Hållbart och hälsosamt åldrande i Vaxholm

I Vaxholms stad kommer antalet äldre öka. Att detta sker är något vi har medicinska framsteg och ekonomiskt välstånd att tacka för.

Samtidigt som vi blir äldre så är det även fler som håller sig friska och självständiga högre upp i åldrarna. Det är bra. Risken är annars att äldreomsorgen inte hinner med att ta hand om alla. Det viktigt att vi gör allt vi kan för att fler ska få fler friska år även i högre åldrar. Allt mer forskning tyder på att en sund livsstil tillsammans med god kost i ett sociala sammanhang kan förebygga sjukdomar långt upp i åldrarna.

Det är många som påverkas av äldres hälsa. Förutom den enskildes hälsa och självständighet så kan anhöriga påverkas när en närstående inte längre klarar sig själv. Näringslivet önskar att äldre konsumerar varor och tjänster istället för hälso- och sjukvård. Många idrottsföreningar och andra föreningar vill också ha fler aktiva medlemmar. Äldre personer i samhället är således även lösningen på många utmaningar.

Att förebygga sjukdomar med en sund livsstil är mycket effektivt. Att behålla en sund livsstil är även en viktig del av behandlingen när en kronisk sjukdom har uppstått för att minska risken att fler sjukdomar inträffar. Sjukdom är den vanligaste orsaken till att inte klara sig själv när man är äldre. En sund livsstil innefattar fysiska och psykiska aktiviteter tillsammans med god kost i ett socialt sammanhang.

Därför är framtiden ljus för den som åldras i Vaxholms stad. Kommunen behöver göra vad den kan för att underlätta för alla aktörer att inkludera och engagera äldre.

Med vänlig hälsning

Daniel Hansson
Projektledare Hållbart och självständigt åldrande
Socialförvaltningen, Vaxholms stad
Telefon: 070-3012370