Ungdomsverksamhet

Vaxholms stad bedriver ungdomsverksamhet i lokalen Storstugan. Vi håller öppet onsdagar, torsdagar och fredagar samt vid andra särskilda tillfällen som skolavslutning och Valborg.

Verksamheten på ungdomsgården är till för dig som går i högstadiet och upp till 18 år. Hos oss har du möjlighet att bland annat träffa kompisar, spela spel, fotboll och biljard.

Sugen på film- och musikkväll eller kanske tacofredag med kompisar? Kom och gör din röst hörd så planerar vi tillsammans. Vi bjuder alltid på något att äta (toast) men har även viss försäljning i vårt café. Betalning sker via Swish.

Om ungdomsverksamheten

Ungdomsverksamheten ska:

  • bygga på allas lika värde där alla bemöts med respekt, hänsyn och tolerans.
  • erbjuda en miljö och aktiviteter som är tillgängliga för alla ungdomar.
  • stärka ungdomars självkänsla.
  • stärka ungdomarnas lust att delta varför verksamhet och aktiviteter planeras tillsammans med ungdomarna.
  • erbjuda möjlighet till nya upplevelser och erfarenheter.
  • erbjuda närvarande vuxna som låter alla ungdomar känna sig sedda och hörda, sätter gränser och är goda förebilder i en drogfri verksamhet.

Vi är en del av enheten för samverkan och stöd

Ungdomsverksamheten är en del av enheten för samverkan och stöd. Enheten är ett samarbete mellan socialförvaltningen, förskolorna och grundskolorna i Vaxholms stad. Syftet är att tillgodose barnets behov av stöd både i skolan och i hemmet. I enhetens funktioner ingår också ungdomsstödet, ungdomsmottagningen samt skol- och familjestödet.

Läs mer om enheten för samverkan och stöd

Öppettider Storstugan

  • Onsdagar: klockan 16.00-20.00
  • Torsdagar: klockan 16.00-20.00
  • Fredagar: klockan 16.00-22.30

Ungdomsgården välkomnar alla ungdomar som går i högstadiet och upp till 18 år.

Ungdomsappen

Första gången du besöker oss behöver du ladda ner Ungdomsappen och registrera dig. Eftersom ungdomarna är under 18 år så kommer en vårdnadshavare att behöva godkänna ungdomens medlemskap i appen. Detta görs via mobilt bank-id. All information finns att ta del av i appen innan ni godkänner medlemskapet.

Via appen kommer ungdomen bland annat kunna checka in på ungdomsgården, boka olika aktiviteter och ta del av förmåner. Där kommer också information om öppettider och annat finnas tillgängligt.

Med hjälp av appen kan vi få besöksstatistik som hjälper oss att utveckla verksamheten så att den passar våra ungdomars olika intressen ännu mer.

I appen går det också att genomföra enkätundersökningar vilket bidrar till att ungdomarna kan vara delaktiga i vårt arbete och påverka sin fritid.

Film: Stöd till unga

Vaxholms stad erbjuder en rad insatser för att ge stöd till familjer, exempelvis utbildning, samtalsstöd och gruppträffar. Genom ett aktivt arbete med föräldraskapsstöd vill kommunen skapa förutsättningar för goda familjerelationer och trygga hemmiljöer för barn och unga. Kommunen hjälper också till med familjerättsliga frågor.

I filmen nedan får du mer information om socialförvaltningens arbete med stöd till barn och unga.