Missbruk och beroende

Kommunen har det yttersta ansvaret för att du med missbruksproblem får den hjälp du behöver för att komma ifrån ditt missbruk. Vaxholms stad erbjuder också stöd till dig som är anhörig till en person med missbruk. Här hittar du information om vilket stöd som finns och hur du går tillväga för att få den hjälp som du eller en anhörig är i behov av.

I kommunens ansvar ingår också att informera om skadeverkningar av alkohol och droger.

Om det blir aktuellt med en ansökan får du kontakt med en socialsekreterare som tillsammans med dig utreder ditt behov av behandlings- och stödinsatser och som bedömer vilken hjälp du kan få. Vi utgår från din eller din närståendes situation och anpassar stödet efter dina behov.

Exempel på hjälpinsatser som kräver ansökan är:

  • kontaktperson
  • extern öppenvårdsbehandling
  • behandlingshem.

Alla kontakter med socialtjänsten och våra insatser är avgiftsfria, förutom att du kan få betala en mindre dygnsavgift på behandlingshem.

Akut avgiftning, medicinsk behandling

Landstinget har ansvar för akut avgiftning och medicinsk behandling.

Vi handlägger även körkortsyttrande och underlag till personutredningar. I arbetet ingår uppföljning av alla insatser.

Mottagningar i närområdet

    Kontaktinformation

    Kontakta socialtjänstens vuxenenhet för frågor rörande missbruk. Du når oss via Vaxholms stads växel.

    Telefonnummer: 08-541 708 00