Artikeln publicerades 29 oktober 2019

Arbetet med vattenledningar på Vaxön flyttas fram

Ingress

I början av november skulle Roslagsvatten påbörja arbetet med att bygga ut dagvattenledningarna vid Timmermansvägen och ökat kapaciteten i dagvattenledningarna vid Kungsgatan. Arbetet som påverkar framkomligheten på flera vägar på Vaxön flyttas nu fram i avvaktan på upphandling. Innan arbetet startar kommer Information om avstängningar och omledning av trafiken att publiceras här på stadens webbplats samt på informationsskyltar på plats.

Mer information

För frågor som rör arbetet med dagvattenledningar, vänligen kontakta:

Projektledare på Roslagsvatten, Aida Ericsson

E-post: aida.ericsson@roslagsvatten.se