Artikeln publicerades 22 februari 2019

Byggstart för tillfälliga förskolelokaler på Vitsippan

7 februari fattade kommunstyrelsen beslut om tilldelning för mark- och byggentreprenad på tomten Vitsippan på Vaxön. Arbetet inleds 25 februari och de nya lokalerna beräknas stå klara i juli 2019.

Anledningen till de tillfälliga lokalerna är att möjliggöra flytt av den kommunala förskoleverksamheten på Norrberget. Lokalerna, som rymmer förskoleverksamhet med sex avdelningar, ska vara redo att tas i bruk under sommaren.

Inför etableringen har provtagning och analys av jordprover utförts. Provtagningsresultatet har säkerställt att värdena ligger under Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig användning.

I samband med att markarbete inleds kommer ytterligare provtagningar göras i samråd med södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.

Från och med 1 mars kommer under byggtiden de allmänna parkeringsplatserna vid korsningen Eriksövägen/Blynäsvägen att vara avstängda. Parkering hänvisas till befintliga parkeringsplatser i närområdet samt Blynäsvägen, där Vaxholms stad möjliggör parkering fram till sommaren. Mer information om parkeringshänvisning sätts upp vid byggplatsen.

Var kan jag parkera under tiden arbete pågår?

Här kan du se en skiss över parkeringsmöjligheter i närområdet Pdf, 374.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Frågor om parkering

Om du har frågor kring parkering så är du välkommen att kontakta tekniska enheten

E-post: tekniska@vaxholm.se

Information om pågående stadsbyggnadsprojekt

På vår samlingssida hittar du mer information om pågående stadsbyggnadsprojekt i Vaxholm.

Läs mer om våra stadsbyggnadsprojekt