Ungdomsverksamhet

Vaxholms stad bedriver ungdomsverksamhet i lokalen Storstugan. Vi håller öppet onsdagar, torsdagar och fredagar samt vid andra särskilda tillfällen som skolavslutning och Valborg.

Ungdomsverksamheten riktar sig mot dig som går på högstadiet och gymnasiet. Hos oss har du möjlighet att bland annat träffa kompisar, spela spel, fotboll och biljard. Sugen på film- och musikkväll eller kanske tacofredag med kompisar? Kom och gör din röst hörd så planerar vi tillsammans!

Om ungdomsverksamheten

Ungdomsverksamheten ska:

  • bygga på allas lika värde där alla bemöts med respekt, hänsyn och tolerans
  • erbjuda en miljö och aktiviteter som är tillgängliga för alla ungdomar
  • stärka ungdomars självkänsla
  • stärska ungdomarnas lust att delta varför verksamhet och aktiviteter planeras tillsammans med ungdomarna
  • erbjuda möjlighet till nya upplevelser och erfarenheter
  • erbjuda närvarande vuxna som låter alla ungdomar känna sig sedda och hörda, sätter gränser och är goda förebilder i en drogfri verksamhet.

En del av enheten för samverkan och stöd

Ungdomsverksamheten är en del av enheten för samverkan och stöd. Enheten är ett samarbete mellan socialförvaltningen, förskolorna och grundskolorna i Vaxholms stad. Syftet är att tillgodose barnets behov av stöd både i skolan och i hemmet. I enhetens funktioner ingår också ungdomsstödet, ungdomsmottagningen samt skol- och familjestödet. Läs mer om enheten för samverkan och stöd

Öppettider Storstugan

Nya öppettider på grund av uppdaterade restriktioner.

  • Onsdagar: klockan 16.30-20.00
  • Torsdagar: klockan 16.30-20.00
  • Fredagar: klockan 17.00-23.00

Fritidsgården välkomnar enbart elever från Kronängsskolan.

Du måste vara symptomfri för att delta i verksamheten.

Vi uppmanar att hålla avstånd och att tvätta händerna.

Följ oss på Instagram

Håll koll på vad som händer hos oss: @vaxholmsfritidsgard

Film: Stöd till unga

Vaxholms stad erbjuder en rad insatser för att ge stöd till familjer, exempelvis utbildning, samtalsstöd och gruppträffar. Genom ett aktivt arbete med föräldraskapsstöd vill kommunen skapa förutsättningar för goda familjerelationer och trygga hemmiljöer för barn och unga. Kommunen hjälper också till med familjerättsliga frågor.

I filmen nedan får du mer information om socialförvaltningens arbete med stöd till barn och unga.