Artikeln publicerades 26 april 2023

Betongstöd till kajen gjuts på Kullön

Just nu pågår en rad förberedelser inför kajrenoveringen som drar igång på allvar i höst. På Kullön gjuts till exempel de betongelement som ska blir en ny stödmur längs kajen i Västerhamnen.

Gjutningsformar byggs på Kullön

Gjutformar byggs på Kullön. Foto: Jesper Brolin

77 stycken tre till fyra meter höga, två meter breda betongelement ska tillsammans sättas ihop till den 150 meter långa stödmuren längs kajen intill färjeläget.

Betongdelarna är så kallade L-stöd. Namnet kommer antagligen av att de ser ut som bokstaven L från sidan. ”Botten” av L:et i L-stöden är cirka 3,5 meter långt och kommer att vändas in mot kajen. När landmassor sedan fylls på så står stödet och därmed betongmuren stadigt.

Gjutningen görs av Vaxholms stads entreprenör Från Stan byggnads AB och börjar med att de bygger gjutformar av trä. Varje betongelement görs efter en egen separat ritning. Stöden gjuts sedan i betong med armering inuti för extra hållfasthet. Den nya kajen byggs ju för att hålla i minst hundra år.

Vi kajrenoveringen ska stöden sedan sättas ihop på botten i rätt ordning till en stödmur för att till sist fogas samman med en krönbalk längs hela muren.

Uppställningsplats på Rindö

Färdiga numrerade betongstöd på Rindö

Färdiga betongstöd på Rindö. Foto: Vaxholms stad

Det finns inte plats på arbetsområdet på Kullön för att gjuta alla betongstöden samtidigt. Därför gjuts stöden i omgångar. När de är klara transporteras de till en uppställningsplats på Rindö, nära det gamla militärområdets skjutbana.

– Det krångligaste hittills har varit att få ned betongen på rätt sätt i formarna, säger platschefen Jesper Brolin. Men när vi väl kom fram till en bra konsistens på betongen så har det fungerat bra. Vädret påverkar förstås arbetet också eftersom vi arbetar utomhus. Vi vill inte ha alltför fuktigt väder men inte heller för varmt när betongen ska brinna (torka, härda).

Ett annat bökigt moment är transporten när de färdiga L-stöden körs över till Rindö. Det krävs ett särskilt transportföretag för att kunna lasta de 7–15 ton tunga, två meter breda och cirka 3–4 meter höga betongelementen.

– Det är ju flera gångbroar över vägen som vi måste passera under där det blir extra trångt med ett långt trailersläp, säger Jesper Brolin. Vi har också behövt förstärka grusvägarna något på Rindö för att inte fastna med den tunga lasten.

Arbetet med gjutningen kommer att pågå fram till och med september. Betongstöden kommer att ligga kvar på Rindö tills de ska ned i vattnet och sättas på plats under kajrenoveringens etapp 1 som enligt planerna drar igång i höst.

Mer information

Läs mer om kajprojektet: Renovering av Vaxholms kajer