Agenda 2030

De 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 antogs av FN 2015.

Världens ledare har undertecknat Agenda 2030 och har därmed förbundit sig att med stöd av de 17 globala målen arbete för en hållbar utveckling.

Det övergripande målet med Agendan är att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen.

Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet

De globala målen Länk till annan webbplats. är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling:

  • den ekonomiska
  • den sociala
  • den miljömässiga

De globala målen förenar världens länder genom en universell agenda och kräver att alla länder - såväl rika som fattiga - agerar både nationellt och globalt för att målen ska uppnås fram till år 2030. Det är inte FN som ansvarar för målens genomförande, utan respektive land. I Sverige har alla ministrar i regeringen ett ansvar för genomförandet, men agendan kräver att även näringslivet, akademin, civilsamhället och privatpersoner engagerar sig.

Alla globala målen inom agenda 2030

Agenda 2030 består av 17 mål. Vaxholms stad har valt att arbeta med 12 av dessa.

Mer information

Läs mer om Sveriges arbete för en hållbar framtid

Globala målen Länk till annan webbplats.

Glokal Sverige Länk till annan webbplats.

Vaxholms stads arbete med Agenda 2030 kan du läsa om här

Hållbarhetsarbetet i Vaxholm