Drift och underhåll

Här hittar du aktuell information om drift och underhåll från Vaxholms stad.

 • Tillfälligt påverkade öppettider på biblioteket under vecka 4

  På grund av tillfällig personalbrist anpassas öppettiderna på biblioteket
 • Ostadigt väder på väg

  SMHI varnar för starka vindar och 4–8 centimeter snöfall under onsdagsnatten med temperaturer kring noll grader med stor risk för besvärligt väglag. Vaxholms medborgare uppmanas att ta det försiktigt ...
 • Halt väglag när temperaturen varierar

  Vädret varierar just nu med solsken och temperaturer kring noll grader. När solen tittar fram smälter snö och frost som sedan återfryser till blankis. Vaxholms stad uppmanar till försiktighet.
 • Återvinningscentralen invigs våren 2022

  Den ordinarie återvinningscentralen är stängd för ombyggnad. På grund av försenade materialleveranser har arbetet försenats och enligt den nya planen kommer arbetet att vara klart i april.
 • Gatan vid Västerhamnen öppnad

  Efter att säkerhetsåtgärder genomförts har avstängningen mellan Västerhamnen och Söderhamnen tagits bort. Gatan som heter Söderhamnen har därmed åter öppnats för trafik. Busstrafiken utgår fortfarande...
 • Socialförvaltningens e-tjänster ur funktion 12 januari och 16 februari

  Den 12 januari och 16 februari kommer socialförvaltningens e-tjänster att vara ur funktion, på grund av en uppdatering i verksamhetssystemet.
 • Tillfälliga öppettider och anpassningar på biblioteket

  Under vecka 52 gör biblioteket vissa anpassningar i sin verksamhet.
 • Hamngatan stängd för trafik vid Norrberget fram till sommaren

  Roslagsvattens arbete med att lägga nya ledningar till de kommande bostäderna på Norrberget gör att en del av Hamngatan är stängd för trafik. Tidigare var arbetet planerat att vara klart i januari men...
 • Granar avverkas på Kullön

  Efter ett utbrott av den lilla skalbaggen granbarkborre på Kullön behöver ett större antal granar avverkas. Arbetet kommer att pågå under de närmsta veckorna och syftet är att minska risken för spridn...
 • Utökad hämtning på återvinningsstationerna

  Under julhelgerna ökar mängden återvunna förpackningar rejält. Därför kommer antalet hämtningar vid återvinningsstationerna på Pålsundsvägen och Resarövägen att öka från vecka 48.
 • Uppdatering: Arbetet med bergskross på Norrberget

  För att minska antalet transporter med material till och från området har Besqab ansökt om att använda en bergskross. Men starten för arbetet skjuts nu upp på grund av sjukdom.
 • Laddstolpe för elbil ur funktion

  Den laddstolpe för elbilar som är placerad vid färjeläget i Vaxön är trasig
 • Slyröjning på Eriksö

  Under vecka 46 pågår slyröjning och eldning på Eriksö.
 • Minskad höststädning i centrala Vaxholm

  Den årliga städningen av höstlöv i centrala Vaxholm kommer att genomföras så gott det går, men eftersom flera parkeringsplatser nu akut har behövt tas bort i så kommer man inte att stänga av ytterliga...
 • Byggarbeten på biblioteket

  Från måndag 15 november och några veckor framåt pågår det renovering och ombyggnad i biblioteket. Det kommer tyvärr innebära en del störning och tillfälliga stängningar i lokalen.
 • Asfaltering av Shelltomten

  Torsdagen den 11 november asfalteras grusplanen på gamla Shelltomten
 • Kapellgatan asfalteras

  Kapellgatans upprustning är nu i sin slutfas. Asfaltering sker under torsdagen den 11 november
 • Trafikmätningar i Vaxholm

  Under vecka 45 pågår det trafikmätningar i kommunen
 • Julbelysningen försenad

  Med anledning av avstängningar och trafikomläggningar i Vaxholm kommer julbelysningen att sättas upp senare och inte under höstlovet som tidigare planerat.
 • Enkelriktad trafik genom Vaxholm

  Efter att gatan vid gästhamnen akut har stängts av för trafik så har en lokal slinga skapats via Hamngatan för att trafiken ska kunna flyta genom centrala Vaxholm. Längs slingan är all trafik nu enkel...
 • Arbeten vid Söderfjärdsskolan

