Artikeln publicerades 5 juni 2020

Dammbindning på grusvägar

Just nu arbetas det för fullt med att minska dammet på de grusvägar och grusytor som Vaxholms stad ansvarar för.

Dammbindningen görs genom att lignin, ett naturligt miljögodkänt bindemedel från träfiber i granar, sprids ut för att binda dammpartiklarna i grusvägen.

För att arbetet ska gå smidigt ber vi alla trafikanter att respektera de avstängningar som behöver göras för att dammbindningsbilen ska kunna komma fram och komma åt samtliga ytor.

Arbetet beräknas vara klart till midsommar och åtgärden väntas ha effekt under hela året.

Parkeringsplats vid västerhamnen

Dammbindningsarbete på parkeringen vid Västerhamnen.