Artikeln publicerades 13 maj 2019

Beslut om Vaxö skolas slöjdlokaler

Arbetet med tillskapande av nya slöjdlokaler och undervisningslokaler på Vaxö skola fortgår.

Vid kommunstyrelsens möte 2 maj togs beslut om en tillkommande byggnad på Terra Nova 6 som skall innehålla slöjdlokaler, tre klassrum samt råyta för framtida klassrum. Råytan möjliggör för ytterligare klassrum om ett framtida behov uppstår. Nästa steg är att förvaltningen tar fram ett upphandlingsunderlag för godkännande i kommunstyrelsen.

Lokalerna beräknas stå klara vårterminen 2020.