  Just nu pågår flera arbeten kring Söderfjärdsskolan för att göra trafiken säkrare i området.
 • Avstängningar vid Söderhamnen och Västerhamnen

  Efter att flera större hål upptäckts i gatan vid gästhamnen kommer ett område akut att behöva stängas av för trafik. Information om arbetet kommer att uppdateras löpande här på vaxholm.se. Följ lokal ...
 • Hål i kajen lagas provisoriskt

  Vid en inspektion av Vaxholms kajer har flera hål i upptäckts i markytan. Hålen lagas nu provisoriskt i väntan på kajrenoveringen. Arbetet kan leda till att vissa delar av området behöver stängas.
 • Julbelysning sätts upp under höstlovet

  Från och med vecka 44 sätts julbelysningen upp i centrala Vaxholm. En skylift kommer att användas vid upphängningen och under ett par timmar kan busstrafiken på Söderhamnsplan påverkas. I övrigt ska a...
 • Nu rivs förskolan Båten

  Med start på måndag den 11 oktober kommer de modulbyggnader som tidigare varit Båtens förskola på Johannesbergsvägen att transporteras bort. Arbetet beräknas pågå under två veckor.
 • Markundersökningar vid Engarns vägskäl

  Under perioden 4–22 oktober undersöks marken och vägen längs väg 274 nordväst om korsningen vid Engarns vägskäl av Trafikverkets entreprenör. Undersökningen är en del i förberedelserna inför att korsn...
 • Provborrningar i stenmurskajen

  Mellan den 18-22 oktober kommer provborrningar att ske på land och i vattnet längs stenmurskajen i Västerhamnen.
 • Tillfällig markeringsfärg på kajen

  På flera platser på kajen förekommer just nu färgmarkeringar på marken.
 • Trafikmätningar i Vaxholm

  Under vecka 38 pågår det trafikmätningar runtom i Vaxholm
 • Sly röjs kring gator och vägar

  Just nu pågår slyröjning längs kommunala gator och vägar i Vaxholm för att förbättra sikt och framkomlighet.
 • Grävarbeten på Hamngatan i slutet av september

  Under hösten kommer Roslagsvatten att lägga nya ledningar under Hamngatan till de kommande bostäderna på Norrberget. Arbetet beräknas börja under andra halvan av september.
 • Försenad leverans av belysningsarmaturer

  Rådhusgatans och Kapellgatans nya belysning dröjer
 • Kapellgatan rustas från 1/9

  Vaxholms stad kommer att göra en upprustning av Kapellgatan med början den 1 september. Arbetet innebär genomgripande gatu- och belysningsarbeten likt det som nyligen skett på Rådhusgatan.
 • Sprängningsarbeten på Norrberget från 23/8

  Under vecka 34 inleder Besqab schaktning och sprängningsarbeten för att förbereda för de 230 lägenheter som kommer att byggas på Norrberget.
 • Grävarbeten på Hamngatan från 1/9

  Under hösten kommer Roslagsvatten att lägga nya ledningar under Hamngatan till de kommande bostäderna på Norrberget.
 • Parkeringen vid Storstugan stängd

  I samband med byggarbeten kring Norrberget har parkeringen vid Storstugan nu stängts tills vidare.
 • Busslinje 681 får ny linjedragning 16/8

  På grund av vägarbete vid Norrberget under hösten kommer busslinje 681, från Söderhamnsplan till Kulla vägskäl, att läggas och få ändrad körväg genom Vaxholm. Ändringen är planerad från måndag 16 augu...
 • Grävarbeten i Roddaregatan från 16/8

  Energibolaget Eon utför grävarbeten för att lägga om ledningar i Roddaregatan. Arbetet beräknas pågå från måndag 16 augusti till tisdag 31 augusti.
 • Sprängningsarbete vid återvinningscentralen

  Under de närmste dagarna kommer sprängningsarbete att utföras vid återvinningscentralen på Eriksövägen. Sprängningsarbetet bedöms pågå i cirka 3 dagar och avslutas 12 augusti.
 • Trafikstörningar i Arninge - välj trafikplats Ullna

