Artikeln publicerades 21 juni 2017

Ann-Christin och Erik Himmelstrand tilldelades årets förtjänsttecken

Vaxholms stads förtjänsttecken delas ut en gång per år till personer som stått för betydande gärningar som utvecklat Vaxholm.

I år delades förtjänsttecknet ut till Ann-Christin och Erik Himmelstrand på Vaxholms Fästnings Museum. Beslutet togs av kommunstyrelsen i början av juni och utdelningen skedde i samband med kommunfullmäktiges möte 19 juni i rådhuset. Förtjänsttecknet delades ut med följande motivering:

Ann-Christin och Erik Himmelstrand har ett gediget intresse för Vaxholms historia ur ett militärt perspektiv. Erik är ingen urvaxholmare, men var under sin uppväxt sommarboende här. De är utmärkta organisatörer utifrån sina roller. De inte bara visar upp museet, de driver det också framåt. Museichef blev Erik 1998 då han efterträdde Thorsten Dahlén. Nya utställningar och uppfräschning av det gamla är vardagsmat i hans arbete. Även aktiviteter utanför museet genomförs som årliga evenemang.

För att levandegöra livet som militär i Vaxholm så har paret sett till att det numera finns en film som berättar om livet att vara militär. Filmen skapade de tillsammans och den visas på museet som en naturlig del i verksamheten. I filmen beskrivs inte bara det ”härliga” i att vara militär utan man får även en inblick i att det kan finnas en baksida.

Paret Himmelstrand håller föredrag i olika militära ämnen både på Kastellet och i staden. Därtill guidas grupper i museet och på Kastellet. Även barnen får sitt med skollovsprogram och andra aktiviteter riktade mot just denna målgrupp. Erik är också redaktör och ansvarig utgivare för ”Vaxholms Fästnings Museum Årsbok”. Den har han de senaste åren fördubblat sidantalet i.”

Vaxholms stad önskar återigen stort grattis till Ann-Christin och Erik!