Artikeln publicerades 12 februari 2020

51 000 personer åkte med linfärjan

Linfärjan har nu trafikerat Kastellsundet i fyra år från mitten av maj till mitten av september. Det är ett led i arbetet med att öka tillgängligheten till och utveckla Kastellet som arbetsplats och besöksmål.

En utvärdering av föregående års linfärjetrafik visar att antalet passagerare ökade under juni, juli och augusti jämfört med året innan. Verksamheterna på Kastellet är positiva till linfärjan, liksom öns besökare. Färjans femte säsong startar i maj 2020.

Fler besöker Kastellet

Antalet besökare till Vaxholms Kastell har ökat kraftigt sedan linfärjan tillkom som nytt inslag i Vaxholms stadsbild.

Totalt åkte 51 000 personer med linfärjan under perioden maj – september 2019:

  • maj: 3 900 personer
  • juni: 12 700
  • juli: 17 400
  • augusti: 14 300
  • september: 2 700

De olika aktörerna på ön är positivt inställda till färjan. Färjan möjliggör fler transporter under en längre tid på dygnet än vad som tidigare varit möjligt och linfärjan bidrar till att göra Kastellet tillgängligt för rörelsehindrade då det är enkelt att ta sig på och av färjan med rullator, rullstol och permobil.

Kommunstyrelsen faställde nästa års taxa

Taxan för att åka med linfärjan 2020 beslutades av kommunstyrelsen i februari och priset för resa tur och retur är:

  • vuxna 50 kr
  • pensionär 30 kr
  • barn till och med 12 år: gratis
  • fyrhjuling/varuvagn 100 kr

Bakgrund

Vaxholms stad är huvudman för linfärjedriften. Den upphandlade en entreprenör som sköter driften och underhållet av färjan är sedan 2019 Antrophia rederi. Linfärjan ägs av Trafikverket Färjerederiet.