Officiell anslagstavla

Information om sammanträden

Politiska sammanträden är nödvändiga för att kommunens verksamheter ska fortgå.
Vid få beslutsärenden kan ordföranden i samråd med presidiet i respektive instans besluta att ställa in ett sammanträde.

Du hittar information om sammanträdestider på sidan Sammanträdestider 2023.

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträden

Anslag

Klicka på anslagsbeviset för att komma till protokollet (gäller nämnder och utskott inom Vaxholms stad utom sociala utskottets anslagsbevis).

Observera att delar av protokoll och kallelser kan vara överstrukna med hänsyn till sekretess eller skyddet för personuppgifter vid webbpublicering. Du har alltid rätt att begära ut handlingen i sin helhet, myndigheten prövar då om handlingen kan lämnas ut.

Här publiceras tillkännagivanden inför sammanträden samt anslagsbevis om justerade protokoll och annan information som enligt lag ska publiceras på kommunens officiella anslagstavla.

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans: Stadsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2023-01-25 §§ 1-12
Tillkännagivandet publicerat: 2023-01-30 t.o.m. 2023-02-21
Förvaringsplats: Närarkiv

Nedladdningsbart protokoll Pdf, 16 MB.

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2023-01-10 §§ 1-5
Tillkännagivandet publicerat: 2023-01-12 t.o.m. 2023-02-03
Förvaringsplats: Närarkiv

Nedladdningsbart protokoll Pdf, 4.3 MB.

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans: Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2023-01-09 §§ 1-2
Tillkännagivandet publicerat: 2023-01-12 t.o.m. 2023-02-03
Förvaringsplats: Närarkiv

Nedladdningsbart protokoll Pdf, 853.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Övriga tillkännagivanden och kungörelser

Underrättelse om lovansökan
Bygglovsansökan avseende tidsbegränsat generellt bygglov för uppförande
av byggplank och byggskyltar på fastigheten Vaxön 1:11 i samband med projektet Vaxholms kajer.
Ärendets diarienummer: BYGG.2023.8.
Sista dag för synpunkter: 2023-02-10
Handlingar: På sidan Dialog och synpunkter
Berörda sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster och boende lämnas tillfälle att inkomma med synpunkter innan beslut tas i ärendet. Synpunkter lämnas skriftligen till bygglov@vaxholm.se eller Vaxholms stad, Bygglov- och GIS-enheten, 185 83 Vaxholm. På yttrandet uppges ert namn, adress, fastighetsbeteckning och ärendets diarienummer.

Kungörelse
Samordningsförbundet Roslagen
Styrelsesammanträde onsdagen 25 januari kl 13-16
i förbundets lokaler, Tibble kyrka, Attundavägen 3 Täby.

Nedladdningsbar kungörelse Pdf, 375.3 kB.