Artikeln publicerades 13 oktober 2021

Är du utvald till medborgarundersökningen?

Just nu gör Statistiska centralbyrån (SCB) sin årliga medborgarundersökning i Sveriges kommuner. Ett slumpvmässigt urval av Vaxholms invånare bjuds in att delta. Är du en av dem så passa på att vara med och påverka Vaxholms utveckling.

Undersökningen görs genom att ett antal Vaxholmsare får svara på en enkät och tycka till om sin kommun. Frågorna handlar om kommunen som en plats att leva på, dess verksamheter samt möjligheter till inflytande.

Resultaten från SCB-undersökningen är ett värdefullt underlag för att att förbättra Vaxholms stad som en plats att leva på. De kommer till användning i en rad skilda sammanhang, bland annat som stöd för att sätta upp nya mål och för att följa upp resultat i kommunens olika nämnder och verksamheter.

Sista dag för att skicka in enkäten med post är 29 oktober. Sista dag för att besvara webbenkäten är 2 november före klockan 13.00.

Resultatet av undersökningen presenteras i SCB:s statistikdatabas 20 december.

Du som inte är inbjuden att medverka i enkäten den här gången kan alltid ta kontakt med Vaxholms stad och skicka in dina synpunkter genom vår e-tjänst Skriv till oss. Länk till e-tjänsterna hittar du på webbplatsens förstasida.