Artikeln publicerades 15 januari 2021

Ändrade telefontider för bygglovsärenden

Rådgivningen för lovärenden och anmälanspliktiga åtgärder byter nu telefontid till måndagar 12.30–14.30.

Det uppstår ofta frågor när man planerar att bygga nytt eller göra förändringar i sitt boende. Hur tolkar jag detaljplanen? Vilka handlingar behöver jag skicka in med min ansökan? Vilka åtgärder kräver bygglov? Bygglovsenheten hjälper till med att besvara dina frågor.

Varje måndag kl. 12.30–14.30. är du välkommen att kontakta bygglovsrådgivningen.

Allmänna frågor kring lov- och anmälanspliktiga åtgärder besvaras av bygglovhandläggare på telefonnummer: 08–541 709 70

Har du frågor om strandskydd kan du få hjälp av vår strandskyddshandläggare. Ring då istället telefonnummer: 08–541 709 56

Du kan även kontakta enheten via e-post. E-postadressen är bygglov@vaxholm.se.