Artikeln publicerades 4 januari 2023

Byggarbete vid Vaxö skola

I början av mars inleds byggarbeten vid Vaxö skola för att skapa fler och bättre lärosalar för undervisning. Bland annat byggs en ny skolbyggnad istället för de paviljonger som använts fram till nu. En komplementbyggnad kommer att rivas.

Under arbetet kommer tunga transporter att köras till och från skolan vilket främst påverkar Lägergatan och Soldatgatan.

Vi hoppas på förståelse för eventuellt buller under byggtiden.

Arbetet beräknas vara klart till sommaren 2024.

Mer information

För frågor kontakta exploateringsenheten, e-post exploatering@vaxholm.se.