Artikeln publicerades 26 september 2022

Cirkulationsplats byggs i Engarn

Trafikverket arbetar nu för fullt med att bygga om Engarns vägskäl till en cirkulationsplats (rondell). Syftet är att förbättra trafiksäkerheten och öka tillgängligheten till kollektivtrafiken.

Arbetet i Engarn kommer att påverka framkomligheten i korsningen. Under byggtiden kan det bli köbildning förbi platsen i rusningstrafik. Trafikverket uppmanar trafikanter att planera för en lite längre restid än normalt mellan E18 och Vaxholm/Resarö under pågående arbeten.

Gång- och cykelvägen hålls öppen

Tidigare fanns planer på att stänga av gång- och cykelvägen under hela arbetet eftersom vägbanan under arbetet är trång och räddningstjänsten behöver kunna komma fram på ett säkert sätt.

Efter påtryckningar från Vaxholms stad har Trafikverket nu istället hittat en lösning som gör att gång- och cykelvägen kan hållas öppen under byggtiden. Genom en så kallad "gångfålla" kommer gång- och cykeltrafikanter att kunna passera korsningen på ett säkert sätt. Cyklar kommer att behöva ledas genom den smala fållan.

Smidigare bussbyte

Trafikverket bygger även om busshållplatsen vid Engarn. Meningen är att öka tillgängligheten för resenärer, underlätta för bussbyten och minska restiden för kollektivtrafiken in mot Stockholm. Busstrafiken kommer att vara igång under byggtiden, men kommer att påverkas av pågående arbeten.

Trafikverket räknar med att arbetena i Engarns vägskäl är klara under våren 2024.

Mer information

Här kan du ta del av en illustration över cirkulationsplatsen Pdf, 473.3 kB.,

Vill du läsa mer om projektet så finns planer och aktuella handlingar att ladda ner: Trafikverkets samlingssida om arbetet med Engarns vägskäl Länk till annan webbplats..