Farligt avfall

Hälso- och miljöfarligt avfall får inte spolas ned i avloppet, lämnas ute i naturen eller tillsammans med hushållsavfallet. Lämna alltid in det på återvinningscentralen.

Det är bra om det går att undvika att köpa produkter som är märkta med farosymboler som frätande, giftigt eller hälsofarligt. Rester av sådana produkter klassas i de flesta fall som farligt avfall. Det är viktigt att lämna farligt avfall i hela förpackningar som är tydligt märkta med vad de innehåller. Nästan all hantering av farligt avfall på återvinningscentralen sker manuellt.

Exempel på farligt avfall

 • färg, lack och lim (färgrester, båtfärg, lackfärg, alkylfärg, nagellack, kontaktlim, kristallolja)
 • lösningsmedel (lacknafta, bensin, terpentin, glykol, T-sprit, aceton, fotogen)
 • rengöringsmedel (starka rengöringsmedel, blekmedel, fläckborttagningsmedel, silverputs,
  rostskyddsmedel, golv- och möbelpolish).
 • bekämpningsmedel (råttgift, insektsmedel, ogräsmedel, algmedel, träskyddsmedel)
 • Frätande ämnen (ammoniak, saltsyra, svavelsyra, batterisyra, avkalkningsmedel)
 • Kvicksilver (lysrör, lågenergilampor, barometrar, kvartslampor, termometrar)
 • bly (glödlampor och bilbatterier)
 • batterier
 • elavfall
 • impregnerat virke