Artikeln publicerades 31 mars 2022

Dags att söka skolskjuts för nästa läsår

Idag, torsdag 31 mars, öppnar ansökan om skolskjuts inför nästa läsår. Kom ihåg att ansöka senast 20 maj för att få beslut före skolstart. Du ansöker via Vaxholms stads e-tjänster/Barn och utbildning/skolskjuts.

I år ansöker du endast om skolskjuts, sedan tilldelas eleven färdmedel (buss, båt eller taxi). Bedömningen av vilket färdmedel eleven har behov av är densamma som tidigare.

Notera att riktlinjerna för skolskjuts ändrats gällande vilken skola elever har rätt till skolskjuts till. Elever som idag har skolskjuts med taxi påverkas inte av ändringen, däremot påverkas vissa elever som tidigare fått gratis busskort. De nya riktlinjerna är utformade efter skollagen och syftar till att säkerställa en hållbar skolskjuts. Tidigare riktlinjer gick utöver vad lagen krävde. Läs mer på www.vaxholm.se under Barn & utbildning/Skolskjuts.

Ansök via e-tjänst

Kom ihåg att ansöka senast 20 maj för att få beslut innan skolstart. Du ansöker via Vaxholms stads e-tjänster/Barn & utbildning/skolskjuts. Länk till annan webbplats.

Mer information

Läs mer under Barn & utbildning/Skolskjuts