Sammanträdestider 2024

Här finner du sammanträdestider för samtliga nämnder, utskott och beredningar.

Sammanträdestider 2024

Kommunfullmäktige

Måndagar klockan 18:00 följande datum:
12 februari, 22 april, 17 juni, 16 september, 11 november, 9 december

Kommunstyrelsen

Torsdagar klockan 18:00 följande datum:

1 februari, 21 mars, 2 maj, 30 maj, 5 september, 24 oktober, 21 november

Planeringsutskottet

Onsdagar klockan 08:30 följande datum:
17 januari, 13 mars, 17 april (inställt), 22 maj, 21 augusti, 9 oktober, 6 november.

Arbetsutskottet

Onsdagar klockan 10:40 följande datum:
17 januari, 13 mars, 17 april, 22 maj, 21 augusti, 9 oktober, 6 november.

Barn- och utbildningsnämnden

Måndagar klockan 18:00 följande datum:
5 februari, 11 mars, 15 april, 20 maj, 19 augusti, 23 september, 4 november och 2 december.

Socialnämnden

Tisdagar 18:00 följande datum:

9 januari [Extrainsatt] 13 februari, 12 mars, 23 april, 21 maj, 17 september, 15 oktober, 5 november, 10 december.

Sociala utskottet

Tisdagar klockan 15:30 följande datum:

16 januari , 13 februari, 12 mars, 23 april, 21 maj, 11 juni , 20 augusti , 17 september, 15 oktober, 5 november, 10 december.

Stadsbyggnadsnämnden

Onsdagar klockan 18:00 följande datum:

24 januari, 14 februari, 20 mars, 24 april, 15 maj, 12 juni, 21 augusti, 18 september, 16 oktober, 13 november samt 4 december.

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Torsdagar klockan 18:00 följande datum:

15 februari, 18 april, 16 maj, 22 augusti, 19 september, 7 november samt 5 december.

Överförmyndarnämnden (gemensam med Värmdö kommun)

1 februari, 14 mars, 18 april, 30 maj, 29 augusti, 26 september, 12 december.

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd (gemensam med Täby kommun)

7 februari, 20 mars, 24 april, 12 juni, 18 september, 23 oktober, 20 november, 11 december

Näringslivsberedningen

Onsdagar klockan 18:00 följande datum:

21 februari, 8 maj, 4 september. 30 oktober