Agenda 2030

De 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 antogs av FN 2015.

Världens ledare har undertecknat Agenda 2030 och har därmed förbundit sig att med stöd av de 17 globala målen arbeta för en hållbar utveckling.

Det övergripande målet är att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen.

Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet

De globala målen hänger ihop och kan delas in i tre dimensioner som tillsammans utgör grunden för en hållbar utveckling:

  • den ekonomiska hållbarheten
  • den sociala hållbarheten
  • den miljömässiga hållbarheten

Alla delar av samhället behöver samverka för att ställa om, näringslivet, akademin, civilsamhället, du och jag.

Globala målen Länk till annan webbplats. kan du svara på frågor för att få en personlig att-göra-lista med konkreta tips på vad du kan göra för att bidra till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Alla globala målen inom agenda 2030

Agenda 2030 består av 17 mål. Vaxholms stad har valt att arbeta med 12 av dessa.

Mer information

Läs mer om Sveriges och Vaxholms stads arbete för en hållbar framtid