Officiell anslagstavla

Information om sammanträden

Politiska sammanträden är nödvändiga för att kommunens verksamheter ska fortgå.
Vid få beslutsärenden kan ordföranden i samråd med presidiet i respektive instans besluta att ställa in ett sammanträde.

Du hittar information om sammanträdestider på sidan Sammanträdestider 2023.

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 12 juni

Tid: Måndagen den 12 juni kl. 18:00
Plats: Kronängsskolan aula

Under sammanträdet ska "Mål- och budget samt taxor och avgifter 2024-2026 behandlas" och med anledning av detta är det ingen allmänhetens frågestund vid sammanträdet.

Nedladdningsbar kallelse till sammanträdet den 12 juni. Pdf, 51.7 MB.

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och åhörare välkomnas att ta del av sammanträdet fysiskt i aulan eller på sidan Webbsändning kommunfullmäktige. 

Anslag

Klicka på anslagsbeviset för att komma till protokollet (gäller nämnder och utskott inom Vaxholms stad utom sociala utskottets anslagsbevis).

Observera att delar av protokoll och kallelser kan vara överstrukna med hänsyn till sekretess eller skyddet för personuppgifter vid webbpublicering. Du har alltid rätt att begära ut handlingen i sin helhet, myndigheten prövar då om handlingen kan lämnas ut.

Här publiceras tillkännagivanden inför sammanträden samt anslagsbevis om justerade protokoll och annan information som enligt lag ska publiceras på kommunens officiella anslagstavla.

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2023-06-01 §§ 98-126
Tillkännagivandet publicerat: 2023-06-07 t.o.m. 2023-06-29
Förvaringsplats: Närarkiv

Nedladdningsbart protokoll Pdf, 14.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans: Revisionen
Sammanträdesdatum: 2023-05-30 §§ 4-5
Tillkännagivandet publicerat: 2023-06-01 t.o.m. 2023-06-26
Förvaringsplats: Närarkiv

Nedladdningsbart protokoll Pdf, 33.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2023-05-24 §§ 21-32
Tillkännagivandet publicerat: 2023-05-29 t.o.m. 2023-06-20
Förvaringsplats: Närarkiv

Nedladdningsbart protokoll Pdf, 3.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans: Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2023-05-23 §§ 44-52
Tillkännagivandet publicerat: 2023-05-25 t.o.m. 2023-06-16
Förvaringsplats: Närarkiv

Nedladdningsbart protokoll Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans: Kommunstyrelsens planeringsutskott
Sammanträdesdatum: 2023-05-24 §§ 11-15
Tillkännagivandet publicerat: 2023-05-24 t.o.m. 2023-06-15
Förvaringsplats: Närarkiv

Nedladdningsbart protokoll Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans: Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2023-05-22 §§ 39-48
Tillkännagivandet publicerat: 2023-05-24 t.o.m. 2023-06-15
Förvaringsplats: Närarkiv

Nedladdningsbart protokoll Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster.

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans: Sociala utskottet
Sammanträdesdatum: 2023-05-23 §§ 3-8
Tillkännagivandet publicerat: 2023-05-23 t.o.m. 2023-06-14
Förvaringsplats: Närarkiv

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans: Nämnden för teknik, fritid och kultur
Sammanträdesdatum: 2023-05-15 §§ 25-36
Tillkännagivandet publicerat: 2023-05-22 t.o.m. 2023-06-13
Förvaringsplats: Närarkiv

Nedladdningsbart protokoll Pdf, 5.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans: Stadsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2023-05-15 §§ 50-61
Tillkännagivandet publicerat: 2023-05-19 t.o.m. 2023-06-12
Förvaringsplats: Närarkiv

Nedladdningsbart protokoll Pdf, 18 MB, öppnas i nytt fönster.

Övriga tillkännagivanden och kungörelser

Kungörelse om bygglov
Följande beslut har fattats av stadsbyggnadsnämnden: Rivningslov för rivning av transformatorstation och bygglov för nybyggnad av transformatorstation
Fastighet: Vaxön 1:32
Ärendenummer: BYGG.2023.60
Publiceringsdatum: 2023-05-29

Överklagande kan göras skriftligen inom tre veckor från publiceringsdatum. Handlingarna i ärendet finns hos bygglovsenheten i Vaxholms stad. Kontakta oss, gärna via e-post bygglov@vaxholm.se, om du vill begära ut handlingarna.