Artikeln publicerades 20 april 2017

Datum för folkomröstning: 10 september

Vaxholms stads kommunfullmäktige (KF) beslutade redan 20 februari 2017 att en rådgivande folkomröstning ska genomföras mot bakgrund av det inlämnade folkinitiativet bevara Norrberget. På ett extrainsatt möte under onsdagskvällen 19 april togs beslut kring de två frågor som återremitterats från KF 3 april. I båda återremitterade frågor fattade KF enhälliga beslut:

Datum för folkomröstningen beslutades till 10 september 2017.

Beslut togs även om hur de olika alternativen på röstsedlarna ska formuleras:

Ja:

Ja, jag vill att planerna för bebyggelse på Norrberget ska fullföljas.

Nej:

Nej, jag vill att byggplanerna på Norrberget ska stoppas och Norrbergsskolan bevaras för kommunala ändamål.

Avstår:

Jag avstår från att ta ställning i frågan.

Under våren kommer vaxholmare att få information från Vaxholms stad med mer detaljer kring röstkort och om var och när röstning kan ske.