Officiell anslagstavla

Information till följd av COVID-19

Politiska sammanträden är nödvändiga för att kommunens verksamheter ska fortgå.
Vid få beslutsärenden kan ordföranden i samråd med presidiet i respektive instans besluta att ställa in ett sammanträde.

Du hittar information om vilka sammanträden som ställs in i schemat på sidan Sammanträdestider 2021.

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträden

Ändrat datum för kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges ordförande har, efter samråd med presidiet, beslutat att ändra datum för kommande sammanträde med kommunfullmäktige från den 15 februari till måndagen den 22 mars kl. 18:00 i Kronängsskolans aula.

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten men med anledning av Covid-19 uppmanar vi att allmänheten tar del av sammanträdet på sidan Webbsändning kommunfullmäktige

Anslag

Klicka på anslagsbeviset för att komma till protokollet (gäller nämnder och utskott inom Vaxholms stad utom sociala utskottets anslagsbevis).

Observera att delar av protokoll och kallelser kan vara överstrukna med hänsyn till sekretess eller skyddet för personuppgifter vid webbpublicering. Du har alltid rätt att begära ut handlingen i sin helhet, myndigheten prövar då om handlingen kan lämnas ut.

Här publiceras tillkännagivanden inför sammanträden samt anslagsbevis om justerade protokoll och annan information som enligt lag ska publiceras på kommunens officiella anslagstavla.

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans: Nämnden för teknik, fritid och kultur
Sammanträdesdatum och beslutsparagrafer: 2021-02-18 §§ 1-17
Tillkännagivandet publicerat: 2021-02-25 till och med 2021-03-19
Förvaringsplats för protokollet: Närarkiv

Nedladdningsbart protokoll (pdf)PDF

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans: Stadsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum och beslutsparagrafer: 2021-02-17 §§ 7-18
Tillkännagivandet publicerat: 2021-02-23 till och med 2021-03-17
Förvaringsplats för protokollet: Närarkiv

Nedladdningsbart protokoll (pdf)PDF

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans: Sociala utskottet
Sammanträdesdatum och beslutsparagrafer: 2021-02-18 §§ 4-5
Tillkännagivandet publicerat: 2021-02-19 till och med 2021-03-15
Förvaringsplats för protokollet: Närarkiv

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans: Socialnämnden
Sammanträdesdatum och beslutsparagrafer: 2021-02-16 §§ 1-13
Tillkännagivandet publicerat: 2021-02-19 till och med 2021-03-15
Förvaringsplats för protokollet: Närarkiv

Nedladdningsbart protokoll (pdf)PDF

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans: Sociala utskottet
Sammanträdesdatum och beslutsparagrafer: 2021-02-16 §§ 1-3
Tillkännagivandet publicerat: 2021-02-17 till och med 2021-03-11
Förvaringsplats för protokollet: Närarkiv

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans: Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd
Sammanträdesdatum och beslutsparagrafer: 2021-02-11 § 1-6
Tillkännagivandet publicerat: 2021-02-15 till och med 2021-03-10
Förvaringsplats för protokollet: Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor

Nedladdningsbart protokoll (pdf)länk till annan webbplats

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans: Överförmyndarnämnden Värmdö Vaxholm
Sammanträdesdatum och beslutsparagrafer: 2021-02-11 § 1-8
Tillkännagivandet publicerat: 2021-02-12 till och med 2021-03-08
Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset, Värmdö

Nedladdningsbart protokoll (pdf)länk till annan webbplats

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans: Barn- och utbildningsnämndens utskott
Sammanträdesdatum och beslutsparagrafer: 2021-02-09 §§ 1-10
Tillkännagivandet publicerat: 2021-02-10 till och med 2021-03-04
Förvaringsplats för protokollet: Närarkiv

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans: Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum och beslutsparagrafer: 2021-02-08 §§ 1-17
Tillkännagivandet publicerat: 2021-02-10 till och med 2021-03-04
Förvaringsplats för protokollet: Närarkiv

Nedladdningsbart protokoll (pdf)PDF

Tillkännagivande justerat protokoll
Instans: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum och beslutsparagrafer: 2021-02-04 §§ 1-24
Tillkännagivandet publicerat: 2021-02-09 till och med 2021-03-03
Förvaringsplats för protokollet: Närarkiv

Nedladdningsbart protokoll (pdf)PDF

Övriga tillkännagivanden och kungörelser