Slam och latrin

Tömning av slam från enskilda avlopp görs av entreprenörer som Roslagsvatten har upphandlat.

Slam

Tömning av enskilda WC-slambrunnar/trekammarbrunnar och slutna tankar måste ske varje år medan BDT-brunnar (bad, disk och tvätt) ska tömmas vartannat år.

Ordinarie tömning av brunnar och tankar sker enligt löpande körchema. Behöver du tömning utöver detta kan du beställa extra tömning som då normalt sker inom 2-4 dygn och debiteras enligt taxa för en budad tömning.

Om du behöver en akut slamtömning kan du beställa jourtömning som då utförs inom 6 timmar.

Beställning av extratömning utöver ordinarie tömning kontakta Roslagsvattens kundtjänst, kontaktinformation nedan.

Latrin

Latrinhämtning sker nu bara efter beställning. Ta del av Roslagsvattens checklista för latrinhämtning Länk till annan webbplats. för att hålla dig uppdaterad om vad du bör tänka på.

Om du vill få en glesare hämtningsintervall av slam på grund av att fastigheten har använts lite ska du skicka en ansökan till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor. Använd blanketten Anmälan förlängt tömningsintervall (pdf) Pdf, 283 kB..

Regler för enskilt avlopp, Roslagsvatten Länk till annan webbplats.

Kompostering av slam och latrin

Latrin kan komposteras eller hanteras i förmultningstoalett. Även avloppsslam får komposteras. Anmälan ska göras till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.

Kontaktinformation

Kontakta Roslagsvattens kundtjänst för extra tömning:
Telefonnummer: 08-540 835 00
E-post: vaxholm-va@roslagsvatten.se

Kontakta Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor för mer information eller vid frågor.

Adress: Täby kommunhus, Esplanaden 3 183 34 Täby
Telefonnummer: 08-578 663 00
E-post: miljokontoret@srmh.se