Förtjänsttecken i Vaxholms stad

Känner du till någon som gjort något extra bra för Vaxholm? Någon föreningsledare som du tycker behöver hedras eller någon du tycker gjort något bra för Vaxholm? Då kan du nominera honom eller henne till Förtjänsttecken i Vaxholms stad.

Kommunfullmäktige beslutade § 70/2012 att staden årligen ska dela ut ett förtjänsttecken som beröm för långvarig, meriterande verksamhet eller för betydande tjänster till förmån för kommunen.

Syftet med tilldelande av ett förtjänsttecken är att aktningsfullt hedra och visa uppskattning till personer som uträttat något som har främjat kommunen i en vidare bemärkelse.

Vem kan tilldelas förtjänsttecknet?

I Vaxholm är förslaget att förtjänsttecknet kan tilldelas den som:

  • genom speciellt förtjänstfulla insatser gagnat Vaxholms stad
  • den som i egenskap av föreningsledare utfört ett framgångsrikt ledarskap med anknytning till Vaxholms stad.

Utdelningen av förtjänsttecknet sker en gång per år och nominering av person/personer som föreslås ska kunna göras av medborgare i kommunen eller av någon annan med god kännedom om personens betydande prestationer för kommunen.

Nominering

Nominering till 2024 års förtjänsttecken sänds till kommunkansliet senast den 15 april 2024. Nomineringen skickas till:

Vaxholms stad,
185 83 Vaxholm

Den kan också skickas via e-post till: kansliet@vaxholm.se

Utmärkelsen delas ut vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni varje år.

Tidigare förtjänsttecken

Tidigare förtjänsttecken som delats ut:

Kontakt

Nomineringen skickas till

Vaxholms stad,
185 83 Vaxholm
E-post: kansliet@vaxholm.se