  Under vecka 28 börjar Trafikverket att bygga om den östra korsningen i trafikplats Arninge till en korsning med trafikljus.
 • Risk för köer på E18 vid Arninge i sommar

  Från 27 juni på kvällen till 6 augusti 2021 kommer trafikverket att stänga av ett av två körfält på E18 vid Arninge för att kunna byta ut vägkonstruktionen.
 • Pendlarparkeringen i Engarn byggs om

  Arbetet med att förbättra Engarns pendlarparkering har pågått hela våren och beräknas vara klart i september. Under arbetet hänvisas till parkeringen på Resarövägen mitt emot skolan.
 • Nu är det gågata på del av Hamngatan

  Nu har den årligen återkommande gågatan inrättats för sommaren på en liten del av Hamngatan. Gågatan gäller liksom tidigare fram till 31 augusti.
 • Rådhusgatan öppnar

  Efter arbete på Rådhusgatan öppnar nu åter körbanan utanför COOP.
 • Ingen parkering vid Norrberget

  Under vecka 23 förbereder Besqab ett etableringsområde vid Norrberget inför kommande bostadsbygge. Det är därför inte längre tillåtet att parkera på grusplanen på Norrbergsgatan vid Norrberget.
 • Återvinningscentralen stängd från 31/5

  Måndag 31 maj startar den stora ombyggnaden av återvinningscentralen som ska pågå under hela hösten. Under byggtiden erbjuds en mobil återvinningsstation på Resarö under helgerna.
 • Historiska strandlinjer målas på kajen

  Inför arbetet med att renovera kajerna i Vaxholm för framtiden kan det vara värt att också se tillbaka på hur kajen utvecklats från slutet av 1700-talet och fram till idag.Från och med fredag 20 maj s...
 • Avstängning på Rådhusgatan förlängd

  Just nu pågår vägarbeten och asfalteringsarbeten på Kapellgatan och Rådhusgatan. Arbetena har visat sig vara mer omfattande än man tidigare trott, därför förlängs arbetet nu med två veckor. Rådhusgata...
 • Lekplatsen på Lägret stängs för ombyggnad

  Under vecka 18 börjar arbetet med att bygga om lekplatsen på Lägret. Lekplatsen kommer att vara stängd under byggperioden till och med vecka 27. Förskolor, skolor och allmänhet välkomnas under tiden t...
 • Almar avverkas i Officersparken

  Under vecka 17 kommer tekniska enheten att avverka fyra almar i Officersparken. Anledningen är att almarna har drabbats av almsjuka.
 • Rådhusgatan avstängd fram till juni

  Från och med tisdag 6 april och i cirka två månader framåt genomförs vägarbeten och asfalteringsarbeten på Kapellgatan och Rådhusgatan. Parkering sker enligt skyltning.
 • Ledningsarbeten på Rådhusgatan och Kapellgatan

  Under vecka 12 utför Roslagsvatten ledningsarbeten på Rådhusgatan och Kapellgatan.
 • Återvinningscentralen stängd från 22/3

  Under vecka 12 börjar Vaxholms stads entreprenör riva en del av industribyggnaden på återvinningscentralen på Eriksövägen. Rivningen beräknas ta cirka 5 veckor och under den tiden kommer återvinningsc...
 • Trafikstörningar i Arninge

  I mars börjar trafikverket bygga en ny cirkulationsplats vid Trafikplats Arninge. Det handlar om påfarten till E18 från Vaxholmsvägen mot Stockholm. Trafiken får köra en omväg fram till Arninge centru...
 • Gatugruset kvar ännu en tid

  Även om det just nu är barmark så väntar Vaxholms stad med att sopa gatorna tills det blir varmare och vintern beräknas vara helt över. Gruset tas upp vid vårstädningen, vanligtvis i mitten av april.
 • Nytt avtal för avfallsinsamling

  Från och med onsdag 3 mars tar företaget Urbaser över insamlingen av förpackningsmaterial i Vaxholms stads fastigheter.
 • Bortrensning av snö och modd

  Mildare väder är på ingång och det är dags att rensa bort packad snö och modd.
 • Snöröjning på Rindö

  Hjälp oss att komma åt bättre med plogbilarna genom att flytta undan ditt sopkärl.
 • Tomgångskörning max 1 minut

