- och skuldrådgivare.

Om du är arbetslös kan du få stöd i ditt jobbsökande av Vaxholms stads jobbcoach.

Om du har svårt att sköta din ekonomi på grund av sjukdom, psykisk funktionsnedsättning eller liknande kan du få en god man.