Officiell anslagstavla

Information till följd av COVID-19

Politiska sammanträden är nödvändiga för att kommunens verksamheter ska fortgå.
Vid få beslutsärenden kan ordföranden i samråd med presidiet i respektive instans besluta att ställa in ett sammanträde.

Du hittar information om vilka sammanträden som ställs in i schemat på sidan Sammanträdestider 2021.

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträden

 

Anslag

Klicka på anslagsbeviset för att komma till protokollet (gäller nämnder och utskott inom Vaxholms stad utom sociala utskottets anslagsbevis).

Observera att delar av protokoll och kallelser kan vara överstrukna med hänsyn till sekretess eller skyddet för personuppgifter vid webbpublicering. Du har alltid rätt att begära ut handlingen i sin helhet, myndigheten prövar då om handlingen kan lämnas ut.

Här publiceras tillkännagivanden inför sammanträden samt anslagsbevis om justerade protokoll och annan information som enligt lag ska publiceras på kommunens officiella anslagstavla.

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans:
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum och beslutsparagrafer: 2021-06-14 §§ 39-59
Tillkännagivandet publicerat: 2021-06-18 till och med 2021-07-12
Förvaringsplats för protokollet: Närarkiv

Nedladdningsbart protokoll Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster.

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans: 
Sociala utskottet  
Sammanträdesdatum och beslutsparagrafer: 2021-06-15 §§ 11-13
Tillkännagivandet publicerat: 2021-06-16 till och med 2021-07-08
Förvaringsplats för protokollet: Närarkiv

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans:
Överförmyndarnämnden Värmdö Vaxholm
Sammanträdesdatum och beslutsparagrafer: 2021-06-09 §§ 20-23
Tillkännagivandet publicerat: 2021-06-10 till och med 2021-07-03
Förvaringsplats för protokollet: Värmdö, kommunhuset Skogsbo

Nedladdningsbart protokoll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans:
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum och beslutsparagrafer: 2021-06-03 §§ 77-111
Tillkännagivandet publicerat: 2021-06-08 till och med 2021-06-30
Förvaringsplats för protokollet: Närarkiv

Nedladdningsbart protokoll Pdf, 15 MB, öppnas i nytt fönster.

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans:
Arvodeskommitten
Sammanträdesdatum och beslutsparagrafer: 2021-06-01 §§ 3-4
Tillkännagivandet publicerat: 2021-06-08 till och med 2021-06-30
Förvaringsplats för protokollet: Närarkiv

Nedladdningsbart protokoll Pdf, 717.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans:
Stadsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum och beslutsparagrafer: 2021-05-26 §§ 42-48
Tillkännagivandet publicerat: 2021-06-01 till och med 2021-06-23
Förvaringsplats för protokollet: Närarkiv

Nedladdningsbart protokoll Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans:
Nämnden för teknik, fritid och kultur
Sammanträdesdatum och beslutsparagrafer: 2021-05-27 §§ 35-57
Tillkännagivandet publicerat: 2021-06-01 till och med 2021-06-23
Förvaringsplats för protokollet: Närarkiv

Nedladdningsbart protokoll Pdf, 6.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans:
Arbetsutskottet
Sammanträdesdatum och beslutsparagrafer: 2021-05-26 §§ 31-42
Tillkännagivandet publicerat: 2021-05-28 till och med 2021-06-21
Förvaringsplats för protokollet: Närarkiv

Nedladdningsbart protokoll Pdf, 5.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans:
Planeringsutskottet
Sammanträdesdatum och beslutsparagrafer: 2021-05-26 §§ 27-37
Tillkännagivandet publicerat: 2021-05-28 till och med 2021-06-21
Förvaringsplats för protokollet: Närarkiv

Nedladdningsbart protokoll Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster.

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans:
Socialnämnden
Sammanträdesdatum och beslutsparagrafer: 2021-05-25 §§ 34-42
Tillkännagivandet publicerat: 2021-05-27 till och med 2021-06-18
Förvaringsplats för protokollet: Närarkiv

Nedladdningsbart protokoll Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans:
Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum och beslutsparagrafer: 2021-05-24 §§ 52-67
Tillkännagivandet publicerat: 2021-05-26 till och med 2021-06-17
Förvaringsplats för protokollet: Närarkiv

Nedladdningsbart protokoll Pdf, 5.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Övriga tillkännagivanden och kungörelser

Kungörelse om styrelsemöte i Samordningsförbundet Roslagen
Mötesdag:
Onsdagen den 16 juni.
Kungörelsen publicerad: 2021-06-14

Nedladdningsbar kungörelse Pdf, 862.4 kB.