Officiell anslagstavla

Information till följd av COVID-19

Politiska sammanträden är nödvändiga för att kommunens verksamheter ska fortgå.
Vid få beslutsärenden kan ordföranden i samråd med presidiet i respektive instans besluta att ställa in ett sammanträde.

Du hittar information om vilka sammanträden som ställs in i schemat på sidan Sammanträdestider 2020.

Övriga tillkännagivanden och kungörelser

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunstyrelse och nämnder

Anslag

Klicka på anslagsbeviset för att komma till protokollet (gäller nämnder och utskott inom Vaxholms stad utom sociala utskottets anslagsbevis).

Observera att delar av protokoll och kallelser kan vara överstrukna med hänsyn till sekretess eller skyddet för personuppgifter vid webbpublicering. Du har alltid rätt att begära ut handlingen i sin helhet, myndigheten prövar då om handlingen kan lämnas ut.

Här publiceras tillkännagivanden inför sammanträden samt anslagsbevis om justerade protokoll och annan information som enligt lag ska publiceras på kommunens officiella anslagstavla.

KUNGÖRELSE

Information inför antagande nr 2 av

förslag till detaljplan för Ytterby 4:686 m fl, Resarö mitt och Överbyvägen, Vaxholms stad, Stockholms län, Dp 382

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett TILLÄGG TILL UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING nr 2, DEL 2, daterat 2020-10-01. I denna andra del av tillägg till utlåtandet efter utställning nr 2 framgår ändringar som utförts efter antagande av kommunfullmäktige i december 2019 och mark- och miljödomstolens dom i juni 2020 om upphävande av beslut om antagande för förslag till detaljplan för Resarö mitt, Dp 382. Tidigare revideringar och ändringar framgår av den första delen av tillägg till utlåtande, daterat 2019-10-23, samt utlåtandet efter utställning nr 2, daterat 2018-05-23.

Del 2 och del 1 av tillägg till utlåtande efter utställning nr 2 samt utlåtandet efter utställning nr 2 finns tillgängliga på Vaxholms stads hemsida, www.vaxholm.selänk till annan webbplats, under rubriken Bygga, bo och miljö/ planarbete/ detaljplaner/ pågående planarbeten/ dp 382 Resarö mitt. Tilläggen till utlåtande och utlåtandet efter utställning nr 2 finns även tillgängliga i kommunhuset, Eriksövägen 27, receptionen under ordinarie öppettider, mån - fre kl 08.00-16.00.

Kommunfullmäktige väntas tidigast besluta om antagande av förslaget till detaljplan den 16 november 2020.

Vaxholms stad

Planenheten

Postadress: 185 83 Vaxholm

E-post: plan@vaxholm.se

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans: Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum och beslutsparagrafer: 2020-11-16 §§ 59-76
Tillkännagivandet publicerat: 2020-11-19 till och med 2020-12-10
Förvaringsplats för protokollet: Närarkiv

Nedladdningsbart protokoll (pdf)PDF

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans: Socialnämnden
Sammanträdesdatum och beslutsparagrafer: 2020-11-10 §§ 77-91
Tillkännagivandet publicerat: 2020-11-16 till och med 2020-12-08
Förvaringsplats för protokollet: Närarkiv

Nedladdningsbart protokoll (pdf)PDF

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans: Sociala utskottet
Sammanträdesdatum och beslutsparagrafer: 2020-11-10 §§ 22-23
Tillkännagivandet publicerat: 2020-11-11 till och med 2020-12-03
Förvaringsplats för protokollet: Närarkiv

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum och beslutsparagrafer: 2020-10-29 §§ 121-153
Tillkännagivandet publicerat: 2020-11-04 till och med 2020-11-26
Förvaringsplats för protokollet: Närarkiv

Nedladdningsbart protokoll (pdf)PDF

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum och beslutsparagrafer: 2020-10-21 §§ 31-44
Tillkännagivandet publicerat: 2020-10-23 till och med 2020-11-16
Förvaringsplats för protokollet: Närarkiv

Nedladdningsbart protokoll (pdf)PDF

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans:
Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddsnämnd, SRMH
Sammanträdesdatum och beslutsparagrafer:
2020-10-20 §§ 57-65
Tillkännagivandet publicerat:
2020-10-22 till och med 2020-11-14
Förvaringsplats för protokollet:
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.

Nedladdningsbart protokoll (pdf) på SRMHs webbplatslänk till annan webbplats

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans:
Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum och beslutsparagrafer:
2020-10-19 §§ 83-85
Tillkännagivandet publicerat:
2020-10-20 till och med 2020-11-11
Förvaringsplats för protokollet:
Närarkiv

Nedladdningsbart protokoll (pdf)PDF

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans:
Planeringsutskottet
Sammanträdesdatum och beslutsparagrafer:
2020-10-14 §§ 25-31
Tillkännagivandet publicerat:
2020-10-19 till och med 2020-11-10
Förvaringsplats för protokollet:
Närarkiv

Nedladdningsbart protokoll (pdf)PDF

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans:
Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum och beslutsparagrafer:
2020-10-09 §§ 81-82
Tillkännagivandet publicerat:
2020-10-09 till och med 2020-11-02
Förvaringsplats för protokollet:
Närarkiv

Nedladdningsbart protokoll (pdf)PDF

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans:
Socialnämnden
Sammanträdesdatum och beslutsparagrafer:
2020-09-29 §§ 75-76
Tillkännagivandet publicerat:
2020-10-05 till och med 2020-10-27
Förvaringsplats för protokollet:
Närarkiv

Nedladdningsbart protokoll (pdf)PDF

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans:
Överförmyndarnämnden
Sammanträdesdatum och beslutsparagrafer:
2020-09-29 § 29
Tillkännagivandet publicerat:
2020-10-02 till och med 2020-10-27
Förvaringsplats för protokollet:
Kommunhuset, Värmdö

Nedladdningsbart protokoll (pdf)länk till annan webbplats

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans:
Överförmyndarnämnden
Sammanträdesdatum och beslutsparagrafer:
2020-09-29 §§ 30-39
Tillkännagivandet publicerat:
2020-10-02 till och med 2020-10-27
Förvaringsplats för protokollet:
Kommunhuset, Värmdö

Nedladdningsbart protokoll (pdf)länk till annan webbplats

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans:
Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum och beslutsparagrafer:
2020-09-28 §§ 69-80
Tillkännagivandet publicerat:
2020-09-30 till och med 2020-10-22
Förvaringsplats för protokollet:
Närarkiv

Nedladdningsbart protokoll (pdf)PDF