Artikeln publicerades 18 november 2019

Barnkonventionen fyller 30 år

Idag är det 30 år sedan FN:s generalförsamling antog barnkonventionen och i anslutning till sin 30-års dag blir konventionen den 1 januari 2020 svensk lag.

Inkorporeringen av barnkonventionen i svensk lag är ett steg för att stärka barns rättigheter och innebär ett förtydligande av att såväl domstolar som rättstillämpare är skyldiga att beakta de rättigheter som följer av konventionen.

Av Vaxholms stads vision framgår att jämställdhet, jämlikhet och barnperspektiv ska genomsyra all verksamhet. Barn och ungdomar ska ha den bästa starten i livet med en högklassig förskola och skola.

För att ta ännu ett steg i att förbereda staden inför att barnkonventionen blir lag så beslutade kommunfullmäktige den 11 november att ge kommunstyrelsen i uppdrag arbeta vidare med att ta fram ett förslag till styrdokument för "barnrättsarbetet i Vaxholms stad.

Vaxholms stad är med andra ord i full gång med att förbereda oss för det nya lagkravet och i det arbetet vill vi uppmärksamma att barnkonventionen fyller 30 år idag.