Drift och underhåll

Här hittar du aktuell information om drift och underhåll från Vaxholms stad.

 • Bullrande markarbete vid Vaxö skola 19-20 juni

  Under onsdag och torsdag 19-20 juni utförs bullrande markarbete på byggarbetsplatsen vid Vaxö skola.
 • Framskjuten avetablering av paviljonger på Vaxö skola

  Planerad avetablering av paviljongerna vid Vaxö skola skjuts fram några veckor. Detta på grund av att entreprenören behöver invänta godkänt tillstånd.
 • Bygglovs e-tjänst fortsatt nere

  E-tjänsten för att söka lov, anmälan och strandskydd ligger fortsatt tillfälligt nere på grund av underhåll.
 • Dammbindning på grusvägar vecka 24

  Under 10 till 14 juni kommer Vaxholms grusvägar och grusytor behandlas med dammbindningsmedel.
 • Repgungan i Officersparken tas ned

  I samband med att kommunen gjort en översyn av träden i stadsmiljön samt genomfört årlig besiktning av lekplatser har vi kommit fram till att repgungan i Officersparken behöver tas ned.
 • Bygglovs e-tjänst tillfälligt nere 5/6

  E-tjänsten för att söka lov, anmälan och strandskydd kommer under onsdag 5 juni tillfälligt ligga nere på grund av underhåll.
 • Driftstörningar i Vaxholmskartan

  Från och med fredag 24 juni har Lantmäteriet stängt ned vissa karttjänster för systemuppdateringar. Det kan göra att Vaxholmskartan påverkas av driftstörningar.
 • Lagningar Överbyvägen på Resarö

  Vi undersöker möjligheten att laga de krackeringar som uppstått vid övergångsstället på Överbyvägen på Resarö.
 • Ny gatubelysning på delar av Vaxön

  Från och med måndag 20 maj startar arbeten med gatubelysning på Soldatgatan, Vasavägen och Lärkvägen.
 • Fler ängsliknande gräsytor i sommar

  Under 2024 förändrar vi skötseln av flera gräsytor i delar av Vaxholms stad. Vi släpper upp gräset och låter blommorna blomma för att ge fler ängsliknade ytor.
 • Schaktning vid färjeläget

  Under perioden 29 april till 21 juni genomförs grävarbete vid färjeläget på Vaxön.
 • Sugning av rännstensbrunnar 29/4

  Ännu ett vårtecken i Vaxholm - sugning av rännstensbrunnar.
 • Båtrampen tillfälligt avstängd 29/4

  Båtrampen på Estlandsvägen kommer att vara avstängd för asfalteringsarbete måndag 29 april mellan klockan 12:00 – 15:00.
 • Övergiven båt bärgad

  Vaxholms stad har 2024-04-11 bärgat en båt som under en längre tid legat olovligen förtöjd i Waxholms gästhamn. Båten är en norsktillverkad snipa av märket Möring och är i mycket dåligt skick.
 • P-platser på Eriksö öppnas igen

  Nu är den tidigare avstängda parkeringen på Eriksö åter öppen för parkering. Parkeringsplatsen har varit inhängad under tiden den varit stängd. Grindarna kommer finnas kvar en bit in i april, men de k...
 • Vårens sandsopning är igång

  Sandsopningen påbörjas i slutet av mars och pågår under april månad. Håll utkik efter informationsskyltar gällande parkering - arbetet underlättas av att bilar inte står i vägen.
 • Skogsgallring Bogesund vecka 13

  Vi har nu genomfört skogsvårdsinsatser på Vaxön och Resarö. Nästa steg är att genomföra en gallring på Bogesund.
 • Roslagsvatten genomför arbete på Rindövägen vecka 12-26

  Roslagsvatten kommer att genomföra ett arbete på Rindövägen kopplat till spillvattenledningar och dricksvattensledningar.
 • Kajrenoveringen: Vattenprover under isen

