Drift och underhåll

Här hittar du aktuell information om drift och underhåll från Vaxholms stad.

 • Förstärkta el- och dagvattenledningar i Timmermansvägen

  Roslagsvatten arbetar sedan i höstas med att anlägga ny dagvattenledning i Timmermansvägen. I anslutning till arbetet förstärker nu Eon högspänningskablar i gatan och Vaxholms stad byter belysning och...
 • Belysningsarbeten på Rindö 21/3

  Tisdag 21 mars kommer flera armaturer på Karlshillvägen och Grönviksvägen att bytas ut. Det kommer att bli begränsad framkomlighet på platsen under arbetet.
 • Pålsundsbron åter öppen för trafik

  Reparationsarbetet har gått över förväntan och bron kan därför öppnas upp för trafik tidigare än beräknat. Från och med 20 mars återgår busstrafiken till ordinarie sträckning.
 • Schema för allmänhetens åkning

  Det sökbara schemat för allmänhetens åkning i ishallen är tillfälligt ur funktion. Felsökning pågår. Nedan hittar du schemat för de närmaste dagarna.
 • Badhytt tas tillfälligt bort

  Fredag den 3 mars kommer den vita badhytten på stranden nedanför Söderfjärdsskolan tillfälligt att tas bort. Den beräknas vara på plats igen när badsäsongen startar.
 • Överbyvägen lagas under vecka 11

  Under vecka 11 kommer Vaxholms stads entreprenörer att göra lagningar i asfalten på Överbyvägen. Skador som potthål och sprickor behöver lagas akut i väntan på de mer omfattande vägarbeten som planera...
 • Pålsundsbron avstängd 13–26/3

  Pålsundsbron kommer att stängas av för fordonstrafik 13–26 mars för reparation. Gående kommer att kunna passera under arbetet.
 • Kastanj vid Roddarhuset sågas ned

  Ett kastanjeträd intill Roddarhuset på Vaxön kommer att behöva tas ned. Anledningen är att trädets rotsystem växer in i Roddarhusets avlopp och att grenar faller ner på byggnadens tak.
 • Laddplats åter öppen

  De två laddplatserna för elbil vid kommunhuset på Eriksövägen är nu lagade och det går bra att ladda elbilar igen.
 • Rådhusets renovering fortsätter

  Alltsedan i höstas pågår renoveringsarbete i Vaxholms rådhus. Det är främst de yttre delarna som rustas upp – taket, fasaden och fönstren. Enligt planen kommer arbetet att vara klart i augusti.
 • Snöröjning i kommunen

  Årets första snö har kommit och våra entreprenörer jobbar för fullt med att hålla vägar och gångvägar öppna.
 • Julbelysning och julgran på Lägret

  Runtom Lägret har ny julbelysning kommit upp. Nu utförs även markarbete för att en julpyntad julgran ska komma på plats lagom till första advent.
 • Parkering på Eriksö stängs till i vår

  Från och med 15 november stängs parkeringsplatsen på Eriksö av. Under vintern kommer platsen att användas som upplagsplats för snöröjningen. I december öppnas en ny parkering intill padelbanorna vid c...
 • Trädstöd byts ut på Hamngatan

  Tisdagen den 8 november påbörjar PEAB arbetet med att byta ut trasiga trädstöd i centrala Vaxholm.
 • Rådhuset renoveras

  Från och med nu och fram till sommaren 2023 kommer Vaxholms rådhus att renoveras. Det är främst de yttre delarna som rustas upp – taket, fasaden och fönstren.
 • Vägarbeten på Pålsundsvägen vecka 44

  Pålsundsvägen ska renoveras och förses med ny asfaltsbeläggning. Vägen är öppen för trafik men kommer att ha vägvakt på plats som styr trafikflödet.
 • Pålsundsbron avstängd för inspektion 1-3 november

  I samband med höstlovet, då färre är beroende av att kunna passera över Pålsundet, kommer Pålsundsbron att stängas av för fordonstrafik på grund av inspektionsarbete.
 • Underhållsarbete vid Eriksömaren

