Missbruk och beroende

Kommunen erbjuder stöd både till dig som har ett beroende och till dig som är anhörig till en person med beroende.

Kommunen erbjuder olika stödinsatser och utbildningar till dig med beroendeproblematik.

Individuella samtal

Om du funderar på att förändra dina vanor kring alkohol, droger eller spel om pengar kan du kontakta kommunens alkohol- och drogterapeut för individuella samtal. Samtalen journalförs inte och och lyder under sekretess.

Gunilla Sävenmark, alkohol och drogterapeut samt anhörigkonsulent.
Telefonnummer: 08-522 426 53
E-post: gunilla.savenmark@vaxholm.se

Stödinsatser som kräver ansökan

Om du behöver långvarigt stöd eller är i behov av andra insatser kan det bli aktuellt med en ansökan som lämnas till socialtjänsten.

Exempel på stödinsater som kräver ansökan är:

  • Individuell samtalsbehandling (fler än fem samtal)
  • Extern öppenvårdsbehandling
  • Behandlingshem

Alla kontakter med socialtjänsten och våra insatser är avgiftsfria, förutom att du kan få betala en egenavgift på behandlingshem.

Akut avgiftning, medicinsk behandling

Regionen har ansvar för akut avgiftning och medicinsk behandling.

Mottagningar i närområdet

Kontaktinformation

Kontakta socialtjänstens vuxenenhet för frågor rörande missbruk. Du når oss via Vaxholms stads växel.

Telefonnummer: 08-541 708 00