  Förra veckan togs vattenprover som behöver göras i enlighet med kajprojektets miljödom.Peab behövde bryta upp isen med en kraftfull båt (inte en isbrytare men närapå). Utan den hade vattenproverna int...
 • Kommunens snöröjning igång för säsongen

  Årets första snötäcke är här och Vaxholms stads entreprenörer jobbar för fullt med att hålla kommunens vägar och gångvägar öppna. Kommunen uppmanar alla medborgare att ta det lugnt och inte stressa fr...
 • Båtrampen vid Estlandskajen åter öppen

  Båtrampen vid Estlandskajen på Vaxön är nu åter öppen för allmänhet. Det återstår en del markarbete framför båtrampen som i dagsläget inte går att genomföra på grund av vädret och vattennivån.
 • Underhåll av fotbollsplan vid Lärkvägen

  Vaxholms stad utför underhållsarbete på den fotbollsplan som ligger intill Lärkvägen i Vaxholm. Fotbollsplanen kommer att förses med nytt underlag då det gamla är förbrukat och de gamla trasiga målen ...
 • Renovering av fönster på Torggatan

  Seniorbostäderna på Torgatan 21 och 34 får sina fönster renoverade
 • Parkering vid padelbanor på Eriksö tillfälligt avstängd

  Under vecka 40 sker leveranser av material till den kommande scoutstugan på Eriksö. I samband med detta stängs parkeringen vid padelbanorna tillfälligt av.
 • Förlängt ledningsarbete på Rindö

  E.ON genomför ledningsarbeten längs med Rindövägen och den intilliggande gång- och cykelvägen vid Rindö Centrum. Arbetet består i att schakta och förlägga el-ledningar.Initialt var planen att arbetet ...
 • Underhåll vid Campus Vaxholm

  Under vecka 37–38 pågår utvändigt underhållsarbete av fasaden
 • Byggarbete vid Vaxö skola

  Efter en tidigare försening är arbetet nu igång med att med att bygga nya skolsalar på Vaxö skola. Vi hoppas på förståelse för eventuella störningar under arbetet.
 • Belysningen byts längs Norrbergsbryggan

  På måndag 11 september inleds ett arbete med att byta ut belysningen längs den nyrenoverade Norrbergsbryggan på Vaxön.
 • Bänkar byts ut på Lägret

  Under början av september byts ett antal parkbänkar ut på Lägret. Slitna och nedsjunkna bänkar byts mot nya gröna bänkar med armstöd. Samtidigt sås nytt gräs på kala markdelar i parken.
 • Geoteknisk undersökning i Resarö mitt

  Från och med måndag 11 september görs en geoteknisk och miljöteknisk undersökning i centrala Resarö och utmed Överbyvägen på Resarö. Undersökningen görs för att utreda markförutsättningarna inför komm...
 • Träd beskärs i centrala Vaxholm

  Under de första veckorna i september kommer flera träd i centrala Vaxholm att beskäras. Anledningen är att grenarna blivit så stora att de annars riskerar att falla ned.
 • Lägrets utegym åter öppet

  Nu är lägrets utegym åter öppet för allmänheten och bjuder återigen in till motion för alla. Vid en besiktning i början av augusti konstaterades att en del av gymmet behövde byggas om. De bristerna är...
 • Grenadjärsvägen avstängd från 21/8

  Från och med måndag 21 augusti är Grenadjärsvägen på Rindö avstängd. Roslagsvatten gör underhållsarbeten på platsen och arbetet planeras vara klart 30 augusti.
 • Alla badplatser åter öppna för bad

  Nu är samtliga kommunala badplatser i Vaxholm återigen öppna för badgäster. Nya prover av badvattnet togs torsdag 10 augusti och visar på bra vattenkvalité.För att säkerhetsställa god vattenkvalité ha...
 • Utegymmet på Lägret avstängt