  Under vecka 38 sker underhåll av Eriksömaren. Vattennivån höjs tillfälligt för att möjliggöra gallring av vass och kaveldun.
 • Fler sjuka almar tas ner i Vaxholm

  I somras togs fem almar på Lägret ner eftersom de hade fått almsjuka. Flera almar är drabbade och tas därför ner för att undvika att smitta fler träd.
 • Konstgräsplan anläggs på Resarö

  I samverkan med IFK Vaxholm anlägger Vaxholms stad nu en konstgräsplan på Resarö bollplan vid Överby.
 • Dagvattenhantering förbättras i centrala Vaxholm

  Måndagen den 5 september påbörjar Roslagsvatten arbetet med att förbättra och förnya dagvattenhanteringen längs med Timmermansvägen, delar av Soldatgatan, Kungsgatan och Vasavägen.
 • Begränsade parkeringsmöjligheter vid Eriksö 27-28 augusti

  Helgen 27-28 augusti arrangeras Maraton SM i kanot vid Eriksö friluftsområde i Vaxholm. Parkeringsmöjligheterna i området kommer att vara begränsade dessa dagar.
 • Arbetet med nytt utegym

  Arbetet med det nya utegymmet på lägret mitt i Vaxholm har inletts men inväntar försenade leveranser. Vaxholms stads entreprenör har utfört förberedande markarbeten på plats och förbättrat dagvattenha...
 • Varför sprids lignin på grusvägarna?

  För att minska obehag från damm på de grusvägar och grusytor som Vaxholms stad ansvarar för utför Vaxholms stads entreprenörer dammbindning. Det görs med lignin. Läs mer om vad ligning är.
 • Förbättrad trafiksäkerhet vid Söderfjärdsskolan

  Som en del av flera trafiksäkerhetshöjande åtgärder kring Söderfjärdsskolan flyttas nu personalparkeringen från skolgården.
 • Cykelparkering på Lägret

  Den nya cykelparkeringen är nu färdig och redo att användas.
 • Lekställning vid Bygårdsgärdet tas bort

  På lekplatsen vid Bygårdsgärdet på Resarö kommer den större lekställningen att tas bort då den utgör en säkerhetsrisk. Den mindre lekställning finns kvar samt gungställning och sandlåda. Tekniska enhe...
 • Gungställning vid Överbybadet byts ut

  Gungställningen vid Överbybadet tas bort då den är trasig och utgör en säkerhetsrisk. En ny gungställning är beställd och kommer att levereras i augusti.
 • Parkering åter på Söderhamnsplan

  1-timmes-parkeringsplatserna vid Söderhamnen som varit avstängda för grävarbeten är nu åter öppna för parkering.
 • Dammbindning görs om

  Under juni gjordes arbeten med väghyvel för att jämna till kommunens grusvägar och därefter dammbindning för att minska dammet från vägarna. Under arbetet kom ett skyfall och spolade bort dammbindning...
 • Sjuka almar på Lägret tas ner

  Fem almar som står på Lägret ska tas ner eftersom de är sjuka. Träden tas ner av arborist efter midsommar.
 • Cykelställ byggs på Lägret

  Vaxholms stads entreprenör, PEAB, kommer att bygga nya cykelställ på Lägret bredvid tennisbanan under träden i hörnet mellan Lägergatan och Kungsgatan. Arbetet inleds efter midsommar och är planerat a...
 • Vaxö skola målas

  Från och med 13 juni börjar renoveringsmålning av fasaden på Vaxö skola. Arbetet kommer att pågå i omgångar och beräknas vara klart i augusti.
 • Avstängd parkering på Söderhamnsplan

  1-timmes-parkeringsplatserna vid Söderhamnen är avstängda tills vidare i samband med att Skanska utför grävarbeten på platsen.
 • Nytt slukhål vid gästhamnen

  Ett djupt och växande slukhål har upptäckts på Vaxholms kaj nära Rindöfärjans färjeläge. En akut lagning är nu utförd för att säkra området.
 • Dammbindning – ännu ett försommartecken

