Artikeln publicerades 18 mars 2024

Ändrade öppettider för öppna förskolan

Det föds allt färre barn i Vaxholm samtidigt som den öppna förskolan haft allt färre besökare de senaste åren. Därför har barn- och utbildningsnämnden beslutat att ändra öppna förskolans öppettider från och med 1 augusti.

Öppna förskolans aktiviteter kommer att bli kvar som tidigare, till exempel de populära småbarnsluncherna, samverkan med BVC och korvgrillning i parken. Ändringen kommer enligt nuvarande planering innebära att öppna förskolan Skeppet på Ullbergsvägen kommer att vara stängd på måndagar men som vanligt ha öppet tisdagar till fredagar.

– Det är viktigt att löpande följa upp och utvärdera våra verksamheter, och säkerställa att våra satsade skattemedel ger bästa möjliga effekt, säger Peter Lindqvist (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Vi har fattat beslut om att ändra öppettiderna, eftersom vi ser att antalet besökare har minskat och att det föds färre barn, en trend som vi också kan se på riksnivå. Det har funnits tider där väldigt få väljer att besöka öppna förskolan, och det är just dessa tider som vi nu väljer att ta bort.

Enligt Peter Lindqvist kommer de pengar som frigörs genom ändringen att stanna kvar i förskolans verksamhet och användas till satsningar runt psykiskt välbefinnande för barn i Vaxholm.

– Jag är trygg med att de reducerade öppettiderna ändå kommer att räcka för att tillmötesgå de behov som öppna förskolan fyller, säger Annika Fogelström, chef för rektorsområdet Vaxö-Rindö förskolor. Öppna förskolan är en viktig mötesplats för föräldrar och deras hemmavarande småbarn. Att barnen får möjlighet att socialisera sig i en lugn och trygg miljö och våga lämna sina föräldrar och upptäcka nya kontakter på tryggt avstånd är ett första steg in i förskolan.

Mer information

För frågor kontakta utbildningsförvaltningen, e-post utbildning@vaxholm.se.