  Från och med torsdag 10 augusti stängs utegymmet av på Lägret i Vaxholm. Vid en besiktning konstaterades att en del av gymmet behöver byggas om.
 • Norrbergsbryggan öppen igen

  Promenadbryggan på Norrberget har renoverats och är nu öppen igen och säker för promenader.
 • Tömningsstation för båtlatrin åter i drift

  Nu fungerar tömningsstationen i Vaxholms gästhamn igen. Tömning av båtlatrin i Vaxholms stad kan göras på två platser; i Vaxholms gästhamn eller på Estlandskajen.
 • Dammbindning från 10/7

  Från och med måndag 10 juli utför Vaxholms stads entreprenörer den årliga dammbindningen längs kommunens grusvägar. Meningen är att minska obehag från damm på de grusvägar och grusytor som Vaxholms st...
 • Sjuk lönn fälls på Hamngatan

  Under kommande vecka kommer lönnen som står intill parkgrillen Daisy's, på Hamngatan 31 vid Lägret, att fällas. Anledningen är att trädet inte mår bra. Torra grenar riskerar att falla ned och utgör en...
 • Ombyggnad av färjeled klar

  Trafikverket meddelar att nu är ombyggnaden av en långsiktigt hållbar färjeled mellan Norra Lagnö och Tynningö klar. Trafiksäkerheten är förbättrad och framkomligheten har ökat.
 • Badhytten åter på plats 27/6

  Tisdag 27 juni kommer den vita badhytten att sättas tillbaka på bryggan på stranden nedanför Söderfjärdsskolan.Badhytten togs bort i början av mars i år eftersom den ursprungliga badhytten saknat bygg...
 • Gångbanan vid Engarn asfalteras

  Trafikverkets arbete kring Engarn vägskäl fortsätter enligt plan. Efter att asfalten rivits upp kommer ny asfalt att läggas längs gång- och cykelbanan under 12 och 13 juni.
 • Ombyggnation av Tallarövägen och Granstigen

  Vecka 24 påbörjas arbetet med ombyggnationen av Tallarövägen och Granstigen i Vaxholm. Korsningen mellan Tallarövägen och Granstigen görs mer säker och Granstigen byggs om till lågfartsgata.
 • Söderkulla förskola målas om

  Fredag 5 maj startar målningsarbeten på Söderkulla förskola på Kullön. Fasaden målas om med samma gröna slamfärg som idag.
 • Kastanjeträd nedtaget vid Roddarhuset

  Tisdag 2 maj togs ett stort kastanjeträd ned intill Roddarhuset på Östra Ekuddsgatan.Trädets rötter hade letat sig in i i byggnadens avloppssystem och trädets krona gick ner över byggnadens tak och dä...
 • Eriksövägen breddas för fler parkeringsplatser

  Just nu pågår arbete med att bredda Eriksövägen ut mot campingplatsen. Syftet är att öka möjligheten att parkera i området. Arbetet beräknas vara klart 5 maj. Vägen kommer att vara öppen för trafik me...
 • Förstärkta el- och dagvattenledningar i Timmermansvägen

  Roslagsvatten arbetar sedan i höstas med att anlägga ny dagvattenledning i Timmermansvägen. I anslutning till arbetet förstärker nu Eon högspänningskablar i gatan och Vaxholms stad byter belysning och...
 • Badhytt tas tillfälligt bort

  Fredag den 3 mars kommer den vita badhytten på stranden nedanför Söderfjärdsskolan tillfälligt att tas bort. Den beräknas vara på plats igen när badsäsongen startar.
 • Kastanj vid Roddarhuset sågas ned

  Ett kastanjeträd intill Roddarhuset på Vaxön kommer att behöva tas ned. Anledningen är att trädets rotsystem växer in i Roddarhusets avlopp och att grenar faller ner på byggnadens tak.
 • Laddplats åter öppen

