Artikeln publicerades 10 juni 2016

16 000 resor med linfärjan första månaden

Intresset för att åka med Vaxholms nya miljöfärja är stort. Enligt statistik från Trafikverket Färjerederiet har sammanlagt 16 000 personresor gjorts under den första månaden.
Linfärjan och Kastelletleden invigdes den 29 april. Under invigningshelgen noterade Färjerederiet hela 5 000 personresor. Därefter minskade antalet resande under några dagar, för att sedan öka igen.

Vill påminna om reglerna till sjöss

Linfärjan påverkar sjötrafiken i sundet mellan Kastellet och Vaxholm. När linfärjan är i rörelse får ingen annan båttrafik korsa färjans kurs eller kölvatten. Fritidsbåtar bör passera Kastellet via det östra sundet.

Enligt Anders Werner, chef för Färjerederiet, respekterar de flesta regelverket kring linfärjan. Men han påpekar också att förhoppningen är att linfärjan inte enbart bidrar till att förbättra miljön i Vaxholm när det gäller utsläpp och buller, utan även påminner fritidsskeppare om reglerna till sjöss.

Sjöfartsverkets föreskrifter om sjötrafikregler i Stockholms skärgård (SJÖFS 2008:97) anger att fartyg med kortare längd än 12 meter eller smalare bredd än 4 meter inte får passera i det östra sundet vid Vaxholms Kastell.