Artikeln publicerades 14 juni 2016

Årets förtjänsttecken utdelat

 Stadens förtjänsttecken, som delas ut för betydande gärningar som utvecklat Vaxholm, delades 2016 ut vid kommunfullmäktiges sammnträde den 13 juni till Urban Fredriksson.


 

Motiveringen till val av Urban Fredriksson löd:

"Urban har sedan barnsben ett gediget intresse för Vaxholms historia.

Tillsammans med Bernt Malm tog han fram programmet för 100-årsfirandet av stadens rådhus 1985. Under en period skapade de utställningar i biblioteksfönstret med anknytning till Vaxholm. De genomförde även bildvisningar i framför allt församlingsgården där de berättade om Vaxholms historia i bilder från förr och nu.

Han har även för egna pengar skapat boken ”Från kyrkklocka och två kanonskott till automatlarm” rörande brandförsvaret i vår stad, som omfattar tiden före 1900. Urban har dessutom, som tillhörig borgarbrandkåren, bidragit till att rädda vissa kulturvärden i staden.

Urbans nuvarande projekt är än mer anmärkningsvärt, då han ”klär på” gravstenar kring stadens kyrka med levnadshistorier. Att med så knapp information få fram så mycket levnadsberättelser är i sig en bragd väl värd en utmärkelse."