  Just nu arbetas det för fullt med att minska dammet på de grusvägar och grusytor som Vaxholms stad ansvarar för. Åtgärden väntas ha effekt hela året.
 • Dagvattensystem undersöks

  Roslagsvatten inventerar just nu dagvattenanslutningar till kommunens olika ledningar. Arbetet börjar i ett område i centrala Vaxholm från och med 7 juni och cirka två veckor. I undersökningen används...
 • Brunnssugning – ett försommartecken

  Nu när gatorna är sopade rena från sand följer nästa vårtecken i Vaxholm – vårens rensning av rännstensbrunnarna. Färdigrensad brunn spraymarkeras av entreprenören.
 • Daglig soptömning

  Nu när sommaren drar igång med sommarboende och turister blir det också mer skräp i de allmänna soptunnorna. Kommunens entreprenör tömmer nu under sommarsäsongen soptunnorna dagligen, även under helge...
 • Utegym byggs på Lägret

  Nu påbörjas arbetet med att bygga ett utegym på Lägret. Från och med 31 maj till 1 juli är området runt boulebanorna på Lägret avstängda.
 • Avstängd brygga längs Norrberget

  Efter att brister upptäckts i underbyggnaden har promenadbryggan längs med Norrberget stängts av av säkerhetsskäl.
 • Tekniska problem under politisk debatt

  På grund av tekniska problem under den allmänpolitiska debatten i Kronängsskolan 16 maj webbsändes inte början av debatten. Inspelningen som går att se i efterhand på hemsidan håller inte heller vanli...
 • Återvinningscentralen öppnas 17 maj

  Den ordinarie återvinningscentralen är stängd för ombyggnad. På grund av försenade materialleveranser har arbetet försenats och enligt den nya planen kommer arbetet att vara klart 17 maj.
 • Takrenovering på Söderkulla förskola

  Måndag 2 maj startar renovering av taket på Söderkulla förskola på Kullön. Arbetet är planerat att pågå fram till i september. Takteglet kommer delvis att bytas ut mot nytt men det som går att återanv...
 • Lyktstolpar flyttas från kajen

  Under den första veckan i maj kommer tekniska enheten att ta ned gatubelysning på kajen. Lyktstolparna kommer att flyttas för att återanvändas i Ullbergska parken.
 • Repslagaregatan renoveras

  Vaxholms stad har nyligen byggt om Rådhusgatan och Kapellgatan och nu har turen kommit till Repslagaregatan och Repslagaregränd nära Västerhamnen. Förutom renoverad vägbana blir det också ny belysning...
 • Eldning avrådes

  Med anledning av det torra och soliga vädret har länets brandchefer beslutat att avråda från eldning tills vidare.
 • Grusdammet binds vid gästhamnen

  Under vecka 13 har grusvägen längs med gästhamnen behandlats med dammbindande medel för att minska mängden damm som trafiken rör upp.
 • Ofarlig larmsignal på Campus

  Under eftermiddagen 30 april hördes en larmsignal ljuda från ishallen på Campus i Vaxholm. Signalen utlöstes av misstag under reparationsarbeten i ishallen. Misstaget kunde snabbt åtgärdas.
 • Mindre damm i gästhamnen

  Under vecka 12 har en del av gruset tagits bort på gatan intill gästhamnen. Trafiken kan nu köra på stålplåtar vilket minskar dammet i luften
 • Biografens entrétak renoveras

  Tisdag 15 mars inleds renovering av biografens entrétak. En byggställning sätts upp framför huset och arbetet beräknas pågå i 6 veckor.
 • Sandsopning i mitten av april

  Den senaste veckan har varit vacker men lurig med vårväder på dagen och vintertemperaturer på natten. Under dagtid smälter isen på marken och nattetid fryser det igen och blir halt. Den efterlängtade ...
 • Väghållning i växlande väder

  Mellan broddar och gummistövlar. Den senaste tiden har Vaxholmare fått byta skor ofta på grund av det växlande vädret. Här kommer en hälsning från Vaxholms snöröjare.
 • Stoppförbud på shelltomten

