Ekonomiskt stöd och rådgivning

Vaxholms stad kan ge dig stöd och råd i frågor som rör din ekonomi. Här finns information om hur du går tillväga om du är i behov av budget- och skuldrådgivning, ekonomiskt stöd eller stöd i att söka arbete.

Om du har svåra ekonomiska problem och inte kan försörja dig och din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd, tidigare kallat socialbidrag. Du kan alltid få kostnadsfri ekonomisk rådgivning hos kommunens budget- och skuldrådgivare.

Om du är arbetslös kan du få stöd i ditt jobbsökande av Vaxholms stads jobbcoach.

Om du har svårt att sköta din ekonomi på grund av sjukdom, psykisk funktionsnedsättning eller liknande kan du få en god man.

Mer information

Vaxholms stad har ingen egen konsumentrådgivare. På sidan Konsumentvägledning listar vi några myndigheter som kan bistå med vägledning.