Artikeln publicerades 16 december 2021

Den avspärrade gatan kommer att öppnas

Sedan början av november är en del av gatan Söderhamnen, vid gästhamnen, stängd för trafik på grund av att området är underminerat. Under det senaste sammanträdet i nämnden för teknik, fritid och kultur 9 december beslutades att vägen ska öppnas omgående.

I Västerhamnen stängdes den väg som heter Söderhamnen av akut i början av november på grund av att slukhål upptäckts. Vägen är avstängd av säkerhetsskäl.

För att underlätta framkomligheten när Söderhamnen är avstängd har trafik letts om i en enkelriktad slinga runt staden. Den ökade trafikmängden på vissa gator har gjort att en del parkeringsplatser har behövt stängas av för att räddningstjänsten ska komma fram. Ett antal nya parkeringsplatser har tillkommit. För busstrafiken har åtgärder vidtagits så att bussar ska kunna vända på den parkering som kallas gamla Shelltomten.

På nämndens sammanträde 9 december beslutades:

  • Att vägen mellan Hamnkrogen och Boulangeriet skall öppnas omgående för dubbelriktad trafik och trafikeras som tidigare.
  • Att införda parkeringsbegräsningar på Hamngatan med anledning av avstängningen av Söderhamnen ska tas bort med omgående verkan.
  • Att enkelriktningen av Fiskargatan och Trädgårdsgatan med anledning av avstängningen av Söderhamnen ska tas bort med omgående verkan.

Tekniska enheten har börjat förbereda för att genomföra beslutet. Enligt planeringen ska avspärrningen tas bort och övriga ändringar göras under vecka 51.