Kontakter Vaxholms stad

Här får du information om hur du kommer i kontakt med den service eller person du söker i Vaxholms stad.

Besöksadress

Kommunhuset
Eriksövägen 27

Receptionens öppettider

  • Måndag-fredag: klockan 08.00-16.00.
  • Dag före afton och röd dag stänger receptionen klockan 13.00.
  • 1 juli till 15 augusti har receptionen lunchstängt klockan 11.45-12.30.

Vaxholms stads växel

Telefonnummer: 08-541 708 00

Skicka post

Vaxholms stad
185 83 Vaxholm

Fakturaadress

Vaxholms stad
Fakturor
Box 1
185 21 Vaxholm
Ange alltid referensnummer

Organisationsnummer

21 20 00-2908

Kontakta förvaltningar

Vi rekommenderar att du i första hand använder Vaxholms stads e-tjänst Skriv till oss Länk till annan webbplats. för att komma i kontakta med våra förvaltningar.

Kommunledningskontoret

Du kan kontakta kommunledningskontoret när du har allmänna frågor. Inkommande e-post till Vaxholms stad är allmän handling.

Kontakta oss genom att använda e-tjänsten Skriv till oss Länk till annan webbplats., eller skicka e-post till kansliet@vaxholm.se.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningens huvudsakliga ansvarsområden är översiktsplan och detaljplaner, bygglov, kartor och mätning, drift av gator och byggnader, nybyggnation av kommunala lokaler, naturfrågor (som till exempel naturreservat, blåplan, gröna kilar med mera), kulturfrågor och bibliotek.

Kontakta oss genom att använda e-tjänsten Skriv till oss Länk till annan webbplats., eller skicka e-post till stadsbyggnad@vaxholm.se.

Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem/klubb och fritidsgård. Utbildningsrelaterade frågor skickas till utbildningsförvaltningen.

Kontakta oss genom att använda e-tjänsten Skriv till oss Länk till annan webbplats., eller skicka e-post till utbildning@vaxholm.se.

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen ansvarar för verksamheteten inom myndighetsutövning äldreomsorg, äldreomsorg utförare, funktionsnedsättning utförare, individ- och familjeomsorg och flyktingmottagande.

Kontakta oss genom att använda e-tjänsten Skriv till oss Länk till annan webbplats., eller skicka e-post till sociala@vaxholm.se.

Södra Roslagens miljö- och hälsonämnd

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd är den gemensamma tillsynsmyndigheten för Täby och Vaxholm.

E-post: miljokontoret@srmh.se
Telefonnummer: 08-578 663 00

E-postadresser till enskilda tjänstemän

fornamn.efternamn@vaxholm.se (utan å,ä,ö)

Vaxholms turistbyrå

Besöksadress:
Rådhustorget 1
185 32 Vaxholm

Telefonnummer: 08-541 314 80
E-post: turistbyran@vaxholm.se

Öppettider Vaxholms turistbyrå

Vaxholms turistbyrå är öppen klockan 10.00-15.00 på vardagar och 11.00-15.00 på helger från 1 oktober till 30 april. Det är stängt på julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton och nyårsdagen.

Maj och september är öppettiderna 10.00-15.00 alla dagar i veckan. Och juni, juli augusti är det öppet på vardagar 10.00-18.00 samt helger 10.00-16.00.

E-tjänst för synpunkter eller frågor

Vi rekommenderar att du i första hand använder Vaxholms stads e-tjänst Skriv till oss Länk till annan webbplats. för att framföra synpunkter eller ställa frågor.

I behov av stöd för att kontakta oss

Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd i telefonsamtal kan du ringa till oss med hjälp av Post- och telestyrelsens (PTS) kostnadsfria samtalsförmedlande tjänster. Följande tjänster erbjuds:

Läs mer om att kontakta oss med hjälp av samtalsförmedlande tjänster på Samhällsviktiga nummer och samtalsförmedlande tjänster, Post och telestyrelsens webbplats Länk till annan webbplats..

Dataskydd, rätt till information

Du har rätt att på begäran få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig i kommunen inklusive få information om behandlingen.

GDPR

För mer information om Vaxholms stads behandling av personuppgifter, besök vår sida om GDPR.