Artikeln publicerades 30 maj 2022

De får kulturbidrag 2022

Många sökte Vaxholms kulturbidrag för 2022 och fyra intressanta projekt får nu dela på 85 000 kronor; en målarbok för äldre, utställning i naturmaterial, båtbyggeri och workshop i marmorstuck-måleri.

I år har juryn prioriterat nya konstnärliga uttryck och produktionsformer. Det betyder att flera som tidigare fått bidrag i år fick avslag på sin ansökan.

Här beskrivs vilka som fått kulturbidrag, vad de kommer att användas till och skälet till att det fått bidraget:

  • Eva Tuvhav Gullberg, ”Infall, intryck, avtryck, kreativitet” – Syftet är att våga undersöka kreativiteten och lyssna på de små infallen. I projektarbetets första skede står Evas egna infall i lera, naturmaterial, skisser, foton och andra estetiska uttryck i centrum. Därefter blir det utställning och workshop där åskådarna får interagera med verken. Det hela avslutas med visning av både publikens och Evas verk. Skäl för beslutet: ”Ett nyskapande och undersökande interaktivt projekt som vänder sig till alla åldrar.” Kulturbidrag 22 000 kronor.
  • Adam Haugbak, Under perioden 20e april till 31 juli 2022 kommer konstnärerna Adam Haugbak och Hilma Bäckström samt konservator Olga Wärn arbeta fram en utställning byggd av marmorstuck, en äldre traditionell form av stuckatur som är gjord för att imitera marmorstenens uttryck. Konstnärerna kommer bjuda in andra att lära sig hantverket under projektet i form av en workshop. Projektet avslutas med en publik utställning i galleri Kaponjären på Rindö Redutt. Skäl för beslutet: ”Adam söker kulturbidrag av Vaxholms stad för första gången. Han får bidraget för att uppmärksamma en äldre och mycket ovanlig hantverkstradition. Utställning och workshop kommer Vaxholmsborna till gagn och vänder sig till alla åldrar.” Kulturbidrag 25 000 kronor.
  • Jonatan Fröberg, Jonatan ska sprida kunskap om en gammal båtbyggartradition som är unik för Norden och blev en del av UNESCO:s immateriella kulturarv. Jonatan vill hålla en öppen verksatad där en klinkbyggd roddbåt byggs i samband med att folk tittar, frågar och hjälper till med bygget som görs med handverktyg. Skäl för beslutet: ”Jonatan söker Vaxholms stads kulturbidrag för första gången. Han beviljas bidrag då han har ett mycket intressant projekt om en båtbyggartradition som sträcker sig tillbaka 1000år och projektet kommer Vaxholms bor i alla åldrar till gagn.” Kulturbidrag 28 000 kronor.
  • Lina Löfstrand, Lina har sedan tidigare inlett ett pågående samarbete med Vaxholms stadsbibliotek och vill genom bidraget fortsätta detta samarbete genom att skapa en färgläggningsbok med detaljerade motiv från Vaxholms kommun framför allt riktade mot våra äldre. Hon vill även hålla workshop i bibliotekets lokal där äldre kan komma och måla och samtala över en kopp kaffe. En mindre summa av sökt bidrag beviljas. Skäl för beslutet: ”Linas arbete kommer att berika tillvaron för äldre i kommunen med behov av att bryta social isolering. I och med samarbetet med biblioteket kommer kommunens invånare lätt kunna ta del av Linas arbete.” Kulturbidrag 10 000 kronor.

Vem får kulturbidrag

Vaxholms stad delar varje år ut totalt 85 000 kronor för att främja kulturaktiviteter i Vaxholm. Bidraget prioriteras till kulturella verksamheter som riktas till barn och ungdomar (0–18 år) och till äldre med behov av att bryta social isolering. Vidare beaktas verksamheter som syftar till förnyelse av konstnärliga uttryck och/eller förnyelse av produktionsformer.