Artikeln publicerades 20 mars 2020

Åtgärder för att stärka Vaxholms företag

Vaxholm är en företagstät kommun och många lokala företag drabbas nu av effekterna av coronaviruset. Vaxholms stad har därför vidtagit en rad åtgärden för att underlätta i det aktuella läget.

 Åtgärder för att underlätta för företagen

 • Möjlighet att få anstånd med, eller uppdelning av, fakturor utställda av Vaxholms stad. Detta är inte en generell åtgärd så ta alltid kontakt med oss för att vi ska kunna bedöma varje enskilt fall.
 • Korta ner betalningstider till Vaxholms stads leverantörer.
 • Förlänga tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där så är möjligt.
 • Säkerställa tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen.
 • Inriktningen på besöksnäringsarbetet skiftar från en internationell målgrupp till en nationell målgrupp inom ramen för Stockholm Archipelago.
 • Vaxholms stad planerar för olika åtgärder för att förstärka informationen och marknadsföringen av våra lokala besöksmål inför sommarsäsongen, under förutsättning att den nuvarande situationen upphör.
 • Kommunens riktlinjer möjliggör att restaurangerna kan öppna sina uteserveringar omedelbart (om Polisen beviljar ansökan).
 • Möjliggöra större markupplåtelser än vanligt för uteserveringar, där det är möjligt.
 • Vaxholms stad ska sträva efter att prioritera lokala företag vid bokning av kurser och konferenser.
 • Förlängd betalningstid för fakturor inom livsmedelskontroll, servering- och tobakstillsyn.
 • Återbetalning av avgifter om sökande drar tillbaka sitt ärende. Gäller för ärenden inom miljö- och hälsoskydd.
 • Tillsynsbesök som inte är kritiska flyttas fram.

Vi behöver alla hjälpas åt!

Vaxholms stad är öppen för ytterligare insatser och kommer att fortsätta dialogen med det lokala näringslivet. Tveka inte att kontakta kommunen i enskilda fall för att hitta en individuell lösning.

Vi tar även tacksamt emot tankar och idéer från dig som företagare på vad vi som kommun ytterligare kan göra för dig i den här situationen. Ta gärna kontakt med Vaxholms stads näringslivssamordnade Mikaéla Lodén, naringsliv@vaxholm.se.