  De två laddplatserna för elbil vid kommunhuset på Eriksövägen är nu lagade och det går bra att ladda elbilar igen.
 • Rådhusets renovering fortsätter

  Alltsedan i höstas pågår renoveringsarbete i Vaxholms rådhus. Det är främst de yttre delarna som rustas upp – taket, fasaden och fönstren. Enligt planen kommer arbetet att vara klart i augusti.
 • Parkering på Eriksö stängs till i vår

  Från och med 15 november stängs parkeringsplatsen på Eriksö av. Under vintern kommer platsen att användas som upplagsplats för snöröjningen. I december öppnas en ny parkering intill padelbanorna vid c...
 • Rådhuset renoveras

  Från och med nu och fram till sommaren 2023 kommer Vaxholms rådhus att renoveras. Det är främst de yttre delarna som rustas upp – taket, fasaden och fönstren.
 • Underhållsarbete vid Eriksömaren

  Under vecka 38 sker underhåll av Eriksömaren. Vattennivån höjs tillfälligt för att möjliggöra gallring av vass och kaveldun.
 • Fler sjuka almar tas ner i Vaxholm

  I somras togs fem almar på Lägret ner eftersom de hade fått almsjuka. Flera almar är drabbade och tas därför ner för att undvika att smitta fler träd.
 • Konstgräsplan anläggs på Resarö

  I samverkan med IFK Vaxholm anlägger Vaxholms stad nu en konstgräsplan på Resarö bollplan vid Överby.
 • Dagvattenhantering förbättras i centrala Vaxholm

  Måndagen den 5 september påbörjar Roslagsvatten arbetet med att förbättra och förnya dagvattenhanteringen längs med Timmermansvägen, delar av Soldatgatan, Kungsgatan och Vasavägen.
 • Varför sprids lignin på grusvägarna?

  För att minska obehag från damm på de grusvägar och grusytor som Vaxholms stad ansvarar för utför Vaxholms stads entreprenörer dammbindning. Det görs med lignin. Läs mer om vad ligning är.
 • Förbättrad trafiksäkerhet vid Söderfjärdsskolan

  Som en del av flera trafiksäkerhetshöjande åtgärder kring Söderfjärdsskolan flyttas nu personalparkeringen från skolgården.
 • Cykelparkering på Lägret

  Den nya cykelparkeringen är nu färdig och redo att användas.
 • Lekställning vid Bygårdsgärdet tas bort

  På lekplatsen vid Bygårdsgärdet på Resarö kommer den större lekställningen att tas bort då den utgör en säkerhetsrisk. Den mindre lekställning finns kvar samt gungställning och sandlåda. Tekniska enhe...
 • Gungställning vid Överbybadet byts ut

  Gungställningen vid Överbybadet tas bort då den är trasig och utgör en säkerhetsrisk. En ny gungställning är beställd och kommer att levereras i augusti.
 • Sjuka almar på Lägret tas ner

  Fem almar som står på Lägret ska tas ner eftersom de är sjuka. Träden tas ner av arborist efter midsommar.
 • Cykelställ byggs på Lägret

  Vaxholms stads entreprenör, PEAB, kommer att bygga nya cykelställ på Lägret bredvid tennisbanan under träden i hörnet mellan Lägergatan och Kungsgatan. Arbetet inleds efter midsommar och är planerat a...
 • Vaxö skola målas

  Från och med 13 juni börjar renoveringsmålning av fasaden på Vaxö skola. Arbetet kommer att pågå i omgångar och beräknas vara klart i augusti.
 • Dammbindning – ännu ett försommartecken

  Just nu arbetas det för fullt med att minska dammet på de grusvägar och grusytor som Vaxholms stad ansvarar för. Åtgärden väntas ha effekt hela året.
 • Dagvattensystem undersöks

  Roslagsvatten inventerar just nu dagvattenanslutningar till kommunens olika ledningar. Arbetet börjar i ett område i centrala Vaxholm från och med 7 juni och cirka två veckor. I undersökningen används...
 • Brunnssugning – ett försommartecken

