Buss, båt och färja

Här hittar du information om buss-, båt- och färjeförbindelser till och från Vaxholm, med länkar till aktuell trafikinformation.

Busslinjer och busshållplatser

Storstockholms lokaltrafik (SL) ansvarar för samtlig kollektivtrafik med buss inom kommunen. Information om vilka busslinjer som trafikerar kommunens olika delar, aktuella tidtabeller, hållplatser och övrig trafikinformation gällande kollektivtrafiken finns på Storstockholms lokaltrafik (SL) Länk till annan webbplats..

SL pendelbåtlinje

17 augusti 2020 startade SL pendelbåtlinje 83 mellan Vaxholm och Strömkajen. Linjen ingår i SL-trafiken på försök och kompletterar redan befintlig trafik med Waxholmsbolaget.

Pendelbåten har två linjevarianter 83 och 83X. Linje 83 tar längre tid då den stannar vid fler bryggor mellan Vaxholm och Strömkajen, och linje 83X stannar vid färre bryggor mellan Vaxholm och Strömkajen. Tidtabell för pendelbåt 83 och 83x hittar du på SL.se Länk till annan webbplats.

Linje 83

Grenadjärbryggan - Ramsö - Norra Tynningö - Rindö Västra - Vaxholm - Fredriksberg - Stora Ekholmen - Höganäs - Vasholmen - Karlsudd - Edlunda - Granholmen - Riset - Gåshaga brygga - Hasseludden - Klippudden - Telegrafberget - Nacka strand - Kvarnholmen - Slussen - Strömkajen.

Linje 83X

Grenadjärbryggan - Ramsö - Norra Tynningö - Rindö Västra - Vaxholm - Fredriksberg - Gåshaga brygga - Hasseludden - Telegrafberget - Nacka strand - Slussen - Strömkajen.

Färjetrafiken

Inom kommunen finns fyra allmänna färjeleder; Vaxholmsleden, Oxdjupsleden, Tynningöleden samt Kastelletleden. De gula bilfärjorna som trafikerar Vaxholmsleden, Oxdjupsleden och Tynningöleden drivs av Trafikverket genom Färjerederiet. Färjorna är avgiftsfria. Mer information och tidtabeller hittar du på Färjerederiet, Trafikverket Länk till annan webbplats..

Skärgårdstrafiken

Den reguljära skärgårdstrafiken trafikerar regelbundet Vaxholms kajer och ångbåtsbryggor.