Artikeln publicerades 5 juli 2017

Badet vid Måldepån på Rindö rustas upp

Upprustningen påbörjas i juli och omfattar bland annat ny sand, badbryggor och picknickbord.

Vaxholms stad kommer att ta över skötseln av badet vid Måldepån, som ligger vid Oxdjupet på Rindö. Under sommaren påbörjas arbeten med att höja standarden på badet till ett officiellt bad, där kommunen står som huvudman.

Upprustningen omfattar slyröjning, ny sand, badbryggor, montering av bord och bänkar samt papperskorgar och livbojar. I samband med arbetet kan störningar förekomma på platsen.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Tekniska enheten via Vaxholms stads växel, telefon 08-541 708 00.