Studie- och yrkesvägledning

Syftet med studie- och yrkesvägledning är att ge individer förutsättningar att hantera frågor som rör val av studier och yrken. Studie- och yrkesvägledning är en viktig del i det livslånga lärandet.

I Vaxholms stad finns en studie- och yrkesvägledare som arbetar med övergripande frågor rörande studie- och yrkesvägledning, studie- och yrkesvägledning i lägre åldrar samt med Kommunens aktivitetsansvar.

På Kronängsskolan för elever i årskurs 7-9 finns en studie- och yrkesvägledare som vägleder eleverna kring kommande studie- och yrkesval.

KCNO (Kunskapscentrum Nordost)

KCNO ansvarar för antagning till vuxenutbildning i Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. Inom KCNO kan vuxna som bor i Vaxholm läsa vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå sam SFI (svenska för invandrare).