Artikeln publicerades 22 december 2017

Återkoppling från Fokus på Rindö och Skarpö

Onsdag 29 november bjöd Vaxholms stad in alla boende och verksamma på Rindö och Skarpö till en kväll med information och frågestund.

Det var det andra mötet i en serie av informationsmöten, där fokus ligger på lokala stadsbyggnadsfrågor. Mötet var välbesökt och det ställdes många frågor!

Tjänstemän från kommunen, Färjerederiet på Trafikverket och Roslagsvatten berättade om aktuella projekt pågående arbeten på Rindö och Skarpö. Även representanter från E.ON. fanns med på mötet för att svara på frågor.

Under mötet samlades frågor och synpunkter in. Vi har nu sammanställt svar på några av de mest framträdande frågeställningarna från mötet. De handlar framför allt om utbyggnaden av vatten och avlopp, den fysiska miljön och trafiken, och planerna för Rindö hamn inom Oskar Fredriksborgs-området.

Det ställdes även ett stort antal frågor om färjetrafiken under mötet. Dessa besvaras inte i den här sammanställningen. Kommunen har dialog med Färjerederiet, Trafikverket för att besvara dem och kommer återkomma i början av det nya året.

Här hittar du sammanställningen med frågor och svar (pdf) Pdf, 1.3 MB.

För mer information, vänligen kontakta:

Matilda Karlström

E-post: matilda.karlstrom@vaxholm.se

Telefon: 08-541 708 83