  Vaxholms stad har infört stoppförbud på adressen Söderhamnen 12, det som brukar kallas shelltomten. Förbudet införs för att SL-bussarna ska kunna vända på området utan hinder.
 • Geotekniska undersökningar under våren

  Måndag 28 februari inleds arbete med geotekniska undersökningar i Blynäs, på Kullön, I Engarn och Killingeviken. Arbetet är förberedelser inför att Vaxholm ska anslutas till det kommande nya avloppsre...
 • Julbelysningen tas ned 21/2

  Julen är över för länge sedan och nu blir dagarna allt ljusar. Under måndag 21 februari tas julbelysningen ner längs Hamngatan.
 • Ny busshålplats planeras på shelltomten

  I och med att bussarna inte längre kan vända vid Söderhamnsplan i centrala Vaxholm så sker avstigning nu istället vid Officersparken. Så snart tjälen gått ur marken och vädret är stabilt kommer nya hå...
 • Vägunderhåll vid gästhamnen

  Den underminerade gatan vid gästhamnen i Vaxholm har vid flera tillfällen under januari behövt bättras på med grus efter att gropar uppstått. Anledningen är främst det växlande vintervädret.
 • Hamngatan stängd för trafik vid Norrberget fram till sommaren

  Roslagsvattens arbete med att lägga nya ledningar till de kommande bostäderna på Norrberget gör att en del av Hamngatan är stängd för trafik. Tidigare var arbetet planerat att vara klart i januari men...
 • Granar avverkas på Kullön

  Efter ett utbrott av den lilla skalbaggen granbarkborre på Kullön behöver ett större antal granar avverkas. Arbetet kommer att pågå under de närmsta veckorna och syftet är att minska risken för spridn...
 • Utökad hämtning på återvinningsstationerna

  Under julhelgerna ökar mängden återvunna förpackningar rejält. Därför kommer antalet hämtningar vid återvinningsstationerna på Pålsundsvägen och Resarövägen att öka från vecka 48.
 • Uppdatering: Arbetet med bergskross på Norrberget

  För att minska antalet transporter med material till och från området har Besqab ansökt om att använda en bergskross. Men starten för arbetet skjuts nu upp på grund av sjukdom.
 • Laddstolpe för elbil ur funktion

  Den laddstolpe för elbilar som är placerad vid färjeläget i Vaxön är trasig
 • Slyröjning på Eriksö

  Under vecka 46 pågår slyröjning och eldning på Eriksö.
 • Minskad höststädning i centrala Vaxholm

  Den årliga städningen av höstlöv i centrala Vaxholm kommer att genomföras så gott det går, men eftersom flera parkeringsplatser nu akut har behövt tas bort i så kommer man inte att stänga av ytterliga...
 • Byggarbeten på biblioteket

  Från måndag 15 november och några veckor framåt pågår det renovering och ombyggnad i biblioteket. Det kommer tyvärr innebära en del störning och tillfälliga stängningar i lokalen.
 • Asfaltering av Shelltomten

  Torsdagen den 11 november asfalteras grusplanen på gamla Shelltomten
 • Kapellgatan asfalteras

  Kapellgatans upprustning är nu i sin slutfas. Asfaltering sker under torsdagen den 11 november
 • Trafikmätningar i Vaxholm

  Under vecka 45 pågår det trafikmätningar i kommunen
 • Julbelysningen försenad

  Med anledning av avstängningar och trafikomläggningar i Vaxholm kommer julbelysningen att sättas upp senare och inte under höstlovet som tidigare planerat.
 • Enkelriktad trafik genom Vaxholm

  Efter att gatan vid gästhamnen akut har stängts av för trafik så har en lokal slinga skapats via Hamngatan för att trafiken ska kunna flyta genom centrala Vaxholm. Längs slingan är all trafik nu enkel...
 • Arbeten vid Söderfjärdsskolan

  Just nu pågår flera arbeten kring Söderfjärdsskolan för att göra trafiken säkrare i området.
 • Avstängningar vid Söderhamnen och Västerhamnen

