Artikeln publicerades 15 maj 2020

Coronaepidemin: Så arbetar Vaxholms äldreboende

På Vaxholms stads särskilda boende (äldreboende) arbetas det hårt för att skydda våra boende från smittspridning. Besöksförbud, tydliga vårdrutiner och extra skyddsutrustning är några av åtgärderna. Här beskriver vi också varför kommunen inte kan svara på frågor om antal smittade.

Apropå den stora smittspridningen på äldreboenden i Sverige får vi många frågor till Vaxholms stad. Här vill vi förtydliga hur kommunen arbetar.

Arbete mot smittspridning

På Vaxholms stads särskilda boende (äldreboende) följer vi noga Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Socialstyrelsens och Vårdgivarguidens föreskrifter och vårdhygieniska rutiner, som social distansering, basala hygienrutiner och rutiner vid misstänkt eller konstaterad infektion.

Personal som är frisk får arbeta. Vid förkylningssymtom, även milda, eller feber stannar man hemma.

Vaxholms stad införde tidigt besöksförbud på våra boenden, redan innan regeringen beslutade om det. Regeln har nu lättats upp på så sätt att boende kan få träffa anhöriga utomhus på rekommenderat avstånd, efter överenskommelse med ansvariga på boendet.

Sedan vecka 19 har Vaxholms stad även infört en extra säkerhetsrutin som innebär att personal alltid använder visir alternativt munskydd vid vårdnära arbete för att minimera risken att smitta förs över från symtomfri personal till boende.

Om någon boende misstänks vara smittad provtas personen för covid-19. Vid misstanke om eller konstaterad smittad följer personalen rekommenderade rutiner från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen; personen isoleras i sin egen lägenhet och personalen använder full skyddsutrustning från första stund.

Nyinflyttade provtas

Alla som flyttar in på våra boenden provtas för covid-19 i samband med flytten. När en person misstänks för smitta gäller samma rutiner som om någon är konstaterat smittad; personen isoleras i sin egen lägenhet och personalen använder full skyddsutrustning från första stund.

Personalen är dessutom extra uppmärksam på symtom från nyinflyttade de första 14 dagarna. Därutöver följer personalen Folkhälsomyndighetens föreskrifter avseende social distansering, basala hygienrutiner med mera.

Transparent arbetssätt

Transparens är en hörnsten i Vaxholms stads arbete. Vi svarar på frågor från invånare och från medier och lämnar regelbundet uppgifter till andra myndigheter.

Det är också viktigt med transparens för våra medarbetare så att alla vet vilka rutiner som gäller för att kunna känna sig trygga med sättet vi arbetar.

Vi vill motverka tystnadskultur och uppmanar medarbetare att prata med varandra och andra. Vi vill också att medarbetare framför synpunkter och förslag till förbättringar för att arbetssätt och rutiner ska fungera så bra som möjligt. För den som arbetar inom vård- och omsorg gäller förstås samtidigt den lagstadgade patientsekretessen.

Därför berättar vi inte om smittade

Vaxholms stad är precis som sjukvårdsverksamheter knutna till att bevaka och bevara patientsekretessen kring våra boenden. Vi har därför inte möjlighet att besvara frågor om antal drabbade på våra boenden.

Vi informerar inte heller om våra medarbetares sjukdomar. Kommunen har ingen sådan samlad statistik. Det är en fråga mellan den sjuka personen och sjukvården.

Vaxholm är dessutom en liten stad med väldigt få platser inom våra omsorgsverksamheter. Det gör att vi skulle riskera att röja uppgifter om enskilda individer om vi lämnade ut siffror om antal smittade, vilket skulle vara ett brott mot sekretessen.

Vi har full respekt och förståelse för mediernas behov av att kunna berätta för allmänheten oför att ge en bild av utvecklingen i landet. Vi har stor förståelse för det och ser att mediernas rapportering har stort värde. Men i det här fallet kan vi alltså inte lämna ut information. Vi kan bara hänvisa till siffror från Smittskydd Stockholm, som ger en bild över hur Vaxholm totalt har drabbats.

Vårdigarguidens statistik för covid-19 Länk till annan webbplats.