  Nu när gatorna är sopade rena från sand följer nästa vårtecken i Vaxholm – vårens rensning av rännstensbrunnarna. Färdigrensad brunn spraymarkeras av entreprenören.
 • Daglig soptömning

  Nu när sommaren drar igång med sommarboende och turister blir det också mer skräp i de allmänna soptunnorna. Kommunens entreprenör tömmer nu under sommarsäsongen soptunnorna dagligen, även under helge...
 • Avstängd brygga längs Norrberget

  Efter att brister upptäckts i underbyggnaden har promenadbryggan längs med Norrberget stängts av av säkerhetsskäl.
 • Tekniska problem under politisk debatt

  På grund av tekniska problem under den allmänpolitiska debatten i Kronängsskolan 16 maj webbsändes inte början av debatten. Inspelningen som går att se i efterhand på hemsidan håller inte heller vanli...
 • Återvinningscentralen öppnas 17 maj

  Den ordinarie återvinningscentralen är stängd för ombyggnad. På grund av försenade materialleveranser har arbetet försenats och enligt den nya planen kommer arbetet att vara klart 17 maj.
 • Takrenovering på Söderkulla förskola

  Måndag 2 maj startar renovering av taket på Söderkulla förskola på Kullön. Arbetet är planerat att pågå fram till i september. Takteglet kommer delvis att bytas ut mot nytt men det som går att återanv...
 • Lyktstolpar flyttas från kajen

  Under den första veckan i maj kommer tekniska enheten att ta ned gatubelysning på kajen. Lyktstolparna kommer att flyttas för att återanvändas i Ullbergska parken.
 • Repslagaregatan renoveras

  Vaxholms stad har nyligen byggt om Rådhusgatan och Kapellgatan och nu har turen kommit till Repslagaregatan och Repslagaregränd nära Västerhamnen. Förutom renoverad vägbana blir det också ny belysning...
 • Grusdammet binds vid gästhamnen

  Under vecka 13 har grusvägen längs med gästhamnen behandlats med dammbindande medel för att minska mängden damm som trafiken rör upp.
 • Ofarlig larmsignal på Campus

  Under eftermiddagen 30 april hördes en larmsignal ljuda från ishallen på Campus i Vaxholm. Signalen utlöstes av misstag under reparationsarbeten i ishallen. Misstaget kunde snabbt åtgärdas.
 • Mindre damm i gästhamnen

  Under vecka 12 har en del av gruset tagits bort på gatan intill gästhamnen. Trafiken kan nu köra på stålplåtar vilket minskar dammet i luften
 • Väghållning i växlande väder

  Mellan broddar och gummistövlar. Den senaste tiden har Vaxholmare fått byta skor ofta på grund av det växlande vädret. Här kommer en hälsning från Vaxholms snöröjare.
 • Stoppförbud på shelltomten

  Vaxholms stad har infört stoppförbud på adressen Söderhamnen 12, det som brukar kallas shelltomten. Förbudet införs för att SL-bussarna ska kunna vända på området utan hinder.
 • Geotekniska undersökningar under våren

  Måndag 28 februari inleds arbete med geotekniska undersökningar i Blynäs, på Kullön, I Engarn och Killingeviken. Arbetet är förberedelser inför att Vaxholm ska anslutas till det kommande nya avloppsre...
 • Ny busshålplats planeras på shelltomten

  I och med att bussarna inte längre kan vända vid Söderhamnsplan i centrala Vaxholm så sker avstigning nu istället vid Officersparken. Så snart tjälen gått ur marken och vädret är stabilt kommer nya hå...
 • Vägunderhåll vid gästhamnen

  Den underminerade gatan vid gästhamnen i Vaxholm har vid flera tillfällen under januari behövt bättras på med grus efter att gropar uppstått. Anledningen är främst det växlande vintervädret.
 • Granar avverkas på Kullön

