Artikeln publicerades 1 november 2021

Akuta avstängningar vid Söderhamnen och Västerhamnen

Efter att flera större hål upptäckts i gatan vid gästhamnen kommer ett område akut att stängas av för trafik från tisdag 2 november. Följ lokal skyltning på platsen. Buss 670 kommer tills vidare att vända vid färjeläget vid Rindöfärjan. Information om avstängningen kommer att uppdateras löpande.

Från 2 november införs omfattande avstängningar från gästhamnen till busshållplatsen vid Söderhamnen. Detta görs av säkerhetsskäl efter att ett flertal större hål har upptäckts i gatan. Undersökningar har visat att att marken är kraftigt underminerad.

Just nu undersöks omfattningen av skadorna och vilka åtgärder och avstängningar som kommer att behövas framöver. Det är i dagsläget inte klart hur länge området kommer att behöva vara avspärrat. Vaxholms stad uppdaterar informationen löpande.

Rött området på kartan avspärrat

Åtgärder från 2 november

  • Avspärrningar för fordonstrafik kommer att sättas upp från gästhamnen fram till busshållplatserna vid Söderhamnen. Se karta över avstäningen. Gångtrafik är fortsatt tillåten längs med hela området.
  • Grusparkeringen vid Västerhamnen (gamla Shelltomten) kommer att stängas av. Boende i området kommer att tillåtas in- och utfart till parkeringsgaraget. Övriga parkeringar i området är avstängda tills vidare.
  • Busstrafiken leds om så att bussarna vänder vid färjeläget vid Rindöfärjan. Parkeringsplatserna vid färjeläget har därför behövts stängas av och kommer att vara avstängda tills vidare.
  • Fordonstrafik i de centrala delarna av Vaxholm kommer att ledas om i en enkelriktad slinga. Se karta över slingan. Följ lokal skyltning på platsen.

Leveranser till Söderhamnsplan kan ske via Hamngatan. Vid behov är det möjligt att köra fram till busshållplatsen på Söderhamnsplan och vända tillbaka mot rondellen.

Övriga säkerhetsåtgärder på kajen

Sedan tidigare har Vaxholms stad infört försiktighetsåtgärder och förbjudit fordonstrafik på kajen för att inte riskera att den rasar. En säkerhetszon, i form av en gul linje, har målats längst ut på kajen och skyltar på plats informerar om de nya restriktionerna för lastfordon.

Frågor om avstängningen

Har du frågor kontakta tekniska enheten, e-post tekniska@vaxholm.se

varningsskylt vägarbete