  Efter att flera större hål upptäckts i gatan vid gästhamnen kommer ett område akut att behöva stängas av för trafik. Information om arbetet kommer att uppdateras löpande här på vaxholm.se. Följ lokal ...
 • Hål i kajen lagas provisoriskt

  Vid en inspektion av Vaxholms kajer har flera hål i upptäckts i markytan. Hålen lagas nu provisoriskt i väntan på kajrenoveringen. Arbetet kan leda till att vissa delar av området behöver stängas.
 • Julbelysning sätts upp under höstlovet

  Från och med vecka 44 sätts julbelysningen upp i centrala Vaxholm. En skylift kommer att användas vid upphängningen och under ett par timmar kan busstrafiken på Söderhamnsplan påverkas. I övrigt ska a...
 • Nu rivs förskolan Båten

  Med start på måndag den 11 oktober kommer de modulbyggnader som tidigare varit Båtens förskola på Johannesbergsvägen att transporteras bort. Arbetet beräknas pågå under två veckor.
 • Markundersökningar vid Engarns vägskäl

  Under perioden 4–22 oktober undersöks marken och vägen längs väg 274 nordväst om korsningen vid Engarns vägskäl av Trafikverkets entreprenör. Undersökningen är en del i förberedelserna inför att korsn...
 • Provborrningar i stenmurskajen

  Mellan den 18-22 oktober kommer provborrningar att ske på land och i vattnet längs stenmurskajen i Västerhamnen.
 • Tillfällig markeringsfärg på kajen

  På flera platser på kajen förekommer just nu färgmarkeringar på marken.
 • Trafikmätningar i Vaxholm

  Under vecka 38 pågår det trafikmätningar runtom i Vaxholm
 • Sly röjs kring gator och vägar

  Just nu pågår slyröjning längs kommunala gator och vägar i Vaxholm för att förbättra sikt och framkomlighet.
 • Grävarbeten på Hamngatan i slutet av september

  Under hösten kommer Roslagsvatten att lägga nya ledningar under Hamngatan till de kommande bostäderna på Norrberget. Arbetet beräknas börja under andra halvan av september.
 • Försenad leverans av belysningsarmaturer

  Rådhusgatans och Kapellgatans nya belysning dröjer
 • Kapellgatan rustas från 1/9

  Vaxholms stad kommer att göra en upprustning av Kapellgatan med början den 1 september. Arbetet innebär genomgripande gatu- och belysningsarbeten likt det som nyligen skett på Rådhusgatan.
 • Sprängningsarbeten på Norrberget från 23/8

  Under vecka 34 inleder Besqab schaktning och sprängningsarbeten för att förbereda för de 230 lägenheter som kommer att byggas på Norrberget.
 • Grävarbeten på Hamngatan från 1/9

  Under hösten kommer Roslagsvatten att lägga nya ledningar under Hamngatan till de kommande bostäderna på Norrberget.
 • Parkeringen vid Storstugan stängd

  I samband med byggarbeten kring Norrberget har parkeringen vid Storstugan nu stängts tills vidare.
 • Busslinje 681 får ny linjedragning 16/8

  På grund av vägarbete vid Norrberget under hösten kommer busslinje 681, från Söderhamnsplan till Kulla vägskäl, att läggas och få ändrad körväg genom Vaxholm. Ändringen är planerad från måndag 16 augu...
 • Grävarbeten i Roddaregatan från 16/8

  Energibolaget Eon utför grävarbeten för att lägga om ledningar i Roddaregatan. Arbetet beräknas pågå från måndag 16 augusti till tisdag 31 augusti.
 • Sprängningsarbete vid återvinningscentralen

  Under de närmste dagarna kommer sprängningsarbete att utföras vid återvinningscentralen på Eriksövägen. Sprängningsarbetet bedöms pågå i cirka 3 dagar och avslutas 12 augusti.
 • Trafikstörningar i Arninge - välj trafikplats Ullna

  Under vecka 28 börjar Trafikverket att bygga om den östra korsningen i trafikplats Arninge till en korsning med trafikljus.
 • Risk för köer på E18 vid Arninge i sommar