  Efter ett utbrott av den lilla skalbaggen granbarkborre på Kullön behöver ett större antal granar avverkas. Arbetet kommer att pågå under de närmsta veckorna och syftet är att minska risken för spridn...
 • Uppdatering: Arbetet med bergskross på Norrberget

  För att minska antalet transporter med material till och från området har Besqab ansökt om att använda en bergskross. Men starten för arbetet skjuts nu upp på grund av sjukdom.
 • Trafikmätningar i Vaxholm

  Under vecka 45 pågår det trafikmätningar i kommunen
 • Avstängningar vid Söderhamnen och Västerhamnen

  Efter att flera större hål upptäckts i gatan vid gästhamnen kommer ett område akut att behöva stängas av för trafik. Information om arbetet kommer att uppdateras löpande här på vaxholm.se. Följ lokal ...
 • Hål i kajen lagas provisoriskt

  Vid en inspektion av Vaxholms kajer har flera hål i upptäckts i markytan. Hålen lagas nu provisoriskt i väntan på kajrenoveringen. Arbetet kan leda till att vissa delar av området behöver stängas.
 • Nu rivs förskolan Båten

  Med start på måndag den 11 oktober kommer de modulbyggnader som tidigare varit Båtens förskola på Johannesbergsvägen att transporteras bort. Arbetet beräknas pågå under två veckor.
 • Markundersökningar vid Engarns vägskäl

  Under perioden 4–22 oktober undersöks marken och vägen längs väg 274 nordväst om korsningen vid Engarns vägskäl av Trafikverkets entreprenör. Undersökningen är en del i förberedelserna inför att korsn...
 • Provborrningar i stenmurskajen

  Mellan den 18-22 oktober kommer provborrningar att ske på land och i vattnet längs stenmurskajen i Västerhamnen.
 • Tillfällig markeringsfärg på kajen

  På flera platser på kajen förekommer just nu färgmarkeringar på marken.
 • Trafikmätningar i Vaxholm

  Under vecka 38 pågår det trafikmätningar runtom i Vaxholm
 • Historiska strandlinjer målas på kajen

  Inför arbetet med att renovera kajerna i Vaxholm för framtiden kan det vara värt att också se tillbaka på hur kajen utvecklats från slutet av 1700-talet och fram till idag.Från och med fredag 20 maj s...
 • Nytt avtal för avfallsinsamling

  Från och med onsdag 3 mars tar företaget Urbaser över insamlingen av förpackningsmaterial i Vaxholms stads fastigheter.
 • Tomgångskörning max 1 minut

  I Vaxholms stad råder förbud mot att ha bilmotorn på tomgång i mer än en minut. Det är alltså inte tillåtet att låta motorn stå på för att värma upp bilen eller att låta motorn vara igång medan man lä...
 • Skyddsrum rivs på Norrberget

  Under vecka två inleds rivningsetapp två på Norrberget.Arbetet omfattar Lillstugan och skyddsrum och beräknas pågå fram till 26 mars.
 • Provborrningar på kajerna avslutade

  De borrningsarbeten för markundersökning som genomfördes på vid Vaxholms kajer i december är nu avslutade och kommer att analyseras under kommande veckor. Resultatet ska sedan ligga till grund för pla...
 • Sänkta hastigheter på väg 274

  Från och med 1 december har trafikverket ändrat hastighetsbegränsningarna längs väg 274 i Österåkers kommun. Syftet är att öka trafiksäkerheten och att övergå till europeiska standard.
 • SMS från Roslagsvatten vid driftsstörningar

  Roslagsvatten använder en sms-tjänst för att informera om större driftstörningar. Systemet skickar ett sms till din mobiltelefon med viktig information.På Roslagsvatten.se kan du läsa hur du gör för a... Länk till annan webbplats.