Artikeln publicerades 26 september 2022

Dataintrång i lärplattfomen Vklass

Onsdag 21 september upptäcktes att en användare i en annan kommun har manipulerat lärplattformen Vklass och öppet publicerat personuppgifter om förskolebarn, elever och personal på en extern webbplats. Vaxholms stad använder lärplattformen sedan ett par år och är en av de drygt 30 kommuner som är drabbade.

Vklass är den lärplattform Vaxholms stad använder för kommunikation mellan skola, elev och vårdnadshavare. Systemet levereras som en upphandlad tjänst från företaget Vklass. De uppgifter som enligt företaget Vklass har publicerats inkluderar namn, e-post, telefon, smeknamn, klass och profilbild. Inga känsliga personuppgifter, som omdömen eller hälsouppgifter, har läckts enligt Vklass.

– Det är allvarligt att det har läckt ut uppgifter, säger Linda Marklund Skoljurist med dataskyddsansvar. Vi har anmält händelsen till Integritetsskyddsmyndigheten och informerat alla i Vaxholm som kan vara drabbade. Nu har vi tät kontakt med Vklass som försäkrar att säkerhetsluckan nu är åtgärdad så att systemet nu fungerar säkert.

Vad händer nu?

Dagen efter upptäckten, 22 september, stängdes den olagliga webbplatsen ned och uppgifterna är inte längre tillgängliga.

Företaget Vklass har polisanmält dataintrånget och har vidtagit åtgärder för att lärplattformen Vklass nu ska vara säker.

Hur kunde detta ske?

Enligt företaget Vklass fanns det en säkerhetslucka i en äldre version av lärplattformens programvara. Vklass har vidtagit åtgärder för att incidenten inte ska kunna upprepas.

Vad gör Vaxholms stad?

Kommunen har anmält incidenten till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) och informerat alla som är registrerade i lärplattformen att deras personuppgifter kan ha förekommit i ett obehörigt användande av Vklass.

Utbildningsförvaltningen och Vaxholms dataskyddsombud har löpande kontakt med företaget Vklass rörande händelsen.

Kontaktinformation

För frågor kontakta Vaxholms stads skoljurist, e-post: skoljurist@vaxholm.se eller Vaxholms stads dataskyddsombud, e-post: dataskyddsombud@vaxholm.se.