Artikeln publicerades 14 januari 2020

Barnkonventionen för föreningar

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Det innebär bland annat att föreningar ska utgå ifrån barnkonventionen i sina verksamheter.

Barnkonventionen som lag ska stärka barns mänskliga rättigheter i praktiken. Lagändringen ställer nya krav på offentliga myndigheter och organisationer. Men också föreningar ska bedriva en verksamhet som utgår från barnkonventionens intentioner.

Vi har samlat information och material som kan vara ett stöd när ni ska säkerställa att er förenings verksamhet går i linje med barnkonventionen.

Föreningar och barnkonventionen