  Från 27 juni på kvällen till 6 augusti 2021 kommer trafikverket att stänga av ett av två körfält på E18 vid Arninge för att kunna byta ut vägkonstruktionen.
 • Pendlarparkeringen i Engarn byggs om

  Arbetet med att förbättra Engarns pendlarparkering har pågått hela våren och beräknas vara klart i september. Under arbetet hänvisas till parkeringen på Resarövägen mitt emot skolan.
 • Nu är det gågata på del av Hamngatan

  Nu har den årligen återkommande gågatan inrättats för sommaren på en liten del av Hamngatan. Gågatan gäller liksom tidigare fram till 31 augusti.
 • Rådhusgatan öppnar

  Efter arbete på Rådhusgatan öppnar nu åter körbanan utanför COOP.
 • Ingen parkering vid Norrberget

  Under vecka 23 förbereder Besqab ett etableringsområde vid Norrberget inför kommande bostadsbygge. Det är därför inte längre tillåtet att parkera på grusplanen på Norrbergsgatan vid Norrberget.
 • Återvinningscentralen stängd från 31/5

  Måndag 31 maj startar den stora ombyggnaden av återvinningscentralen som ska pågå under hela hösten. Under byggtiden erbjuds en mobil återvinningsstation på Resarö under helgerna.
 • Historiska strandlinjer målas på kajen

  Inför arbetet med att renovera kajerna i Vaxholm för framtiden kan det vara värt att också se tillbaka på hur kajen utvecklats från slutet av 1700-talet och fram till idag.Från och med fredag 20 maj s...
 • Avstängning på Rådhusgatan förlängd

  Just nu pågår vägarbeten och asfalteringsarbeten på Kapellgatan och Rådhusgatan. Arbetena har visat sig vara mer omfattande än man tidigare trott, därför förlängs arbetet nu med två veckor. Rådhusgata...
 • Lekplatsen på Lägret stängs för ombyggnad

  Under vecka 18 börjar arbetet med att bygga om lekplatsen på Lägret. Lekplatsen kommer att vara stängd under byggperioden till och med vecka 27. Förskolor, skolor och allmänhet välkomnas under tiden t...
 • Almar avverkas i Officersparken

  Under vecka 17 kommer tekniska enheten att avverka fyra almar i Officersparken. Anledningen är att almarna har drabbats av almsjuka.
 • Rådhusgatan avstängd fram till juni

  Från och med tisdag 6 april och i cirka två månader framåt genomförs vägarbeten och asfalteringsarbeten på Kapellgatan och Rådhusgatan. Parkering sker enligt skyltning.
 • Ledningsarbeten på Rådhusgatan och Kapellgatan

  Under vecka 12 utför Roslagsvatten ledningsarbeten på Rådhusgatan och Kapellgatan.
 • Återvinningscentralen stängd från 22/3

  Under vecka 12 börjar Vaxholms stads entreprenör riva en del av industribyggnaden på återvinningscentralen på Eriksövägen. Rivningen beräknas ta cirka 5 veckor och under den tiden kommer återvinningsc...
 • Trafikstörningar i Arninge

  I mars börjar trafikverket bygga en ny cirkulationsplats vid Trafikplats Arninge. Det handlar om påfarten till E18 från Vaxholmsvägen mot Stockholm. Trafiken får köra en omväg fram till Arninge centru...
 • Gatugruset kvar ännu en tid

  Även om det just nu är barmark så väntar Vaxholms stad med att sopa gatorna tills det blir varmare och vintern beräknas vara helt över. Gruset tas upp vid vårstädningen, vanligtvis i mitten av april.
 • Nytt avtal för avfallsinsamling

  Från och med onsdag 3 mars tar företaget Urbaser över insamlingen av förpackningsmaterial i Vaxholms stads fastigheter.
 • Bortrensning av snö och modd

  Mildare väder är på ingång och det är dags att rensa bort packad snö och modd.
 • Snöröjning på Rindö

  Hjälp oss att komma åt bättre med plogbilarna genom att flytta undan ditt sopkärl.
 • Tomgångskörning max 1 minut

