Officiell anslagstavla

Information om sammanträden

Politiska sammanträden är nödvändiga för att kommunens verksamheter ska fortgå.
Vid få beslutsärenden kan ordföranden i samråd med presidiet i respektive instans besluta att ställa in ett sammanträde.

Du hittar information om sammanträdestider på sidan Sammanträdestider 2022.

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträden

Anslag

Klicka på anslagsbeviset för att komma till protokollet (gäller nämnder och utskott inom Vaxholms stad utom sociala utskottets anslagsbevis).

Observera att delar av protokoll och kallelser kan vara överstrukna med hänsyn till sekretess eller skyddet för personuppgifter vid webbpublicering. Du har alltid rätt att begära ut handlingen i sin helhet, myndigheten prövar då om handlingen kan lämnas ut.

Här publiceras tillkännagivanden inför sammanträden samt anslagsbevis om justerade protokoll och annan information som enligt lag ska publiceras på kommunens officiella anslagstavla.

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans: Överförmyndaren Värmdö Vaxholm
Sammanträdesdatum: 2022-09-29 § 32 omedelbar justering
Tillkännagivandet publicerat: 2022-09-29 t.o.m 2022-10-24
Förvaringsplats: Kommunhuset, Gustavsberg

Nedladdningsbart protokoll Länk till annan webbplats.

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans: Barn- och utbildningsnämndens utskott
Sammanträdesdatum: 2022-09-26 §§ 8-16
Tillkännagivandet publicerat: 2022-09-29 t.o.m 2022-10-21
Förvaringsplats: Närarkiv

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans: Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-09-20 §§ 68-85
Tillkännagivandet publicerat: 2022-09-29 t.o.m 2022-10-21
Förvaringsplats: Närarkiv

Nedladdningsbart protokoll Pdf, 5.1 MB.

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans: Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-09-26 §§ 80-97
Tillkännagivandet publicerat: 2022-09-29 t.o.m 2022-10-21
Förvaringsplats: Närarkiv

Nedladdningsbart protokoll Pdf, 7.4 MB.

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans: Nämnden för teknik, fritid och kultur
Sammanträdesdatum: 2022-09-22 §§ 51-63
Tillkännagivandet publicerat: 2022-09-28 t.o.m 2022-10-20
Förvaringsplats: Närarkiv

Nedladdningsbart protokoll Pdf, 4.3 MB.

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans: Stadsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-09-21 §§ 55-66
Tillkännagivandet publicerat: 2022-09-26 t.o.m 2022-10-18
Förvaringsplats: Närarkiv

Nedladdningsbart protokoll Pdf, 8.8 MB.

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans: Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd, SRMH
Sammanträdesdatum: 2022-09-19 §§ 49-63
Tillkännagivandet publicerat: 2022-09-26 t.o.m 2022-10-18
Förvaringsplats: Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor

Nedladdningsbart protokoll Länk till annan webbplats.

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans: Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2022-09-19 §§ 38-49
Tillkännagivandet publicerat: 2022-09-23 t.o.m 2022-10-17
Förvaringsplats: Närarkiv

Nedladdningsbart protokoll Pdf, 13.2 MB.

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans: Revisionen
Sammanträdesdatum: 2022-09-15 §§ 1-2
Tillkännagivandet publicerat: 2022-09-20 t.o.m 2022-10-12
Förvaringsplats: Närarkiv

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans: Valnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-09-14 §§ 12-14
Tillkännagivandet publicerat: 2022-09-14 t.o.m 2022-10-06
Förvaringsplats: Närarkiv

Nedladdningsbart protokoll Pdf, 774.3 kB.

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-09-08 § 118, 120-135
Tillkännagivandet publicerat: 2022-09-12 t.o.m 2022-10-04
Förvaringsplats: Närarkiv

Nedladdningsbart protokoll Pdf, 7.8 MB.

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-09-08 § 119 omedelbar justering
Tillkännagivandet publicerat: 2022-09-09 t.o.m 2022-10-03
Förvaringsplats: Närarkiv

Nedladdningsbart protokoll Pdf, 1.2 MB.

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans: Överförmyndarnämnden Värmdö Vaxholm
Sammanträdesdatum: 2022-09-08 §§ 25-31
Tillkännagivandet publicerat: 2022-09-08 t.o.m 2022-10-03
Förvaringsplats: Värmdö kommunhus, Gustavsberg

Nedladdningsbart protokoll Länk till annan webbplats.

Övriga tillkännagivanden och kungörelser

Kungörelse
Slutlig rösträkning av de allmänna valen 2022.
Vid offentlig förrättning som börjar måndagen den 12 september 2022 kl 09.00, genomför Länsstyrelsen den slutliga rösträkningen av de röster som avgetts vid de allmänna valen den 11 september 2022. Räkningen av valen sker i följande ordning: riksdag, kommun- och regionfullmäktige. Förrättningen äger rum på Cylindervägen 3, i Nacka.
LÄNSSTYRELSEN

Beslut länsstyrelsen om kungörelse slutlig rösträkning Pdf, 150.7 kB.

Kungörelse om tidsbegränsat bygglov

Ansökan om tidsbegränsat bygglov för flyttbar flytbrygga (hamn för fritidsbåtar)
med placering i Österhamnen, vid Strandgatan, har inkommit till Stadsbyggnadsnämnden.
Fastighet: VAXÖN 1:81, TULLBOMMEN 4, TULLBOMMEN 3, TULLHUSET 1 mfl.
Ärendets diarienummer: BYGG.2022.422
Publiceringsdatum: 2022-09-19 - 2022-10-12
Berörda sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster och boende lämnas tillfälle att inkomma med synpunkter innan beslut tas i ärendet. Handlingarna och mer information finns under Kungörelse bygglov

Synpunkter lämnas skriftligen senast 2022-10-12 till bygglov@vaxholm.se