  I Vaxholms stad råder förbud mot att ha bilmotorn på tomgång i mer än en minut. Det är alltså inte tillåtet att låta motorn stå på för att värma upp bilen eller att låta motorn vara igång medan man lä...
 • Istappar tas bort på kommunens fastigheter

  Nu börjar snön smälta på taken och istappar bildas som kan vara farliga om de lossnar och trillar ner.På Söderfjärdsskolan, Montessoriskolan vid Johannesberg och Rådhuset kommer borttagning av istappa...
 • Fina skidspår på Rindö och Bogesund

  Nu finns det fina preparerade skidspår både på golfbanan på Bogesund och i elljusspåret på Rindö.Vi vill passa på att be er som promenerar att visa hänsyn. Tyvärr är det många som förstör spåren genom...
 • Skyddsrum rivs på Norrberget

  Under vecka två inleds rivningsetapp två på Norrberget.Arbetet omfattar Lillstugan och skyddsrum och beräknas pågå fram till 26 mars.
 • Provborrningar på kajerna avslutade

  De borrningsarbeten för markundersökning som genomfördes på vid Vaxholms kajer i december är nu avslutade och kommer att analyseras under kommande veckor. Resultatet ska sedan ligga till grund för pla...
 • Engarns parkering byggs om

  Under vecka 51 inleds arbetet med att bygga om pendlarparkeringen i Engarn. Syftet är att göra parkeringen säkrare och att bygga ut med ett 30-tal nya parkeringsplatser. Arbetet beräknas vara klart ti...
 • Sänkta hastigheter på väg 274

  Från och med 1 december har trafikverket ändrat hastighetsbegränsningarna längs väg 274 i Österåkers kommun. Syftet är att öka trafiksäkerheten och att övergå till europeiska standard.
 • Engarns cirkulationsplats byggs nästa höst

  Nu är byggstarten i Engarns vägskäl på väg 274 planerad. Preliminärt inleds arbetet i november 2021.
 • Takrenovering på Ica Waxholm klar 19/11

  Takrenoveringen på Fredriksstrandsvägen 2, som påbörjades under vecka 41, är nu klar. Byggställningen kring fastigheten kommer troligen att kunna tas bort torsdag 19/11.
 • Trädarbete på lägret 30/10

  Under fredag 30/10 utför tekniska enheten ett mindre arbete på Lägret. Ett antal döda lövträd kommer att tas ned. Vänligen respektera avspärrningarna under arbetets gång.
 • Geoteknisk undersökning på Norrberget från 22 oktober

  Från och med torsdag 22 oktober utför Besqab geotekniska borrprover på Norrberget inför kommande byggen. Arbetet sker inom inhägnat område och beräknas pågå i 4–5 dagar.
 • Trappa avstängd för renovering

  Från och med 21/10 renoveras trappan mellan Eriksövägen och Petersberg.
 • Takrenovering på Ica Waxholm

  Vaxholms stad utför takrenovering på fastigheten som hyrs av Ica Supermarket Waxholm, Fredriksstrandsvägen, med start under vecka 41.
 • Asfaltsarbeten vid Campus

  Under vecka 43–44 kommer asfalteringsarbeten att utföras på vägarna kring Campus Vaxholm och Eriksövägen. Välj gärna annan väg under arbetet.
 • SMS från Roslagsvatten vid driftsstörningar

  Roslagsvatten använder en sms-tjänst för att informera om större driftstörningar. Systemet skickar ett sms till din mobiltelefon med viktig information.Här kan du läsa hur du gör för att få aviseringa... Länk till annan webbplats.
 • Gågatan öppen för trafik igen

  Sedan 1 september är den del av Hamngatan, som under sommaren fungerat som gågata, åter öppen för trafik. Samtidigt blir det åter gratis att parkera på de flesta platser i Vaxholms stad.
 • Eldningsförbud upphävt 31/8

  Länsstyrelsen har beslutat att upphäva eldningsförbudet i Stockholms län. Förbudet upphör att gälla från och med klockan 12:00 den 31 augusti 2020.
 • Bättre framkomlighet i Arninge

  Från och med vecka 33 öppnas åter två körfält i vardera riktningen på E18 förbi Arninge.