  I Vaxholms stad råder förbud mot att ha bilmotorn på tomgång i mer än en minut. Det är alltså inte tillåtet att låta motorn stå på för att värma upp bilen eller att låta motorn vara igång medan man lä...
 • Istappar tas bort på kommunens fastigheter

  Nu börjar snön smälta på taken och istappar bildas som kan vara farliga om de lossnar och trillar ner.På Söderfjärdsskolan, Montessoriskolan vid Johannesberg och Rådhuset kommer borttagning av istappa...
 • Fina skidspår på Rindö och Bogesund

  Nu finns det fina preparerade skidspår både på golfbanan på Bogesund och i elljusspåret på Rindö.Vi vill passa på att be er som promenerar att visa hänsyn. Tyvärr är det många som förstör spåren genom...
 • Skyddsrum rivs på Norrberget

  Under vecka två inleds rivningsetapp två på Norrberget.Arbetet omfattar Lillstugan och skyddsrum och beräknas pågå fram till 26 mars.
 • Provborrningar på kajerna avslutade

  De borrningsarbeten för markundersökning som genomfördes på vid Vaxholms kajer i december är nu avslutade och kommer att analyseras under kommande veckor. Resultatet ska sedan ligga till grund för pla...
 • Engarns parkering byggs om

  Under vecka 51 inleds arbetet med att bygga om pendlarparkeringen i Engarn. Syftet är att göra parkeringen säkrare och att bygga ut med ett 30-tal nya parkeringsplatser. Arbetet beräknas vara klart ti...
 • Sänkta hastigheter på väg 274

  Från och med 1 december har trafikverket ändrat hastighetsbegränsningarna längs väg 274 i Österåkers kommun. Syftet är att öka trafiksäkerheten och att övergå till europeiska standard.
 • Takrenovering på Ica Waxholm klar 19/11

  Takrenoveringen på Fredriksstrandsvägen 2, som påbörjades under vecka 41, är nu klar. Byggställningen kring fastigheten kommer troligen att kunna tas bort torsdag 19/11.
 • Trädarbete på lägret 30/10

  Under fredag 30/10 utför tekniska enheten ett mindre arbete på Lägret. Ett antal döda lövträd kommer att tas ned. Vänligen respektera avspärrningarna under arbetets gång.
 • Geoteknisk undersökning på Norrberget från 22 oktober

  Från och med torsdag 22 oktober utför Besqab geotekniska borrprover på Norrberget inför kommande byggen. Arbetet sker inom inhägnat område och beräknas pågå i 4–5 dagar.
 • Trappa avstängd för renovering

  Från och med 21/10 renoveras trappan mellan Eriksövägen och Petersberg.
 • Takrenovering på Ica Waxholm

  Vaxholms stad utför takrenovering på fastigheten som hyrs av Ica Supermarket Waxholm, Fredriksstrandsvägen, med start under vecka 41.
 • Asfaltsarbeten vid Campus

  Under vecka 43–44 kommer asfalteringsarbeten att utföras på vägarna kring Campus Vaxholm och Eriksövägen. Välj gärna annan väg under arbetet.
 • SMS från Roslagsvatten vid driftsstörningar

  Roslagsvatten använder en sms-tjänst för att informera om större driftstörningar. Systemet skickar ett sms till din mobiltelefon med viktig information.Här kan du läsa hur du gör för att få aviseringa... Länk till annan webbplats.
 • Gågatan öppen för trafik igen

  Sedan 1 september är den del av Hamngatan, som under sommaren fungerat som gågata, åter öppen för trafik. Samtidigt blir det åter gratis att parkera på de flesta platser i Vaxholms stad.
 • Eldningsförbud upphävt 31/8

  Länsstyrelsen har beslutat att upphäva eldningsförbudet i Stockholms län. Förbudet upphör att gälla från och med klockan 12:00 den 31 augusti 2020.
 • Bättre framkomlighet i Arninge

  Från och med vecka 33 öppnas åter två körfält i vardera riktningen på E18 förbi Arninge.