Officiell anslagstavla

Information till följd av COVID-19

Politiska sammanträden är nödvändiga för att kommunens verksamheter ska fortgå.
Vid få beslutsärenden kan ordföranden i samråd med presidiet i respektive instans besluta att ställa in ett sammanträde.

Du hittar information om vilka sammanträden som ställs in i schemat på sidan Sammanträdestider 2021.

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 20 september.
Tid: Måndagen den 20 september kl. 18:00
Plats: Kronängsskolans aula

Nedladdningsbar kallelse till sammanträde 20 september (pdf) Pdf, 44.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten men med anledning av Covid-19 uppmanar vi att allmänheten tar del av sammanträdet på sidan Webbsändning kommunfullmäktige

Anslag

Klicka på anslagsbeviset för att komma till protokollet (gäller nämnder och utskott inom Vaxholms stad utom sociala utskottets anslagsbevis).

Observera att delar av protokoll och kallelser kan vara överstrukna med hänsyn till sekretess eller skyddet för personuppgifter vid webbpublicering. Du har alltid rätt att begära ut handlingen i sin helhet, myndigheten prövar då om handlingen kan lämnas ut.

Här publiceras tillkännagivanden inför sammanträden samt anslagsbevis om justerade protokoll och annan information som enligt lag ska publiceras på kommunens officiella anslagstavla.

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans: 
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum och beslutsparagrafer: 2021-09-09 §§ 112-149
Tillkännagivandet publicerat: 2021-09-13 till och med 2021-10-05
Förvaringsplats för protokollet: Närarkiv

Nedladdningsbart protokoll Pdf, 16.1 MB.

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans: 
Överförmyndarnämnden
Sammanträdesdatum och beslutsparagrafer: 2021-09-02 §§ 24-29
Tillkännagivandet publicerat: 2021-09-03 till och med 2021-09-28
Förvaringsplats för protokollet: Värmdö kommun, kommunhuset i Skogsbo

Nedladdningsbart protokoll Länk till annan webbplats.

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans: 
Nämnden för teknik, fritid och kultur
Sammanträdesdatum och beslutsparagrafer: 2021-08-26 §§ 58-67
Tillkännagivandet publicerat: 2021-09-01 till och med 2021-09-23
Förvaringsplats för protokollet: Närarkiv

Nedladdningsbart protokoll Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans: 
Stadsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum och beslutsparagrafer: 2021-08-25 §§ 55-61
Tillkännagivandet publicerat: 2021-09-01 till och med 2021-09-23
Förvaringsplats för protokollet: Närarkiv

Nedladdningsbart protokoll Pdf, 3.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans: 
Planeringsutskottet
Sammanträdesdatum och beslutsparagrafer: 2021-08-25 §§ 38-47
Tillkännagivandet publicerat: 2021-08-27 till och med 2021-09-20
Förvaringsplats för protokollet: Närarkiv

Nedladdningsbart protokoll Pdf, 4.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans: 
Arbetsutskottet
Sammanträdesdatum och beslutsparagrafer: 2021-08-25 §§ 43-52
Tillkännagivandet publicerat: 2021-08-27 till och med 2021-09-20
Förvaringsplats för protokollet: Närarkiv

Nedladdningsbart protokoll Pdf, 4.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans: 
Socialnämnden
Sammanträdesdatum och beslutsparagrafer: 2021-08-24 §§ 43-52
Tillkännagivandet publicerat: 2021-08-27 till och med 2021-09-20
Förvaringsplats för protokollet: Närarkiv

Nedladdningsbart protokoll Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans: 
Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum och beslutsparagrafer: 2021-08-23 §§ 86-96
Tillkännagivandet publicerat: 2021-08-26 till och med 2021-09-17
Förvaringsplats för protokollet: Närarkiv

Nedladdningsbart protokoll Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans:
Sociala utskottet
Sammanträdesdatum och beslutsparagrafer: 2021-08-24 §§ 16-17
Tillkännagivandet publicerat: 2021-08-26 till och med 2021-09-17
Förvaringsplats för protokollet: Närarkiv

Övriga tillkännagivanden och kungörelser