Buss, båt och färja

Här hittar du länkar som kan vara till nytta när du är på väg till eller från Vaxholm.

Busslinjer och busshållplatser

Storstockholms lokaltrafik (SL) ansvarar för samtlig kollektivtrafik med buss inom kommunen. Information om vilka busslinjer som trafikerar kommunens olika delar, aktuella tidtabeller, hållplatser och övrig trafikinformation gällande kollektivtrafiken finns på Storstockholms lokaltrafik (SL) Länk till annan webbplats..

SL pendelbåtlinje

17 augusti 2020 startade SL pendelbåtlinje 83 mellan Vaxholm och Strömkajen. Linjen ingår i SL-trafiken på försök i två år med möjlighet till förlängning ett år och kompletterar redan befintlig trafik med Waxholmsbolaget.

Pendelbåten har två linjevarianter, 83 och 83X, där 83X stannar vid lite färre bryggor mellan Vaxholm och Strömkajen, och 83 tar längre tid, då deb stannar vid flera bryggor.
Tidtabell för pendelbåt 83 och 83x hittar du på SL.se Länk till annan webbplats.

Färjetrafiken

Inom kommunen finns fyra allmänna färjeleder; Vaxholmsleden, Oxdjupsleden, Tynningöleden samt Kastelletleden. De gula bilfärjorna som trafikerar Vaxholmsleden, Oxdjupsleden och Tynningöleden drivs av Trafikverket genom Färjerederiet. Färjorna är avgiftsfria. Mer information och tidtabeller hittar du på Färjerederiet, Trafikverket Länk till annan webbplats..

Linfärjan Vaxholmen

Vaxholmen är miljöfärjan som snabbt, lätt och säkert tar besökare till och från Kastellet i Vaxholm. Mer information om linfärjan, tidtabell och biljettpriser

Skärgårdstrafiken

Den reguljära skärgårdstrafiken trafikerar regelbundet Vaxholms kajer och ångbåtsbryggor.