Officiell anslagstavla

Information om sammanträden

Politiska sammanträden är nödvändiga för att kommunens verksamheter ska fortgå.
Vid få beslutsärenden kan ordföranden i samråd med presidiet i respektive instans besluta att ställa in ett sammanträde.

Du hittar information om sammanträdestider på sidan Sammanträdestider 2023.

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 11 december.
Tid: Måndagen den 11 december kl. 18:00
Plats: Kronängsskolans aula

Nedladdningsbar kallelse till sammanträde 11 december (pdf) Pdf, 13.1 MB.

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och åhörare välkomnas att ta del av sammanträdet fysiskt i aulan eller på sidan Webbsändning kommunfullmäktige.

Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund. Frågor som ska ställas på den öppna frågestunden ska ha inkommit till kansliet, kansliet@vaxholm.se, senast kl. 17:00 måndagen den 4 december. Frågeställaren ska vara närvarande vid frågestunden och ska i första hand själv läsa upp sin fråga

Anslag

Klicka på anslagsbeviset för att komma till protokollet (gäller nämnder och utskott inom Vaxholms stad utom sociala utskottets anslagsbevis).

Observera att delar av protokoll och kallelser kan vara överstrukna med hänsyn till sekretess eller skyddet för personuppgifter vid webbpublicering. Du har alltid rätt att begära ut handlingen i sin helhet, myndigheten prövar då om handlingen kan lämnas ut.

Här publiceras tillkännagivanden inför sammanträden samt anslagsbevis om justerade protokoll och annan information som enligt lag ska publiceras på kommunens officiella anslagstavla.

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans:
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2023-11-23
Beslutsparagrafer: §§ 167-192
Anslag publicerat: 2023-11-28 till 2023-12-20

Nedladdningsbart protokoll Pdf, 12.1 MB.

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans:
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd
Sammanträdesdatum: 2023-11-22
Beslutsparagrafer: §§ 74-85
Anslag publicerat: 2023-11-29 till 2023-12-21

Nedladdningsbart protokoll Pdf, 5.1 MB.

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans:
Stadsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2023-11-15
Beslutsparagrafer: §§ 108-117
Anslag publicerat: 2023-11-20 till 2023-12-12

Nedladdningsbart protokoll Pdf, 19.2 MB.

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans:
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2023-11-13
Beslutsparagrafer: §§ 70-89
Anslag publicerat: 2023-11-20 till 2023-12-12

Nedladdningsbart protokoll Pdf, 6.8 MB.

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans:
Nämnden för teknik, fritid och kultur
Sammanträdesdatum: 2023-11-09
Beslutsparagrafer: §§ 53-64
Anslag publicerat: 2023-11-15 till 2023-12-07

Nedladdningsbart protokoll Pdf, 3.5 MB.

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans:
Kommunstyrelsens planeringsutskott
Sammanträdesdatum: 2023-11-08
Beslutsparagrafer: §§ 26-30
Anslag publicerat: 2023-11-13 till 2023-12-05

Nedladdningsbart protokoll Pdf, 2 MB.

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2023-11-08
Beslutsparagrafer: §§ 44-49
Anslag publicerat: 2023-11-13 till 2023-12-05

Nedladdningsbart protokoll Pdf, 4 MB.

Övriga tillkännagivanden och kungörelser