Artikeln publicerades 16 augusti 2017

Blåplan för att bevara och utveckla vattenområden

Kommunfullmäkte tog under junimötet beslut om Vaxholms blåplan. Blåplanen ger riktningen för hur Vaxholms vattenområden ska bevaras och utvecklas. Den behandlar vattnet ur ett brett perspektiv och belyser intressen, hot och utvecklingsmöjligheter.

I Stockholms skärgård finns ca 30 000 öar, kobbar och skär. I Vaxholm finns ca 70 öar varav 57 är bebodda. Vaxholms kuststräcka inklusive sjökuster är 214 km.

Kust och vatten bidrar till att göra Vaxholm till en attraktiv skärgårdskommun, men innebär också ett stort ansvar att ekologiskt värna om stränder och vattenmiljöer och tillgång till allmänna stränder och friluftsliv.

Stockholmsregionens tillväxt och ett ökat båtliv medför ökad belastning på skärgårdsmiljön och havets ekosystem. Vaxholms stad sätter stort värde på havs- och vattenmiljön och har under många år arbetat med åtgärder för att minska belastningen av näringsämnen på kust- och sjövatten, bland annat genom utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp och inventering av och kravställning på enskilda avloppsanläggningar.

Mer information

Du hittar blåplanen under Bygga bo och miljö/Planarbete/Översiktsplan.

Här kan du ta del av Blåplanen i sin helhet Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.