Farligt avfall

Farligt avfall får inte spolas ned i avloppet eller lämnas i behållare för hushållsavfall. Lämna ditt farliga avfall som färgrester, olja, lösningsmedel och batterier till kommunens återvinningscentral på Eriksövägen 2.

Här hittar du återvinningscentralens öppettider: 

Farligt avfall påverkar vår hälsa och miljö på ett skadligt sätt. Varje insats
räknas och det just du gör är viktigt. Försök att använda så ofarliga kemikalier som möjligt i ditt hushåll, och försök att undvika produkter med farosymboler så långt det går redan när du gör dina inköp. Det är viktigt att lämna farligt avfall i hela förpackningar som är tydligt märkta med vad de innehåller. Tänk på att nästan all hantering sker för hand av personalen.

Exempel på farligt avfall

  • färg, lack och lim (färgrester, båtfärg, lackfärg, alkylfärg, nagellack, kontaktlim, kristallolja)
  • lösningsmedel (lacknafta, bensin, terpentin, glykol, T-sprit, aceton, fotogen)
  • rengöringsmedel (starka rengöringsmedel, blekmedel, fläckborttagningsmedel, silverputs,
    rostskyddsmedel, golv- och möbelpolish).
  • bekämpningsmedel (råttgift, insektsmedel, ogräsmedel, algmedel, träskyddsmedel)
  • Frätande ämnen (ammoniak, saltsyra, svavelsyra, batterisyra, avkalkningsmedel)
  • Kvicksilver (lysrör, lågenergilampor, barometrar, kvartslampor, termometrar)
  • bly (glödlampor och bilbatterier)
  • batterier.