Drift och underhåll

Här hittar du aktuell information om drift och underhåll från Vaxholms stad.

 • Lekplatsen på Lägret stängs för ombyggnad

  Under vecka 18 börjar arbetet med att bygga om lekplatsen på Lägret. Lekplatsen kommer att vara stängd under byggperioden till och med vecka 27. Förskolor, skolor och allmänhet välkomnas under tiden t...
 • Återvinningscentralen öppen igen

  Efter att ha varit stängd sedan i slutet av mars för rivningsarbete har Vaxholms återvinningscentral på Eriksövägen öppnat igen.
 • Almar avverkas i Officersparken

  Under vecka 17 kommer tekniska enheten att avverka fyra almar i Officersparken. Anledningen är att almarna har drabbats av almsjuka.
 • Rådhusgatan avstängd fram till juni

  Från och med tisdag 6 april och i cirka två månader framåt genomförs vägarbeten och asfalteringsarbeten på Kapellgatan och Rådhusgatan. Parkering sker enligt skyltning.
 • Geoteknisk undersökning på Norrberget från 30/3

  Från och med tisdag 30 mars utför Besqab kompletterande, geotekniska borrprover på Norrberget inför kommande byggnationer. Arbetena sker dagtid och beräknas ta cirka 5–6 dagar med uppehåll över påskhe...
 • Sandsopning från vecka 13

  Äntligen ett kärt vårtecken! Under vecka 13 inleds upptagning av sand och grus från Vaxholms gator.
 • Ledningsarbeten på Rådhusgatan och Kapellgatan

  Under vecka 12 utför Roslagsvatten ledningsarbeten på Rådhusgatan och Kapellgatan.
 • Återvinningscentralen stängd från 22/3

  Under vecka 12 börjar Vaxholms stads entreprenör riva en del av industribyggnaden på återvinningscentralen på Eriksövägen. Rivningen beräknas ta cirka 5 veckor och under den tiden kommer återvinningsc...
 • Trafikstörningar i Arninge

  I mars börjar trafikverket bygga en ny cirkulationsplats vid Trafikplats Arninge. Det handlar om påfarten till E18 från Vaxholmsvägen mot Stockholm. Trafiken får köra en omväg fram till Arninge centru...
 • Gatugruset kvar ännu en tid

  Även om det just nu är barmark så väntar Vaxholms stad med att sopa gatorna tills det blir varmare och vintern beräknas vara helt över. Gruset tas upp vid vårstädningen, vanligtvis i mitten av april.
 • Nytt avtal för avfallsinsamling

  Från och med onsdag 3 mars tar företaget Urbaser över insamlingen av förpackningsmaterial i Vaxholms stads fastigheter.
 • Bortrensning av snö och modd

  Mildare väder är på ingång och det är dags att rensa bort packad snö och modd.
 • Snöröjning på Rindö

  Hjälp oss att komma åt bättre med plogbilarna genom att flytta undan ditt sopkärl.
 • Tomgångskörning max 1 minut

  I Vaxholms stad råder förbud mot att ha bilmotorn på tomgång i mer än en minut. Det är alltså inte tillåtet att låta motorn stå på för att värma upp bilen eller att låta motorn vara igång medan man lä...
 • Istappar tas bort på kommunens fastigheter

  Nu börjar snön smälta på taken och istappar bildas som kan vara farliga om de lossnar och trillar ner.På Söderfjärdsskolan, Montessoriskolan vid Johannesberg och Rådhuset kommer borttagning av istappa...
 • Fina skidspår på Rindö och Bogesund

  Nu finns det fina preparerade skidspår både på golfbanan på Bogesund och i elljusspåret på Rindö.Vi vill passa på att be er som promenerar att visa hänsyn. Tyvärr är det många som förstör spåren genom...
 • Skyddsrum rivs på Norrberget

  Under vecka två inleds rivningsetapp två på Norrberget.Arbetet omfattar Lillstugan och skyddsrum och beräknas pågå fram till 26 mars.
 • Provborrningar på kajerna avslutade

  De borrningsarbeten för markundersökning som genomfördes på vid Vaxholms kajer i december är nu avslutade och kommer att analyseras under kommande veckor. Resultatet ska sedan ligga till grund för pla...
 • Engarns parkering byggs om

  Under vecka 51 inleds arbetet med att bygga om pendlarparkeringen i Engarn. Syftet är att göra parkeringen säkrare och att bygga ut med ett 30-tal nya parkeringsplatser. Arbetet beräknas vara klart ti...
 • Sänkta hastigheter på väg 274

  Från och med 1 december har trafikverket ändrat hastighetsbegränsningarna längs väg 274 i Österåkers kommun. Syftet är att öka trafiksäkerheten och att övergå till europeiska standard.
 • Engarns cirkulationsplats byggs nästa höst

  Nu är byggstarten i Engarns vägskäl på väg 274 planerad. Preliminärt inleds arbetet i november 2021.
 • Takrenovering på Ica Waxholm klar 19/11

  Takrenoveringen på Fredriksstrandsvägen 2, som påbörjades under vecka 41, är nu klar. Byggställningen kring fastigheten kommer troligen att kunna tas bort torsdag 19/11.
 • Trädarbete på lägret 30/10

  Under fredag 30/10 utför tekniska enheten ett mindre arbete på Lägret. Ett antal döda lövträd kommer att tas ned. Vänligen respektera avspärrningarna under arbetets gång.
 • Geoteknisk undersökning på Norrberget från 22 oktober

  Från och med torsdag 22 oktober utför Besqab geotekniska borrprover på Norrberget inför kommande byggen. Arbetet sker inom inhägnat område och beräknas pågå i 4–5 dagar.
 • Trappa avstängd för renovering

  Från och med 21/10 renoveras trappan mellan Eriksövägen och Petersberg.
 • Takrenovering på Ica Waxholm

  Vaxholms stad utför takrenovering på fastigheten som hyrs av Ica Supermarket Waxholm, Fredriksstrandsvägen, med start under vecka 41.
 • Asfaltsarbeten vid Campus

  Under vecka 43–44 kommer asfalteringsarbeten att utföras på vägarna kring Campus Vaxholm och Eriksövägen. Välj gärna annan väg under arbetet.
 • SMS från Roslagsvatten vid driftsstörningar

  Roslagsvatten använder en sms-tjänst för att informera om större driftstörningar. Systemet skickar ett sms till din mobiltelefon med viktig information.Här kan du läsa hur du gör för att få aviseringa...länk till annan webbplats
 • Gågatan öppen för trafik igen

  Sedan 1 september är den del av Hamngatan, som under sommaren fungerat som gågata, åter öppen för trafik. Samtidigt blir det åter gratis att parkera på de flesta platser i Vaxholms stad.
 • Sommarparkering stängd 31/8

  Måndag 31 augusti stängde sommarens tillfälliga parkeringsplatser vid Norrbergsgatan/Hamngatan.
 • Eldningsförbud upphävt 31/8

  Länsstyrelsen har beslutat att upphäva eldningsförbudet i Stockholms län. Förbudet upphör att gälla från och med klockan 12:00 den 31 augusti 2020.
 • Bättre framkomlighet i Arninge

  Från och med vecka 33 öppnas åter två körfält i vardera riktningen på E18 förbi Arninge.