Artikeln publicerades 5 maj 2023

Berusning på torrschampo kan vara livsfarligt

Polisen varnar för att en farlig användning av torrschampo sprider sig där unga, ”boffar”, andas in drivgasen i berusningssyfte. Att andas in gasen kan vara livsfarligt.

På flera håll i landet uppmärksammas att unga berusar sig på torrschampo, en produkt som finns lättillgänglig i handeln.

– Det här är verkligen inte något man ska hålla på med, säger Erik Lindeman, överläkare på Giftinformationscentralen. Det kan i värsta fall leda till hjärtstillestånd och död eftersom gasen påverkar det känsliga signalsystemet i hjärtat.

Det är framför allt drivgasen i flaskan som är farlig. Att andas in drivgaser ger upphov till berusning genom att påverka nervcellerna i hjärnan, men de påverkar också det nervliknande signalsystem som finns i hjärtat. Ett akut hjärtstopp kan hända när som helst oberoende av hur mycket gas man andas in. Förutom drivgas finns också ett pulver i torrschampot som kan fastna i de små luftvägarna och ge lungskador.

– Upprepad användning av drivgas kan dessutom ge upphov till permanenta skador på nervsystemet som liknar de yrkesskador som kunde drabba målare som arbetade mycket med lösningsmedel, säger Erik Lindeman.

Ruset efter inhalation försvinner väldigt snabbt så det kan vara svårt att veta om en person har berusat sig på torrschampo.

Måste till sjukhus

Om du misstänker att någon har berusat sig på torrschampo och har akuta symtom i form av berusning, slöhet, hosta eller andningsbesvär så måste personen till sjukhus.

Vid misstanke om förgiftning - ring Giftinformationscentralen, telefon 010‍-‍456 6700.

Vid svimning i samband med inhalation - ring 112.

Vaxholms ungdomar informerade

Kommunpolisen känner ännu inte till några fall av boffning i Vaxholm i år. Elever och vårdnadshavare i Kronängsskolan har ändå fått information från skolsköterskan om riskerna med att andas in gaser och ångor från lösningsmedel (information i vklass 24 april).